VOLWASSENEN

Programma 4de Kyu        deze pagina afdrukken

1 jaar Min. 50 trainingen. Oranje gordel ( met 2 groene banden ).
 
TER INFO :  bij beeldmateriaal vindt u aansluitend op het einde,  het volledige
programma jiu-jitsu / film examen 1e dan Steve Mertens 24/06/207.

A. VALTECHNIEK–WORPEN–HOUDGREPEN–GRONDWERK :


1. UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

           Toepassing :  judo- en jiu-jitsutechnisch.

           ° Mae ukemi :  plankval + voorwaartse val in beweging.
           ° Yoko ukemi : zijwaartse val.
           ° Uchiro ukemi : achterwaartse val.2. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN

Toepassing :

 • Yaku soku geiko =  Uke laat tori de worp uitvoeren zonder ontwijken of blokkeren.                                                                 Afwerking met zuki- of geri waza
 • Pincipe van de naakte tegenstander = bij uitvoering worp geen of minimaal gebruik v/d kledij uke.

 • Ashi waza – Beenworpen :
  • O soto gari - grote buitenwaartse beenveeg
  • Ko soto gake – kleine buitenkant haken
  • O uchi gari – grote binnenkant vegen
  • Ko uchi gari – kleine binnenkant vegen

 • Koshi waza – Heupworpen :
  • Goshi guruma - heuprad
  • Harai goshi – vegende heupworp


3. GATAME WAZA - HOUDGREPEN EN CONTROLETECHNIEKEN
 • Gesa gatame - zijwaartse houdgreep
 • Kata gatame - zijwaartse houdgreep met armcontrole
 • Tate shiho gatame – vier steunpuntenhouding op het lichaam
 • Mune gatame – zijwaartse steunpuntenhouding met de borstA
 • Kami shiho gatame – vier steunpuntenhouding via hoofdzijde
Technische toepassingen:
 1. In controle overgaan van 1e naar 5e / 5e naar 1e houdgreep.
 2. Een opgelegde houdgreep gedurende 10 tellen houden.  Indien nodig overgaan naar een andere houdgreep.


4. NE WAZA – VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND.

Technische toepassing :   

 Aanvaller staat recht / duwt tori omver :

Uke op afstand : tori steunt op R elleboog/heup + L been opgetrokken + L knie tegen  L elleboog.
L en R meedraaien/ kantelen naar links of kantelen over de schouder  in de richting  van de aanvaller(s)
en deze via traptechniek op afstand houden.

 Uke dichtbij/ R been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de hiel /R voet   uke blokkeren
en met L trap op R kniegewricht uke ten val brengen.

 Uke dichtbij/ L been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de enkel /L voet  uke vooraan
blokkeren en met L hieltrap in L knieholte uke ten val  brengen.

Uke in contact met R / L been : tori op R zijde. Been uke vatten/ ten val brengen door teisho op zijkant
kniegewricht en/ of traptechniek op het lichaam/ naar gezicht.

  

Aanvaller zit geknield tussen de benen tori / voert wurging uit :

° atemi waza + knie/steun wegtrappen/ uke op de buik/ gestrekte armklem.
° atemi waza + R pols uke vatten / juji gatame.

 Aanvaller zit op bekken/ borst tori / voert wurging uit :

° atemi waza + atama gaeshi ( hoofdverdraaiing ).

 Aaanvaller geknield naast tori / voert wurging uit :

 ° atemi waza + juji gatame.

 


B. STANDEN – BOKS- SLAG- TRAP- en AFWEERTECHNIEK

1. DACHI WAZA – STANDEN
 • Hachiji dachi = natuurlijke houding ( schouderbreedte )
  Vanuit deze stand uitvallen in :
 • Fudo dachi = gevechtsstand in kamae te = bokshouding
 • Kiba dachi = ruiterstand ( dubbele schouderbreedte/tenen naar binnen/ knieën naar buiten/ heupen naar voor )


2. BOKSTECHNIEKEN
 • Linker direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.
 • Rechter direct = tegengestelde vuiststoot ( idem hoger )
 • Hoekslag/swing = draaiende stoot naar de kin/ kaak/slaap/oogkas.
 • Uppercut = opwaartse stoot naar kin/ plexus/ maag/ lever/zwevende ribben.

  Toepassingen :
 1. In beweging op pads uke : afwisselend L en R direct + combinaties snel/ krachtig in verschillend ritme en tempo.


3. KARATE : ZUKI WAZA / UCHI WAZA - STOOT- SLAGTECHNIEKEN
 • zuki = rechtstreekse vuiststoot / vuist horizontaal.
 • Gyaku zuki = tegengestelde vuiststoot.
 • Tate zuki = rechstreekse vuiststoot / vuist vertikaal.
 • Teisho uchi = slag met hiel van de hand
 • Uraken uchi = slag met rugzijde v/d vuist ( diverse richtingen )
 • Shuto uchi = meshand / pinkzijde van de hand
 • Haito uchi = meshand / duimzijde van de hand
 • Tettsui uchi = hamervuist
 • Toho = vorkhand
 • Kumade = berenklauw
 • Empi uchi = elleboogslag ( tate- mawashi- uchiro- yoko- otoshi )

  Toepassing :
 • Krachtig op stootkussen kime/kiai. Uke neemt steeds andere positie in
 • Technische demo : uke in kamae te/ tori beweegt zich rond uke ( kime ).


4. UKE WAZA – AFWEERTECHNIEK OP BOKS- SLAGEN / STOTEN

Toepassing :   1.  Tori enkel afweer + tai sabaki = letterlijk lichaam draaien/ uit stootlijn/ veilige afstand.
                           
2. Tori afweer + tai sabaki + tegenaanval met boks- slagtechniek ( kime/ kiai ).

       Hoge zone :  
      
° Age uke/ gyaku age uke :  uke grijpt naar het haar / slaat naar het hoofd.
       ° Voorarm / voorarmen : afweer op swing/ uppercut/ uraken uchi.


      Hoge zone - middenzone :   Uke grijpt/ slaat naar het gezicht/ borst.     
      ° Open handen : opvangen R / L direct.
     ° Te osae uke : neerwaarts drukkende afweer met de palm/ hiel  v/d hand.
     ° Teisho uke : zijwaarts stotende afweer met de hiel v/d hand.    
     ° Shuto uke : zijwaartse afweer met snij- pinkkant hand.
     ° Soto uke : zijwaartse afweer met voorarm van buiten naar binnen.  
   
  
                 
     
5. GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN

Toepassing :  1. krachtig op stootkussen ( kime/kiai )/ uke neemt steeds andere positie in.
                           2. technische demo : uke in kamae te / tori beweegt zich zond uke.
 • Mae heri kekomi : voorwaarts stotende trap  ( gestrekt been ).
 • Mae geri keage : voorwaarts flappende trap.
 • Yoko geri kekomi : zijwaarts stotende trap ( gestrekt been ).
 • Mawashi geri : zijwaarts draaiende trap ( yodan / shudan ).
 • Low kick : zijwaarts draaiende of voorwaartse trap met het scheenbeen.
 • Ura kensetsu geri : schuin neerwaarts stotende trap met de hiel v/d voet.
 • Fumikomi geri : vertikaal neerwaarts stotende trap met de hiel v/d voet.
 • Ushiro geri : achterwaartse trap ( gestrekt been ).
 • Hiza geri : kniestoot.


6. UKE WAZA - AFWEERTECHNIEK OP TRAPPEN/ TAI SABAKI/ VEILIGE AFSTAND.

Toepassing :
1. Tori enkel afweer/ tai sabaki/ uit de stootlijn/ veilige afstand.
                         
2. Tori afweer en tegenaanval met slag- en of traptechniek ( kime/ kiai ).
 • Hoge zone :
 • Age uke / gyaku age uke / beide voorarmen.
 • Midden zone
 • Gedan barai : afweer van binnen naar buiten met voorarm.
 • Gyaku gedan barai : tegengestelde afweer met voorarm.
 • Gedan kake uke : stotende afweer met de voorarm.
 • Sho sukui uke : scheppende afweer met de voorarm of hand.
 • Lage zone :
 • Ashi uke : zijwaartse trap opvangen met zijkant onderbeen ( tenen optrekken )
 • Nami gaeshi : voorwaarts optrekken van het been/ trap opvangen met de voetzool.C. JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES

1. KANSETSU WAZA – KLEMTECHNIEKEN :
            

             Waki Gatame :  Gestrekte armklem via de oksel.            

                Technische toepassing :   Demo soepel in beweging met uke. 

  1. Uitvoering zijwaarts + afwerking op grond met ude garami.
  2. Uitvoering voorwaarts + afwerking op grond met ude garami.                                                        

                                                                      

 2BEVRIJDING OP ONGEWAPENDE AANVALLEN :

 Toepassing

 FASE 1 :  BEVRIJDING  ( indien nodig slag/trap ) + veilige afstand / vlucht.

Greep op één pols :

° Bevrijding :  via zwakke punt/ hand uke.
° Slagtechniek :  uraken op hand uke.

 Greep op twee polsen voorwaarts/  1. hoog /  2. laag :

°  Bevrijding : handen samenvoegen / lostrekken 1. Neerwaarts/ 2. Omhoog.
° Traptechniek : Mae geri keage of  mae geri kekomi

  
Greep op twee polsen achterwaarts :

° Bevrijding : achterw. instappen/armen voorw.strekken/ gedan barai.
° Traptechniek : Uchiro geri + gedan barai.

 Achterwaartse omklemming onder de armen :

° Bevrijding : ippon ken/ drukkend op handrug + gedan barai.
° Slagtechniek : Ippon ken/ stoot op handrug + gedan barai.

 
Wurgingen met beide handen voorwaarts/ zijwaarts/ achterwaarts :

° Bevrijding : molenwieken + gedan barai.
° Slagtechniek : empi uchi + gedan barai.

 

 

           

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: