Programma 2de Dan

zwarte gordel - 2 witte strepen - Nidan


  Toepassing :
  
10 aanvallen / in beweging over de tatami.
Afweer / tai sabaki + onmiddellijk tegenaanval met 1 of meerdere slag- en/of traptechnieken  /  kime - kiai . 
  
  
Bescherming :  jiu jitsuhandschoenen 14 oz.

 

BOKSTECHNIEKEN :  

° Linker direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.
° Rechter direct = tegengestelde vuiststoot (  idem hoger )
° Hoekslag/swing = draaiende stoot naar de kin/ kaak/slaap/oogkas.
° Uppercut = opwaartse stoot naar kin/ plexus/ maag/ lever/zwevende ribben.

 
KARATE : ZUKI WAZA / UCHI WAZA -_STOOT- SLAGTECHNIEK  :  

°
oi zuki = vorderende vuiststoot / vuist horizontaal.
° Gyaku zuki = tegengestelde vuiststoot.
° Tate zuki = vorderende vuiststoot / vuist vertikaal.
° Teisho uchi / morote teisho = slag met hiel van de hand / beide handen.
° Uraken uchi = slag met rugzijde v/d vuist.
° Shuto uchi = meshand / pinkzijde van de hand.
° Haito uchi = meshand / duimzijde van de hand.
° Tettsui uchi = hamervuist.
° Toho = vorkhand.
° Kumade = berenklauw.
° Empi uchi = elleboogslag ( tate- mawashi- yoko - uchiro- otoshi )

 
GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN
°
Mae geri kekomi = voorwaarts stotende trap.
° Mae geri keage = voorwaarts flappende trap.
° Yoko geri kekomi = zijwaarts stotende trap.
° Mawashi geri =  zijwaarts draaiende trap ( yodan / chudan ).
° Low kick =  zijwaarts draaiende of voorwaartse trap met scheenbeen.
° Ura kansetsu geri = schuin neerwaarts stotende trap met hiel v/d voet.
° Fumikomi geri =  vertikaal neerwaarts stotende trap met de hiel v/d voet.
° Ushiro geri = Achterwaartse trap.
° Hiza geri = Kniestoot.

 
UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP :
GRIJPEN /BOKS- KARATESLAGEN 
STOTEN  /  TRAPPEN / TAI SABAKI  / VEILIGE  AFSTAND  : 
 

Hoge zone :  ( uke grijpt / slaat / trapt naar het hoofd  ).

°
Age uke / gyaku age uke :  uke grijpt naar het haar.
° Voorarm / voorarmen : afweer op swing / uppercut / uraken uchi.
      

Hoge zone – Midden zone :  (  uke grijpt / slaat / trapt naar het gezicht / borst )

°
Open handen : opvangen rechter / linker direct.
° Te osae uke = neerwaarts drukkende afweer met de palm v/d hand.
° Teisho uke = zijwaarts stotende afweer met de hiel v/d hand.
° Shuto uke = zijwaartse afweer snij- pinkkant hand.
° Soto uke = zijwaartse afweer met voorarm van buiten naar binnen.
 

Midden zone :

°
Gedan barai : rechtstreekse afweer met voorarm + wijken + tai sabaki.
° Gyaku gedan barai : tegengestelde afweer.
° Gedan kake uke : stotende afweer met voorarm + tai sabaki.
° Sho sukui uke : scheppende afweer met voorarm of hand + tai sabaki.

Lage zone :
°
Ashi uke = zijwaarts trap opvangen met onderbeen ( tenen optrekken ).
° Nami geashi = voorwaarts optrekken v/h been/ trap opvangen met de voetzool.


2. JIJU-KUMITE / SPARRING FULL CONTACT : …………................................../ 40ptn. 

Hier moet duidelijk onderscheid blijken tussen de technische demo  en de 
in full contact uitgevoerde technieken. 

     ° Aanval / afweer op boks- karateslag- en traptechnieken.
     ° 4 rondes van elk 30’’ met 20’’ rust tussen elke ronde.
     ° Uitgevoerd met hoofd- been- torsobescherming en bokshandschoenen 14oz.
3. JIU-JITSU / KLEMMENKATA  :……………………………..................….................../ 40ptn.

 Technische toepassing :  
° Vlot en in controle overgaan van klem naar klem.
° Kime / kiai bij uitvoering atemi- geri waza. 

Aanvang uitvoering : uke vat met één hand de L-revers van tori.  

1.UDE GATAME  :  na atemi ( haisu naar gezicht uke )                                                                                                                                   3 x gestrekte armklem vooraan op elleboog, waarna overgaan naar mune gatame.

 2.HARA GATAME  :  na atemi ( haito L-kant hoofd uke )                                                                                                                           Uke voorwaarts via wurging+ gestrekte armklem /de elleboog uke op de buik tori, waarna overgaan naar mune gatame.

 3.MUNE GATAME :                                                                                                                                                                                               Tori houdt wurging en klem aan en stapt achter uke waardoor deze achterwaarts in onevenwicht wordt gebracht ( holle rug ). Gestrekte armklem/ elleboog uke op de borst tori. Terug naar hara gatame, waarna overgaan naar waki gatame.

 4.WAKI GATAME  :                                                                                                                                                                                       Rechtstaande /R-zijwaarts uitvoeren/empi uchi yodan/klem, waarna onder controle de R-hand van uke wordt gevat, onmiddellijk gevolgd door sankio.

 5.SANKIO :                                                                                                                                                                                                                 De hand van uke opwaarts naar z’n gezicht toe draaien / zijn  voorarm vertikaal, gevolgd door ude garami op de rug uke, uitgevoerd via slangetje.

 6.UDE GARAMI :                                                                                                                                                                                                Slangetje : R-hand tori houdt R-hand uke vast / L-arm tori voert slangetje uit op R-arm uke en vormt ude garami op de rug uke waarna overgaan naar ude garami vooraan op de borst tori.

 7.UDE GARAMIElleboog uke op de borst tori, gevolgd door yubi kansetsu.

 8.YUBI KANSETSU :                                                                                                                                                                                Vingerklem op R-hand uke, waarna fumi komi geri ( verpletterende trap ) op voet uke. Hierna onmiddellijk rechts uitstappen en met ikyo uke op de buik brengen

 9.IKYO :                                                                                                                                                                                                                 Gestrekte armklem = met meshand op elleboog uke op de buik brengen + arm uke loodrecht op z’n schoudergewricht + knie in of naast nek uke gevolgd door ude garami.

 10.UDE GARAMI :                                                                                                                                                                                                 Ude garami op de rug uke waarna deze rechtop brengen : de geplooide arm op de rug uke naar voor brengen, controle/ elleboog op de borst tori, gevolgd door uitvoering kote gaeshi.

 11.KOTE GAESHIUke op de rug brengen via polsklem/worp gevolgd door klem op de gestrekte R-arm.

 12.UDE GATAME x 2 :                                                                                                                                                                                            Op elleboog v/d gestrekte R arm uke via oksel en voorarm tori, gevolgd door houdgreep gesa gatame waarna ude gatame op R-arm uke via hefboom/dijbeen tori. Tori gaat over naar houdgreep tate shio gatame en ude garami.

 13. UDE GARAMI x 2 :                                                                                                                                                                                              In houdgreep tate shio gatame wordt ude garami op R-arm uke uitgevoerd ( rug R-hand uke op de grond ) waarna tori over gaat naar houdgreep mune gatame gevolgd door ude garami op R-arm uke (rug R-hand uke boven). Terug naar tate shio gatame

 14. JUJI GATAME :                                                                                                                                                                                                Tori gaat terug naar houdgreep tate shio gatame waarbij uke hem met beide handen op de borst wegduwt : tori reageert :

 1. met de R-hand grijpt tori de R-pols van uke.
 2. met de L-hand/ shuto ( meshand ) zet tori wurging aan/ keel uke.
 3. tori plaatst L-knie op zijkant gezicht uke gevolgd door juji gatame + kakato geri.

15. SANKIO : tori vat R-hand uke/ sankio en richt zich in controle op. Uke geknield.

16. IKYO : Uke op de buik gebracht via ikyo, arm loodrecht op schoudergewricht.

  

Einde uitvoering :  afwerking via fumi komi geri op schoudergewricht uke.                                   

       


4. KUMI KATA  WAZA : ………………………………………………............................../  60ptn. 

Technische demo/ reeks van 10 bewegingen waarbij tori zelf de aanval inzet :

36 ° rond uke bewegen + afstand overbruggen met slag- traptechniek, afwisselend hoog laag :
Fase 1 :  slag-traptechniek  / bevrijding / veilige afstand nemen via hoofdzijde.

Fase 2 :  slag-traptechniek  / controle.

Fase 3 :  slag-traptechniek  / uitschakelen. 
 

Bscherming :  jiu jitsuhandschoenen 14 oz.

 

5. RADOM ATTACK – WILLEKEURIGE AANVALLEN :….................…............./ 60ptn. 

 Eén aanvaller / afweer en tegenaanval op 10 bewegingen.
Bescherming :  jiu-jitsuhandschoenen 14 oz. 

 

 Afweer op slag- en traptechnieken :

 

 1. Linker direct.
 2. Rechter direct.
 3. Oi zuki chudan
 4. Mae geri kekomi
 5. Mae geri keage.
 6. Mawashi geri.

 

 Tori wordt vastgegrepen :

 

 1. Zijwaartse halsomklemming. Tori heeft beide armen vooraan.
 2. Zijwaartse halsomklemming. Tori heeft één hand vooraan / één hand achteraan.
 3. Zijwaartse halsomklemming. Tori wordt naar beneden gedrukt.
 4. Achterwaartse voorarmwurging. Uke trekt tori achterwaarts.
 5. Achterwaartse omklemming onder de armen.
 6. Achterwaartse omklemming laag. Uke omvat de armen thv de biceps.
 7. Voorwaartse aanval. Uke grijpt beide polsen / laag.
 8. Voorwaartse aanval. Uke grijpt beide polsen/ hoog.
 9. Voorwaartse aanval. Uke grijpt revers tori en duwt.
 10. Voorwaartse aanval. Uke grijpt revers tori en trekt.
 11. Voorwaartse omklemming onder de armen.
 12. Wurging met beide handen voorwaarts.
 13. Wurging met beide handen zijwaarts.

 

 Aanval met stok :

 

 1. Stokslag van boven naar onder.
 2. Zijwaartse stokslag van links naar rechts.
 3. Zijwaartse stokslag van rechts naar links. 

 

Aanval met mes :

 

 1. Bedreiging op afstand vooraan.
 2. Bedreiging vooraan met mes op de keel/ punt gericht naar L-oor tori.
 3. Bedreiging vooraan met mes op de keel/ punt gericht naar R-oor tori.
 4. Bedreiging achteraan met mes op de keel.
 5. Messteek naar de buik.

  

Bedreiging met vuurwapen :

 

 1. Vooraan hoog/ hoofd.
 2. Vooraan midden/ borst.
 3. Zijwaarts hoog / hoofd.
 4. Achterwaarts hoog/ hoofd.
 5. Achterwaarts midden/ rug.

 


 
BEOORDELING EXAMEN NIDAN: 

  De kandidaat moet op elk onderdeel v/d proeven voldoende behalen : 50%
en op het totaal v/h examen minimun de beoordeling goed : 60%.


QUOTERING ALGEMEEN TOTAAL

1. Technische demo :  boks-  karatetechnieken.                         ........... / 40ptn.

2. Jiju kumite / Sparring in full contact :                                       ........... / 40ptn.

3. Jiu-Jitsu / klemmenkata :                                                             .............../ 40ptn.

4. Kumi kata waza/ combinaties van boks- karate-
    judo- jiu jitsutechnieken :                                                             .............. /60ptn.

4. Random attack :                                                                              . ............/ 60ptn. 
__________________________________________________________________________________________

TOTAAL :                                                                                                     ........... / 240ptn.

                                                                                                                        ........... %


De kandidaat nidan : ........................................................................................................................


Is op ……./……./20…..            geslaagd voor het examen 2e dan jiu-jitsu.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….