JEUGD

Programma 7de Kyu        deze pagina afdrukken

minimum 16 trainingen / 2md / witte gordel ( met 2 gele banden ).
 

 A. VALLEN/ WORPEN/ HOUDGREPEN :

 WANNEER GROETEN : ( OSSU uitspreken als USS = algemene groet )

  1. Bij het betreden en verlaten van de dojo.
  2. Bij het op- en afstappen van de tatami
  3. Steeds naar elkaar bij aanvang en einde oefening.
  4. Bij aanvang/ einde training ( geknield/ opgelijnd )

           Hoe opstappen op de tatami : L/R dan pas groet.

           Hoe afstappen van de tatami : éérst groet dan pas ruglings afstappen R/L.


 1.UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

    Toepassing : judotechnisch

    Mae ukemi : plankval + voorwaartse val in beweging.
    Yoko ukemi : zijwaartse val  L en R  rechtstaande.2.VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND :

   ° Op R zijde/ steun op R elleboog/ L-elleboog tegen knie van het L- opgetrokken been,
      trappen naar de aanvaller en veilig rechtkomen in verdedigende houding.

   ° Op R zijde/ steun op R elleboog/ L-elleboog tegen knie van het L- opgetrokken been,
      trappen naar de aanvaller. 
In deze positie L- en R- zijwaarts kantelen en of meedraaien in de richting
      van tori en rechtkomen in verdedigende houding.


3. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN :

     Toepassing : Principe v/d naakte tegenstander  =   Geen of minimaal gebruik v/d kledij uke.

     Ashi waza – Beenworp :   O soto gari : grote buitenwaartse beenveeg.

   

4.GATAME WAZA - HOUDGREPEN /CONTROLETECHNIEK:

    Toepassing :  Houdgreep gedurende 10min houden

    Gesa gatame : zijwaartse basishoudgreep.

 


B. STANDEN- BOKS- SLAG-TRAP- en AFWEERTECHNIEK

  

1.DACHI WAZA / STANDEN :

 Hachiji dachi = aandachtshouding / basisstand.

Fudo dachi = vechtsstand / kamae te = bokshouding

 
Toepassing in groep :

 Hachiji dachi / ajime ( = uitvallen in kamae te = kime / kiai )

 waarna jame ( = terug naar hachiji dachi )

  Wordt telkens herhaald bij begin / einde uitvoering karatetechnieken.

          

 2.BOKSTECHNIEKEN :

Linker direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.                                                                 
Rechter direct = tegengestelde vuiststoot ( idem hoger ).
Hoekslag / swing = draaiende stoot naar de kin/ kaak/ slaap.


3.KARATETECHNIEKEN :

Teisho uchi/ morote teisho = stoot met hiel v/d hand naar borststreek.
Morote teisho = idem stoot met de hiel van beide handen.


4
.UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP BOKS- KARATESLAGEN :

   Hoge zone / midden zone :

Open handen = opvangen rechter / linker direct.
Age uke = rechtstreekse afweer met de voorarm.
Morote age uke = afweer met beide voorarmen. 


5.GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN :

Toepassing : Krachtig op stootkussen ( kime/kiai).

Mae geri kekomi = voorwaarts stotende trap.
Mae geri keage = vorwaarts flappende trap.

6.UKE WAZA / AFWEER OP TRAPPEN :

    Midden en lage zone :

Gedan barai : rechtstreekse afweer met voorarm.

 

JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: