Programma 3de Dan

zwarte gordel met 3 witte banden / Sandan


BEOORDELING EXAMEN SANDAN:

De kandidaat moet op elk onderdeel v/d proeven voldoende behalen : 50%
en op het totaal v/h examen minimun de beoordeling goed : 60%.

A Judotechnisch :  worpen/ houdgrepen/ grondwerk  :             ........... / 60ptn.

B Boks- karatetechnisch : slag- trap en afweertechniek :          ........... / 80ptn.

C Jiu Jitsutechnisch :  klemtechniek + kata/ wurgtechniek/
   afweer op ongewapende en gewapende aanvallen.                  ........... /160ptn.

__________________________________________________________________________________________

TOTAAL :                                                                                                     ........... / 300ptn.


                                                                                                                        ........... %De kandidaat sandan : …………………………………………………………


Is op ……./……./20…..                          geslaagd voor het examen 3e Dan jiu-jitsu.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….