PROGRAMMA

Programma 3de Kyu        deze pagina afdrukken

1 jaar Min. 50 trainingen. Groene gordel
 

TER INFO :  Bij beeldmateriaal vindt u aansluitend op het einde,  het volledige
programma jiu-jitsu / film examen 1e dan Steve Mertens 24/06/2017.A. VALTECHNIEK–WORPEN–HOUDGREPEN–GRONDWERK :
  

 1.UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

     Toepassing :  judo-  en jiu-jitsutechnisch.

° Mae ukemi : plankval + voorwaartse val in beweging.
° Yoko ukemi : zijwaartse val L en R.
° Uchiro ukemi : achterwaartse val.


2. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN :

     Toepassing
 
     Yaku soku geiko
     Uke laat tori de worp uitvoeren zonder deze te ontwijken of te blokkeren.
    Principe v/d naakte tegenstander :   Geen of minimaal gebruik v/d kledij uke.

Ashi waza – Beenworpen
° O soto gari : grote buitenwaartse beenveeg.
° Ko soto gake : buitenkant v/h been haken.
° Ko uchi gari : kleine binnenwaartse beenveeg.
° O uchi gari : grote binnenwaartse beenveeg.

Koshi waza – Heupworpen :
° Goshi guruma : heuprad.
° Harai goshi : vegende heupworp.

 Kata waza – Schouderworpen :
° Ippon seoi nage : 1 punt schouderworp.
° Kata guruma : schouderwiel   3.GATAME WAZA - HOUDGREPEN EN CONTROLETECHNIEK  :   

 Technische toepassing :  

1. In controle overgaan van 1e naar 5e / 5e naar 1e houdgreep.
2. Een opgelegde houdgreep gedurende 10’’ houden.
    Indien nodig mag tori overgaan naar andere positie/houdgreep.

° Gesa gatame : zijwaartse basishoudgreep.
° Kata gatame : zijwaartse houdgreep met armcontrole liggend / geknield.
° Tate shiho gatame : vier steunpuntenhouding.
° Mune gatame : zijwaartse steunpuntenhouding met de borst.
° Kami shiho gatame : steunpuntenhouding via hoofdzijde.


 4.NE WAZA - VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND :  

 Technische toepassing :   

 Aanvaller staat recht / duwt tori omver :

° Uke op afstand : tori steunt op R elleboog/heup + L been opgetrokken + L knie tegen
  L elleboog. L en R meedraaien/ kantelen of kantelen over de schouder  in de richting
  van de aanvaller(s) en deze via traptechniek op afstand houden.

 ° Uke dichtbij/ R been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de hiel /R voet
   uke blokkeren en met L trap op R kniegewricht uke ten val brengen.

 ° Uke dichtbij/ L been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de enkel /L voet
   uke vooraan blokkeren en met L hieltrap in L knieholte uke ten val  brengen.

 ° Uke in contact met R / L been : tori op R zijde. Been uke vatten/ ten val brengen door
   teisho op zijkant kniegewricht en/ of traptechniek op het lichaam/ naar gezicht.

 Aanvaller zit geknield tussen de benen tori / voert wurging uit :

° atemi waza + knie/steun wegtrappen/ uke op de buik/ gestrekte armklem.
° atemi waza + R pols uke vatten / juji gatame.


Aanvaller zit op bekken/ borst tori / voert wurging uit : 

° atemi waza + atama gaeshi ( hoofdverdraaiing ).

 
 Aanvaller geknield naast tori / voert wurging uit : 

° atemi waza + juji gatame.

 


 B. STANDEN- BOKS- SLAG- TRAP- en  AFWEERTECHNIEK
 

 1.DACHI WAZA – STANDEN

 ° Hachiji dachi = natuurlijke houding ( schouderbreedte )

          Vanuit deze stand uitvallen in :

° Zenkutsu dachi = achterwaarts uitvallen.
° Kiba dachi = Ruiterstand ( dubbele schouderbreedte/tenen naar binnen/knieën naar buiten/heupen naar voor ).
° Fudo dachi = vechtsstand / kamae te = bokshouding


2.BOKSTECHNIEKEN :

 Toepassingen :   In beweging op pads uke : afwisselend L en R direct +  combinaties
                                  snel en krachtig in afwisselend ritme/ tempo. 

° Linker direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.
° Rechter direct = tegengestelde vuiststoot (  idem hoger ).
° Hoekslag/swing = draaiende stoot naar de kin/ kaak/slaap/oogkas.
° Uppercut = opwaartse stoot naar kin/ plexus/ maag/ lever/zwevende ribben.

 

3.KARATE : ZUKI WAZA / UCHI WAZA -_STOOT- SLAGTECHNIEK  : 

Toepassing

° Technische demo : uke in kamae te / tori beweegt zich rond uke. ( kime ).
° Krachtig op stootkussen. ( Kime/kiai ). Uke neemt steeds andere positie in.

° Oi zuki = vorderende vuiststoot / vuist horizontaal.
° Gyaku zuki = tegengestelde vuiststoot.
° Tate zuki = vorderende vuiststoot / vuist vertikaal.
° Teisho uchi / morote teisho = slag met hiel van de hand / beide handen.
° Uraken uchi = slag met rugzijde v/d vuist.
° Shuto uchi = meshand / pinkzijde van de hand.
°  Haito uchi = meshand / duimzijde van de hand.
° Tettsui uchi = hamervuist.
° Toho = vorkhand.
° Kumade = berenklauw.
° Empi uchi = elleboogslag ( tate- mawashi- yoko - uchiro- otoshi )

 

4.UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP GRIJPEN /_BOKS- KARATESLAGEN / 

 STOTEN  /  TAI SABAKI  / VEILIGE AFSTAND  :

 
Toepassing :  Combinatie slag- en afweertechniek.   

Demo met uke die hoog en midden een serie aanvallen uitvoert : 

  1. Tori enkel afweer + tai sabaki = Letterlijk lichaam draaien = uit de stoot- aanvalslijn + veilige afstand nemen. 
  2. Tori afweer / tai sabaki en tegenaanval met boks- slagtechniek ( kime / kiai ).  


Hoge zone : 
( uke grijpt / slaat naar het hoofd ):
° Age uke / gyaku age uke :  uke grijpt naar het haar.
° Voorarm / voorarmen : afweer op swing / uppercut / uraken uchi.  
               

Hoge zone – Midden zone :  (  uke grijpt / slaat naar het gezicht / borst ).
° Open handen : opvangen rechter / linker direct.
° Te osae uke = neerwaarts drukkende afweer met de palm v/d hand.
° Teisho uke = zijwaarts stotende afweer met de hiel v/d hand.
° Shuto uke = zijwaartse afweer snij- pinkkant hand.
° Soto uke = zijwaartse afweer met voorarm van buiten naar binnen.

 

5. GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN :

 Toepassing

° Technische demo : uke in kamae te / tori beweegt zich rond uke. ( kime ).
° Krachtig op stootkussen ( kime/kiai). Uke neemt steeds een andere positie in. 

° Mae geri kekomi = voorwaarts stotende trap ( gestrekt been ).
° Mae geri keage = voorwaarts flappende trap.
° Yoko geri kekomi = zijwaarts stotende trap ( gestrekt been ).
° Mawashi geri =  zijwaarts draaiende trap ( yodan / chudan )
° Low kick =  zijwaarts draaiende of voorwaartse trap met scheenbeen.
° Ura kansetsu geri = schuin neerwaarts stotende trap met hiel v/d voet.
° Fumikomi geri =  vertikaal neerwaarts stotende trap met de hiel v/d voet.
° Ushiro geri = Achterwaartse trap  ( gestrekt been ).
° Hiza geri = Kniestoot.

 

6.UKE WAZA / AFWEER OP TRAPPEN  /  TAI SABAKI  /  VEILIGE AFSTAND  :

 Toepassing :  Combinatie van trap- en afweertechniek.

 Demo met uke die hoog- midden- laag een serie aanvallen uitvoert. 

        1. Tori enkel afweer en tai sabaki / uit de stootlijn/ veilige afstand nemen.
        2. Tori afweer en tegenaanval met slag- en of traptechniek. ( kime / kiai ).

Hoge zone :
° Age uke / gyaku age uke / voorarmen.

Midden zone :
° Gedan barai : rechtstreekse afweer met voorarm + wijken + tai sabaki.
° Gyaku gedan barai : tegengestelde afweer met voorarm+instappen+ tai sabaki.
° Gedan kake uke : stotende afweer met voorarm + tai sabaki.
° Sho sukui uke : scheppende afweer met voorarm of hand + tai sabaki.

