Programma 5de Dan

zwarte gordel met 5 witte banden / Godan


BEOORDELING EXAMEN GODAN:

De kandidaat moet minimun de beoordeling goed krijgen : 60%.


QUOTERING ALGEMEEN TOTAAL :    ............. /  300 ptn.

                                                                                                                  ………............%De kandidaat godan : …………………………………………………………


Is op ……............/…….........../20…............ geslaagd / niet geslaagd.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….