VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 

    JEUGD

Programma 8ste Kyu        deze pagina afdrukken

minimum 16 trainingen / 2md / witte gordel ( met 1 brede gele band ).
 

A. JUDO :  VALLEN/ WORPEN/ GRONDTECHNIEK / HOUDGREPEN :

TER INFO  : 
Bij aanklikken v/h programma volwassenen zie je links onderaan beeldmateriaal. 
Hier kan je verklarende films zien betreffende alle onderstaande technieken.
                        

 WANNEER GROETEN : 
 OSU uitspreken als USS   =  algemene groet  =  uitdrukking van waardering/respect

  1. Bij het betreden en verlaten van de dojo.
  2. Bij het opstappen v/d tatami :   L/R opstappen +  groeten.
  3. Bij het afstappen :  éérst groeten ( gericht naar de tatami ) + R/L ruglings afstappen.
  4. Steeds naar elkaar bij aanvang en einde oefening.
  5. Bij aanvang/ einde training ( opgelijnd  /  geknield of rechtstaande )

          
 
1.UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

    Toepassing : judotechnisch

    - Mae ukemi in geknielde positie  =  plankval  +  voorwaartse val.


2.  NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN :

     Toepassing :

Principe v/d naakte tegenstander =  Geen of minimaal gebruik v/d kledij. 

De naakte tegenstander wil zeggen dat we bij het uitvoeren van worpen of het uit evenwicht brengen van de tegenstander vermijden kledij vast te nemen, omdat weinig dagdagelijkse kledij voldoende sterk is om te gebruiken om het evenwicht van de tegenstander te verbreken, door bijvoorbeeld aan de mouw of revers te trekken of te duwen. Vandaar dat we ons richten op ledematen zoals de pols ( trekken ) de hals/keel
( duwen ) en de nekstreek ( trekken ).

Uitzondering op deze regel is stevige kledij / een winterjas, enz...


    
Ashi waza – Beenworp :  


     - O soto gari = grote buitenwaartse beenveeg.

   

3. NE WAZA :   VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND
 
   Toepassing
Aanvaller staat recht en duwt tori omver.
                             Tori valt op de rug en neemt onmiddellijk volgende positie in :

    - ligt op R zijde/ steunt op R- heup en R- elleboog.
    - L-elleboog tegen knie van het  L- opgetrokken been en trappen naar de aanvaller.

    -  zo snel mogelijk veilig rechtkomen in verdedigende houding.
 

4 .NE WAZA :  GATAME WAZA - HOUDGREPEN /CONTROLETECHNIEK :

   
- Gesa gatame = zijwaartse basishoudgreep.


OPGELET : Principe Kobo-Itschi-Ruy  "  DE GROND IS MIJN VIJAND !  "

Nooit zelf kiezen om een aanvaller onder controle te houden op grond met houdgreep.
Reden : Wanneer een 2e aanvaller op je afkomt heb je geen verdediging meer.

Uitzondering :

Of  je weet zeker dat er geen 2e aanvaller is.
Of  Je hebt geen keus. Je wordt door de aanvaller op de grond geduwd waarbij je de controle overneemt via houdgreep, onmiddellijk gevolgd door bevrijding via slagtechniek waarna zo snel mogelijk recht in verdedigende houding en veilige afstand of vlucht. ( = jezelf in veiligheid brengen )B. BOKS/ KARATE : STANDEN- SLAG-TRAP-  AFWEERTECHN/ KIHON

          

1.DACHI WAZA / STANDEN :

Hachiji dachi = aandachtshouding / basisstand. 
- Fudo dachi = vechtsstand in kamae te = bokshouding


OPGELET :   Een slag- traptechniek uitgevoerd zonder kime-kiai is onvolledig !


KIME =
 

Het opbouwen van innerlijke kracht, bij het uitvoeren v/e aanvallende techniek. 
Deze kracht wordt via diep inademen gevormd / opgeladen in de hara ( buik/ middenrif ) 
en moet in een explosieve actie ( slag/ stoot/trap ) met alle macht toeslaan, door je lichaam
( schouders, armen, je vuist/voet ) te spannen op het moment dat de slag, stoot, trap, 
het doelwit treft. Bij dergelijke actie volgt simultaan kiai. 
Hierna ontspant het lichaam onmiddellijk.


KIAI =

Strijdkreet/ luide schreeuw die geuit wordt bij het uitvoeren v/e beslissende, aanvallende
techniek ( slag/stoot/trap ).
Dit geluid wordt evenals bij kime opgebouwd in het middenrif en NIET in de keel.
Naast het feit dat kiai een extra boost geeft aan de uitgevoerde techniek, kan het ook
de tegenstander intimideren/laten schrikken.
Tevens dwingt het de aanvaller na het uitvoeren van de techniek om onmiddellijk terug
diep adem te halen.

Op schrift wordt het uiten van kiai vaak weergegeven als :  hi-yah  of  hyah.


KIME- KIAI  wordt eveneens toegepast bij uitvoeren van meer technische oefeningen
zoals kata of kihon, waarbij kime na diep ademhalen eerder beheerst dan explosief wordt
uitgevoerd gevolgd door een bijna geluidloze kiai = volledig uitademen / ademkracht.

 

  2.BOKSTECHNIEKEN :   Op stootkussen ( kime / kiai )

- Linker en Rechter direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin.   
                                   

 
3.KARATETECHNIEKEN  :   op stootkussen ( kime / kiai )

- Teisho uchi = stoot met hiel v/d hand ( naar gezicht / borststreek ).
- Morote teisho uchi = idem stoot met beide handen.4
.UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP BOKS- KARATESLAGEN :

   Hoge zone  :

  - Open handen = opvangen rechter / linker direct.


5.GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN :   Op stootkussen ( kime / kiai )

    - Mae geri kekomi = voorwaarts stotende trap

6.UKE WAZA / AFWEER OP TRAPPEN :

    Midden en lage zone :

    - Gedan barai = rechtstreekse afweer met voorarm.


7. KIHON : Techn. toepassing v/e reeks BOKS /KARATETECHNIEKEN :

Opstelling in groep / opgelijnd in hachiji dachi.

Voor aanvang kihon algemene groet :  uss.

Ajime =  Start  reeks technieken  = uitvallen in fudo dachi / kame te met  kime / kiai.     
Jame  =  stop uitvoeren reeks technieken  =  terug naar hachiji dachi .

Wordt telkens herhaald bij begin/einde reeks technieken.

Na einde uitvoeringen kihon algemene groet : uss.
C.  JIU-JITSUTECHNIEKEN Pas van toepassing vanaf 6kyu.

        Waki gatame :  gestrekte armklem.

 

 

JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: