VOLWASSENEN

Programma 3de Kyu        deze pagina afdrukken

1 jaar Min. 50 trainingen. Groene gordel ( met 2 blauwe banden ).
 

TER INFO :  Bij beeldmateriaal vindt u aansluitend op het einde,  het volledige
programma jiu-jitsu / film examen 1e dan Steve Mertens 24/06/2017.A. VALTECHNIEK–WORPEN–HOUDGREPEN–GRONDWERK :
  

 1.UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

     Toepassing :  judo-  en jiu-jitsutechnisch.

° Mae ukemi : plankval + voorwaartse val in beweging.
° Yoko ukemi : zijwaartse val L en R.
° Uchiro ukemi : achterwaartse val.


2. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN :

     Toepassing
 
    1. Yaku soku geiko :  uke laat tori de worp uitvoeren zonder deze te ontwijken of te blokkeren.
    2. Principe v/d naakte tegenstander :   Geen of minimaal gebruik v/d kledij uke.
    3.  Afwerken met zuki- of geri waza.

Ashi waza – Beenworpen
° O soto gari : grote buitenwaartse beenveeg.
° Ko soto gake : buitenkant v/h been haken.
° Ko uchi gari : kleine binnenwaartse beenveeg.
° O uchi gari : grote binnenwaartse beenveeg.

Koshi waza – Heupworpen :
° Goshi guruma : heuprad.
° Harai goshi : vegende heupworp.

 Kata waza – Schouderworpen :
° Ippon seoi nage : 1 punt schouderworp.
° Kata guruma : schouderwiel   3.GATAME WAZA - HOUDGREPEN EN CONTROLETECHNIEK  :   

 Technische toepassing :  

1. In controle overgaan van 1e naar 5e / 5e naar 1e houdgreep.
2. Een opgelegde houdgreep gedurende 10’’ houden.
    Indien nodig mag tori overgaan naar andere positie/houdgreep.

° Gesa gatame : zijwaartse basishoudgreep.
° Kata gatame : zijwaartse houdgreep met armcontrole liggend / geknield.
° Tate shiho gatame : vier steunpuntenhouding.
° Mune gatame : zijwaartse steunpuntenhouding met de borst.
° Kami shiho gatame : steunpuntenhouding via hoofdzijde.


 4.NE WAZA - VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND :  

 Technische toepassing :   

 Aanvaller staat recht / duwt tori omver :

° Uke op afstand : tori steunt op R elleboog/heup + L been opgetrokken + L knie tegen
  L elleboog. L en R meedraaien/ kantelen of kantelen over de schouder  in de richting
  van de aanvaller(s) en deze via traptechniek op afstand houden.

 ° Uke dichtbij/ R been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de hiel /R voet
   uke blokkeren en met L trap op R kniegewricht uke ten val brengen.

 ° Uke dichtbij/ L been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de enkel /L voet
   uke vooraan blokkeren en met L hieltrap in L knieholte uke ten val  brengen.

 ° Uke in contact met R / L been : tori op R zijde. Been uke vatten/ ten val brengen door
   teisho op zijkant kniegewricht en/ of traptechniek op het lichaam/ naar gezicht.

 Aanvaller zit geknield tussen de benen tori / voert wurging uit :

° atemi waza + knie/steun wegtrappen/ uke op de buik/ gestrekte armklem.
° atemi waza + R pols uke vatten / juji gatame.


Aanvaller zit op bekken/ borst tori / voert wurging uit : 

° atemi waza + atama gaeshi ( hoofdverdraaiing ).

 
 Aanvaller geknield naast tori / voert wurging uit : 

° atemi waza + juji gatame.

 


 B. STANDEN- BOKS- SLAG- TRAP- en  AFWEERTECHNIEK
 

 1.DACHI WAZA – STANDEN

 ° Hachiji dachi = natuurlijke houding ( schouderbreedte )

          Vanuit deze stand uitvallen in :

° Zenkutsu dachi = achterwaarts uitvallen.
° Kiba dachi = Ruiterstand ( dubbele schouderbreedte/tenen naar binnen/knieën naar buiten/heupen naar voor ).
° Fudo dachi = vechtsstand / kamae te = bokshouding


2.BOKSTECHNIEKEN :

 Toepassingen :   In beweging op pads uke : afwisselend L en R direct +  combinaties
                                  snel en krachtig in afwisselend ritme/ tempo. 

° Linker direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.
° Rechter direct = tegengestelde vuiststoot (  idem hoger ).
° Hoekslag/swing = draaiende stoot naar de kin/ kaak/slaap/oogkas.
° Uppercut = opwaartse stoot naar kin/ plexus/ maag/ lever/zwevende ribben.

 

3.KARATE : ZUKI WAZA / UCHI WAZA -_STOOT- SLAGTECHNIEK  : 

Toepassing

° Technische demo : uke in kamae te / tori beweegt zich rond uke. ( kime ).
° Krachtig op stootkussen. ( Kime/kiai ). Uke neemt steeds andere positie in.

° Oi zuki = vorderende vuiststoot / vuist horizontaal.
° Gyaku zuki = tegengestelde vuiststoot.
° Tate zuki = vorderende vuiststoot / vuist vertikaal.
° Teisho uchi / morote teisho = slag met hiel van de hand / beide handen.
° Uraken uchi = slag met rugzijde v/d vuist.
° Shuto uchi = meshand / pinkzijde van de hand.
°  Haito uchi = meshand / duimzijde van de hand.
° Tettsui uchi = hamervuist.
° Toho = vorkhand.
° Kumade = berenklauw.
° Empi uchi = elleboogslag ( tate- mawashi- yoko - uchiro- otoshi )

 

4.UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP GRIJPEN /_BOKS- KARATESLAGEN / 

 STOTEN  /  TAI SABAKI  / VEILIGE AFSTAND  :

 
Toepassing :  Combinatie slag- en afweertechniek.   

Demo met uke die hoog en midden een serie aanvallen uitvoert : 

  1. Tori enkel afweer + tai sabaki = Letterlijk lichaam draaien = uit de stoot- aanvalslijn + veilige afstand nemen. 
  2. Tori afweer / tai sabaki en tegenaanval met boks- slagtechniek ( kime / kiai ).  


Hoge zone : 
( uke grijpt / slaat naar het hoofd ):
° Age uke / gyaku age uke :  uke grijpt naar het haar.
° Voorarm / voorarmen : afweer op swing / uppercut / uraken uchi.  
               

Hoge zone – Midden zone :  (  uke grijpt / slaat naar het gezicht / borst ).
° Open handen : opvangen rechter / linker direct.
° Te osae uke = neerwaarts drukkende afweer met de palm v/d hand.
° Teisho uke = zijwaarts stotende afweer met de hiel v/d hand.
° Shuto uke = zijwaartse afweer snij- pinkkant hand.
° Soto uke = zijwaartse afweer met voorarm van buiten naar binnen.

 

5. GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN :

 Toepassing

° Technische demo : uke in kamae te / tori beweegt zich rond uke. ( kime ).
° Krachtig op stootkussen ( kime/kiai). Uke neemt steeds een andere positie in. 

° Mae geri kekomi = voorwaarts stotende trap ( gestrekt been ).
° Mae geri keage = voorwaarts flappende trap.
° Yoko geri kekomi = zijwaarts stotende trap ( gestrekt been ).
° Mawashi geri =  zijwaarts draaiende trap ( yodan / chudan )
° Low kick =  zijwaarts draaiende of voorwaartse trap met scheenbeen.
° Ura kansetsu geri = schuin neerwaarts stotende trap met hiel v/d voet.
° Fumikomi geri =  vertikaal neerwaarts stotende trap met de hiel v/d voet.
° Ushiro geri = Achterwaartse trap  ( gestrekt been ).
° Hiza geri = Kniestoot.

 

6.UKE WAZA / AFWEER OP TRAPPEN  /  TAI SABAKI  /  VEILIGE AFSTAND  :

 Toepassing :  Combinatie van trap- en afweertechniek.

 Demo met uke die hoog- midden- laag een serie aanvallen uitvoert. 

        1. Tori enkel afweer en tai sabaki / uit de stootlijn/ veilige afstand nemen.
        2. Tori afweer en tegenaanval met slag- en of traptechniek. ( kime / kiai ).

Hoge zone :
° Age uke / gyaku age uke / voorarmen.

Midden zone :
° Gedan barai : rechtstreekse afweer met voorarm + wijken + tai sabaki.
° Gyaku gedan barai : tegengestelde afweer met voorarm+instappen+ tai sabaki.
° Gedan kake uke : stotende afweer met voorarm + tai sabaki.
° Sho sukui uke : scheppende afweer met voorarm of hand + tai sabaki.

Lage zone :
° Ashi uke = zijwaarts trap opvangen met onderbeen ( tenen optrekken ).
° Nami geashi = voorwaarts optrekken v/h been/ trap opvangen met de voetzool.

        
 

7.  JIJU_KUMITE / SPARRING FULL CONTACT :


Aanval / afweer op boks- karateslag- en traptechnieken.
4 rondes van elk 30 sec.  met 20 sec. rust tussen elke ronde.
Wordt uitgevoerd met hoofd- been- torsobescherming en bokshandschoenen 14oz.


Hier moet duidelijk onderscheid blijken tussen de technische demo’s met partner en de in full contact
uitgevoerde technieken.

 


C.  JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES :

 

 1.KANSETSU WAZA – KLEMTECHNIEKEN :

                         °  UDE GATAME : gestrekte armklem rechtop / op grond.
                         °  UDE GARAMIgeplooide armklem rechtop / op grond.
                         °  YUBI KANSETSU :  vingerklem rechtop / op grond.
                         ° WAKI GATAME :  gestrekte armklem uitvoering zijwaarts.
                         ° SANKIO :  binnenwaartse polsverdraaiing.


 Technische toepassing :   KLEMMENKATA.
 
Demo met partner / in controle overgaan van klem naar klem.

Aanvang uitvoering :

 ° Uke vat met één hand de L-revers van tori.                                                                                                                                                      ° Tori kime bij uitvoering zuki- geri waza.

 1.UDE GATAME na atemi ( haisu naar gezicht uke )

3 x gestrekte armklem vooraan op elleboog, waarna overgaan naar hara gatame.

 2.HARA GATAME  :  na atemi ( haito L-kant hoofd uke )

Uke voorwaarts via wurging+ gestrekte armklem /de elleboog uke op de buik tori, waarna overgaan naar mune gatame.

 3.MUNE GATAME :

Tori houdt wurging en klem aan en stapt achter uke waardoor deze achterwaarts in onevenwicht wordt gebracht ( holle rug ). Gestrekte armklem/ elleboog uke op de borst tori. Terug naar hara gatame, waarna overgaan naar waki gatame.

 4.WAKI GATAME 

Rechtstaande /R-zijwaarts uitvoeren/empi uchi yodan/klem, waarna onder controle de R-hand van uke wordt gevat, onmiddellijk gevolgd door sankio.

 5.SANKIO :

De hand van uke opwaarts naar z’n gezicht toe draaien / zijn  voorarm vertikaal, gevolgd door ude garami op de rug uke. 

 6.UDE GARAMI :

Met de L-hand houdt tori de R-hand uke vast en trekt met de R-hand de voorarm/elleboog uke tegen de borst en vormt ude garami op de rug uke, waarna overgaan naar ude garami vooraan op de borst tori.

 7.UDE GARAMI :

Elleboog uke op de borst tori, gevolgd door yubi kansetsu.

 8.YUBI KANSETSU :

Vingerklem op R-hand uke, waarna fumi komi geri ( verpletterende trap ) op voet uke. Hierna onmiddellijk rechts uitstappen en met ikyo uke op de buik brengen

 9.IKYO : gestrekte armklem = met meshand op elleboog uke op de buik brengen + arm uke loodrecht op z’n schoudergewricht + knie in of naast nek uke gevolgd door ude garami.

 10.UDE GARAMIUke rechtop brengen : de geplooide arm uke naar voor brengen/ elleboog op de borst tori,
gevolgd door atemi waza yodan + Uitvoering kote gaeshi.

 11.KOTE GAESHI :                                                                                                                                                                                                  Uke op de rug brengen via polsklem/worp gevolgd door klem op de gestrekte R-arm.

 12.UDE GATAME x 2 :                                                                                                                                                                                            Op elleboog v/d gestrekte R arm uke via oksel en voorarm tori, gevolgd door houdgreep gesa gatame waarna ude gatame op R-arm uke via hefboom/dijbeen tori. Tori gaat over naar houdgreep tate shio gatame en ude garami.

 13. UDE GARAMI x 2 :                                                                                                                                                                                              In houdgreep tate shio gatame wordt ude garami op R-arm uke uitgevoerd ( rug R-hand uke op de grond ) waarna tori over gaat naar houdgreep mune gatame gevolgd door ude garami op R-arm uke (rug R-hand uke boven). Terug naar tate shio gatame

 14. JUJI GATAME :                                                                                                                                                                                                  Tori gaat terug naar houdgreep tate shio gatame waarbij uke hem met beide handen op de borst wegduwt : tori reageert :

  1. met de R-hand grijpt tori de R-pols van uke.
  2. met de L-hand/ shuto ( meshand ) zet tori wurging aan/ keel uke.
  3. tori plaatst L-knie op zijkant gezicht uke gevolgd door juji gatame + kakato geri.

15.  SANKYO : tori vat R-hand uke/ sankio en richt zich in controle op. Uke geknield.

16. IKYO : Uke op de buik gebracht via ikyo, arm loodrecht op schoudergewricht.

  Einde uitvoering afwerking via fumi komi geri op schoudergewricht uke.                                

              
                       

Kansetsu waza :  Waki gatame  /  nikyo – ikyo  /  kote gaeshi :      
                   

 Waki Gatame :  Gestrekte armklem via de oksel.            

                Technische toepassing :   Demo soepel in beweging met uke. 

    1. Uitvoering zijwaarts + afwerking op grond met ude garami.
    2. Uitvoering voorwaarts + afwerking op grond met ude garami.                                                            

 

 NIKYO  polsklemIKYO elleboogklem :
Beide klemmen steeds simultaan uitvoeren / nooit afzonderlijk.


Technische toepassing
:  

Demo soepel in beweging met uke in open ruimte/ beperkte ruimte  ( smalle gang  /  lift ).

 1.Na atemi/geri waza klem op gestrekte of teruggetrokken/geplooide arm.
2.uke op de buik + ude gatame/arm uke loodrecht op schoudergewricht.
3.tori plaatst knie in/naast nek uke/ kant hoofdzijde + controle ude garami.

 

 KOTE  GAESHI :
Buitenwaartse polsverdraaiing = worp


 Technische toepassing : 

 Demo soepel in beweging met uke in open ruimte/ beperkte ruimte :

 1.Na atemi/geri waza polsklem/ uke valt op de rug/ wordt op z’n zijkant getild.
2.uke op de buik + ude gatame/arm uke loodrecht op schoudergewricht.
3.tori plaatst knie in/naast nek uke/ kant hoofdzijde + controle ude garami.

 De totaliteit van deze afwerking : het naar de grond brengen en in controle houden van uke
via deze klemtechnieken vormt voor politiediensten een uitstekende houding / positie tot handboeien.

      


 2.BEVRIJDING / AFWEER OP ONGEWAPENDE AANVALLEN :

 Toepassing mogelijke uitvoering in 3 fases . 

 FASE 1 :  BEVRIJDING  ( indien nodig slag/trap ) + veilige afstand/ vlucht.

Greep op één pols vooraan :
° Bevrijding :  via zwakke punt/hand uke.
° Slagtechniek : uraken op hand uke.

 Greep op twee polsen voorwaarts/  hoog en laag :
° Bevrijding  hoog : handen samenvoegen / neerwaarts lostrekken .
° Bevrijding  laag :  handen samenvoegen / omhoog lostrekken.   
° Traptechniek : Mae geri keage of  mae geri kekomi.    

Greep op twee polsen achterwaarts :
°
Bevrijding : achterw. instappen/armen voorw.strekken/ gedan barai.
° Traptechniek : Uchiro geri + gedan barai. 

Achterwaartse omklemming onder de armen :
°
Bevrijding : ippon ken/ drukkend op handrug + gedan barai.
° Slagtechniek : Ippon ken/ stoot op handrug + gedan barai. 

Wurgingen met beide handen voorwaarts/ zijwaarts/ achterwaarts :
° Bevrijding : molenwieken + gedan barai.
° Slagtechniek : empi uchi + gedan barai.

 

FASE 2AFWEER / CONTROLE  =  slag-  trap- worp- klemtechniek.
FASE 3AFWEERUITSCHAKELEN  =  slag-  trap- worp-  klem-  wurgtechniek.


Afweer op zijwaartse halsomklemming met beide armen :

° Tori / beide armen vooraan uke ( zijwaarts achter uke doorglijden ).
° Tori / één arm achter rug van uke  ( kumade gezicht/  haar grijpen ).
° Tori / wordt naar beneden gedrukt ( meegaan / sutemi waza ).

 Afweer voorwaartse omklemming rond het middel :
° Over de armen ( kopstoot/kniestoot/trap op voet/tegen scheenbeen ).
° Onder de armen( hoog-laag/trap/slag/hoofdverdraaing ).

Afweer achterwaartse omklemming onder de armen :
° I
ppon ken : stoot op handrug uke + 3 x empi uchi yodan + ude garami.
° Uchiro atama zuki ( achterw. kopstoot ) + 1 x empi uchi + veilige afstand.

 
Afweer achterwaartse omklemming over de armen :
°
Tori springt op de schouders : ippon seoi nage.
° Tori omvat de biceps : seoi otoshi.

 
Afweer voorarmwurging : uke trekt tori achterwaarts :
° Yoko wakare : makikomi techniek zijwaarts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: