Programma 3de Dan

zwarte gordel - 3 witte strepen - Sandan


BEOORDELING EXAMEN SANDAN:

De kandidaat moet op elk onderdeel v/d proeven voldoende behalen : 50%
en op het totaal v/h examen minimun de beoordeling goed : 60%.

QUOTERING ALGEMEEN TOTAAL

A Valtechnieken – worpen – houdgrepen – grondwerk :             ........... / 40ptn.

B Standen – boks- slag- trap en afweertechniek :                           ........... / 60ptn.

C Jiu Jitsutechnieken / combinaties :                                                  ........... /100ptn.

__________________________________________________________________________________________

TOTAAL :                                                                                                     ........... / 200ptn.


                                                                                                                        ........... %De kandidaat sandan : …………………………………………………………


Is op ……./……./20…..                                    geslaagd voor het examen 3e Dan.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….