Lage zone :
° Ashi uke = zijwaarts trap opvangen met onderbeen ( tenen optrekken ).
° Nami geashi = voorwaarts optrekken v/h been/ trap opvangen met de voetzool.

        
 

7.  JIJU_KUMITE / SPARRING FULL CONTACT :


Aanval / afweer op boks- karateslag- en traptechnieken.
4 rondes van elk 30 sec.  met 20 sec. rust tussen elke ronde.
Wordt uitgevoerd met hoofd- been- torsobescherming en bokshandschoenen 14oz.


Hier moet duidelijk onderscheid blijken tussen de technische demo’s met partner en de in full contact
uitgevoerde technieken.

 


C.  JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES :

 

 1.KANSETSU WAZA – KLEMTECHNIEKEN :

                         °  UDE GATAME : gestrekte armklem rechtop / op grond.
                         °  UDE GARAMIgeplooide armklem rechtop / op grond.
                         °  YUBI KANSETSU :  vingerklem rechtop / op grond.
                         ° WAKI GATAME :  gestrekte armklem uitvoering zijwaarts.
                         ° SANKIO :  binnenwaartse polsverdraaiing.


 Technische toepassing :   KLEMMENKATA.
 
Demo met partner / in controle overgaan van klem naar klem.

Aanvang uitvoering : uke vat met één hand de L-revers van tori.


 1.UDE GATAME na atemi ( haisu naar gezicht uke )
3 x gestrekte armklem vooraan op elleboog, waarna overgaan naar mune gatame. 

2.MUNE GATAME na atemi ( haito L-kant hoofd uke )
Uke achterwaarts via wurging/ holle rug + gestrekte armklem /de elleboog uke op de borst tori,
waarna overgaan naar hara gatame.

3.HARA GATAME :
Tori houdt wurging aan en stapt voor uke waardoor deze voorwaarts plooit. Gestrekte armklem/
elleboog uke op de buik tori, waarna overgaan naar waki gatame.

 4.WAKI GATAME 
Rechtstaande /R-zijwaarts uitvoeren/empi uchi yodan/klem, waarna onder controle de R-hand
van uke wordt gevat, onmiddellijk gevolgd door sankio. 

5.SANKIO :
Opdraaien hand uke naar z’n gezicht toe/ voorarm vertikaal, gevolgd ude garami.

 6.UDE GARAMI :
Rechter arm uke op z’n rug waarna overgaan naar ude garami vooraan.

 7.UDE GARAMI :
Elleboog uke op de borst tori, gevolgd door yubi kansetsu.

 8.YUBI KANSETSU :
Vingerklem op R-hand uke, waarna fumi komi geri ( verpletterende trap ) op voet uke.
Hierna onmiddellijk rechts uitstappen en met ikyo uke op de buik brengen

 9.IKYO :
Gestrekte armklem = met meshand op elleboog uke op de buik brengen + arm uke loodrecht
op z’n schoudergewricht + knie in of naast nek uke gevolgd door ude garami.

10.UDE GARAMI :
Ude garami op de rug uke + via opleidingsgreep deze rechtop brengen, waarna de de geplooide arm
naar voor wordt gebracht, elleboog op de borst tori, gevolgd door uitvoering kote gaeshi.

 11.KOTE GAESHI
Uke op de rug brengen via polsklem/worp gevolgd door klem op de gestrekte R-arm.

 12.UDE GATAME x 2 :
Op elleboog v/d gestrekte R arm uke via oksel en voorarm tori, gevolgd door houdgreep gesa gatame
waarna ude gatame op R-arm uke via hefboom/dijbeen tori. Tori gaat over naar houdgreep
tate shio gatame en ude garami.

13. UDE GARAMI x 2 :
In houdgreep tate shio gatame wordt ude garami op R-arm uke uitgevoerd ( rug R-hand uke op de grond )
waarna tori over gaat naar houdgreep mune gatame gevolgd door ude garami op R-arm uke
(rug R-hand uke boven).  Terug naar tate shio gatame

14. JUJI GATAME :
Tori gaat terug naar houdgreep tate shio gatame waarbij uke hem met beide handen op de borst wegduwt :
tori reageert :

  1. met de R-hand grijpt tori de R-pols van uke.
  2. met de L-hand/ shuto ( meshand ) zet tori wurging aan/ keel uke.
  3. tori plaatst L-knie op zijkant gezicht uke gevolgd door juji gatame + kakato geri.


15. SANKIO : tori vat R-hand uke/ sankio en richt zich in controle op. Uke geknield.

16. IKYO : Uke wordt op de buik gebracht via ikyo, loodrecht op schoudergewricht

 Einde uitvoering afwerking via fumi komi geri op schoudergewricht uke.                                

              
                                                     

 

 NIKYO  polsklemIKYO elleboogklem :
Beide klemmen steeds simultaan uitvoeren / nooit afzonderlijk.


Technische toepassing
:  

Demo soepel in beweging met uke in open ruimte/ beperkte ruimte  ( smalle gang  /  lift ).

 1.Na atemi/geri waza klem op gestrekte of teruggetrokken/geplooide arm.
2.uke op de buik + ude gatame/arm uke loodrecht op schoudergewricht.
3.tori plaatst knie in/naast nek uke/ kant hoofdzijde + controle ude garami.

 

   

 KOTE  GAESHI :
Buitenwaartse polsverdraaiing = worp


 Technische toepassing : 

 Demo soepel in beweging met uke in open ruimte/ beperkte ruimte :

 1.Na atemi/geri waza polsklem/ uke valt op de rug/ wordt op z’n zijkant getild.
2.uke op de buik + ude gatame/arm uke loodrecht op schoudergewricht.
3.tori plaatst knie in/naast nek uke/ kant hoofdzijde + controle ude garami.

 De totaliteit van deze afwerking : het naar de grond brengen en in controle houden van uke
via deze klemtechnieken vormt voor politiediensten een uitstekende houding / positie tot handboeien.

      


 2.BEVRIJDING / AFWEER OP ONGEWAPENDE AANVALLEN :

 Toepassing mogelijke uitvoering in 3 fases . 

 FASE 1 :  BEVRIJDING  ( indien nodig slag/trap ) + veilige afstand/ vlucht.

 Greep op twee polsen voorwaarts/  hoog en laag :
° Bevrijding  hoog : handen samenvoegen / neerwaarts lostrekken .
° Bevrijding  laag :  handen samenvoegen / omhoog lostrekken.   
° Traptechniek : Mae geri keage of  mae geri kekomi.    

Greep op twee polsen achterwaarts :
°
Bevrijding : achterw. instappen/armen voorw.strekken/ gedan barai.
° Traptechniek : Uchiro geri + gedan barai. 

Achterwaartse omklemming onder de armen :
°
Bevrijding : ippon ken/ drukkend op handrug + gedan barai.
° Slagtechniek : Ippon ken/ stoot op handrug + gedan barai. 

Wurgingen met beide handen voorwaarts/ zijwaarts/ achterwaarts :
° Bevrijding : molenwieken + gedan barai.
° Slagtechniek : empi uchi + gedan barai.

 

FASE 2AFWEER / CONTROLE  =  slag-  trap- worp- klemtechniek.
FASE 3AFWEERUITSCHAKELEN  =  slag-  trap- worp-  klem-  wurgtechniek.


Afweer op zijwaartse halsomklemming met beide armen :

° Tori / beide armen vooraan uke ( zijwaarts achter uke doorglijden ).
° Tori / één arm achter rug van uke  ( kumade gezicht/  haar grijpen ).
° Tori / wordt naar beneden gedrukt ( meegaan / sutemi waza ).

 Afweer voorwaartse omklemming rond het middel :
° Over de armen ( kopstoot/kniestoot/trap op voet/tegen scheenbeen ).
° Onder de armen( hoog-laag/trap/slag/hoofdverdraaing ).

Afweer achterwaartse omklemming onder de armen :
° I
ppon ken : stoot op handrug uke + 3 x empi uchi yodan + ude garami.
° Uchiro atama zuki ( achterw. kopstoot ) + 1 x empi uchi + veilige afstand.

 
Afweer achterwaartse omklemming over de armen :
°
Tori springt op de schouders : ippon seoi nage.
° Tori omvat de biceps : seoi otoshi.

 
Afweer voorarmwurging : uke trekt tori achterwaarts :
° Yoko wakare : makikomi techniek zijwaarts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: