PROGRAMMA

Programma 3de Dan        deze pagina afdrukken

zwarte gordel - 3 witte strepen - Sandan
 
  • Als 2° dan gedurende minimum drie jaar (min. 50 trainingen per jaar) zich verder bekwamen.
  • 30 aanwezigheidspunten behalen op federale trainingen, stages of competities (VJJF).
  • Afleggen van een examen sandan tegenover de examencommissie van Jiu Jitsu Blankenberge, onder toezicht van een hogere dangraad, waarnemer VJJF. Deze jury kan worden uitgebreid met dangraadhouders van andere vechtsportdisciplines.
  • De kandidaat dient  : 
  • Een selectie van technieken zoals gevraagd door de jury uit te voeren,  hetzij in snelheid  (kime/ kiai )  hetzij rustig en beheerst ( kime ).
  • Aan te tonen het niveau van Sensei te hebben bereikt en als trainer de technieken te kunnen overdragen.

BEOORDELING EXAMEN SANDAN:

De kandidaat moet op elk onderdeel v/d proeven voldoende behalen : 50%
en op het totaal v/h examen minimun de beoordeling goed : 60%.

QUOTERING ALGEMEEN TOTAAL

A Valtechnieken – worpen – houdgrepen – grondwerk :             ........... / 40ptn.

B Standen – boks- slag- trap en afweertechniek :                           ........... / 60ptn.

C Jiu Jitsutechnieken / combinaties :                                                  ........... /100ptn.

__________________________________________________________________________________________

TOTAAL :                                                                                                     ........... / 200ptn.


                                                                                                                        ........... %



De kandidaat sandan : …………………………………………………………


Is op ……./……./20…..                                    geslaagd voor het examen 3e Dan.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….




JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: