JEUGD

Programma 8ste Kyu        deze pagina afdrukken

minimum 16 trainingen / 2md / witte gordel ( met 1 gele band ).
 

A. VALLEN/ WORPEN/ HOUDGREPEN :

 WANNEER GROETEN : ( OSSU uitspreken als USS = algemene groet ))

  1. Bij het betreden en verlaten van de dojo.
  2. Bij het op- en afstappen van de tatami
  3. Steeds naar elkaar bij aanvang en einde oefening.
  4. Bij aanvang/ einde training ( geknield/ opgelijnd )

           Hoe opstappen op de tatami : L/R dan pas groet.

           Hoe afstappen van de tatami : éérst groet dan pas ruglings afstappen R/L.


 1.UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

    Toepassing : judotechnisch

    Mae ukemi : plankval + voorwaartse val in beweging.2.VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND :

    ° Op R zijde/ steun op R elleboog/ L-elleboog tegen knie van het L- opgetrokken been,
      trappen naar de aanvaller en veilig rechtkomen in verdedigende houding.

   

3. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN :

     Toepassing : Principe v/d naakte tegenstander  =   Geen of minimaal gebruik v/d kledij uke.

     Ashi waza – Beenworp :   O soto gari : grote buitenwaartse beenveeg.

   

4.GATAME WAZA - HOUDGREPEN /CONTROLETECHNIEK:

    Gesa gatame : zijwaartse basishoudgreep.

 


B. STANDEN- BOKS- SLAG-TRAP- en AFWEERTECHNIEK

  

Kihon =  Technische training / Toepassing in groep :

 Hachiji dachi / ajime ( = uitvallen in kamae te = kime / kiai )

 Hierna uitvoeren techniek / waarna jame ( = terug naar hachiji dachi )

 Wordt telkens herhaald bij begin / einde uitvoering karatetechnieken.

          

1.DACHI WAZA / STANDEN :

 Hachiji dachi = aandachtshouding / basisstand.

Fudo dachi = vechtsstand / kamae te = bokshouding

 2.BOKSTECHNIEKEN :

Linker direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.                                                                 
Rechter direct = tegengestelde vuiststoot ( idem hoger )


3.KARATETECHNIEKEN :

Teisho uchi/ morote teisho = stoot met hiel v/d hand naar borststreek.
Morote teisho = idem stoot met de hiel van beide handen.


4
.UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP BOKS- KARATESLAGEN :

   Hoge zone / midden zone :

   Open handen : opvangen rechter / linker direct.

5.GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN :

     Mae geri kekomi = voorwaarts stotende trap

6.UKE WAZA / AFWEER OP TRAPPEN :

    Midden en lage zone :

    Gedan barai : rechtstreekse afweer met voorarm.

 

JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: