Programma 4de Dan

zwarte gordel - 4 witte strepen - Yondan


BEOORDELING EXAMEN YONDAN:

De kandidaat moet minimun de beoordeling goed krijgen : 60%.


QUOTERING ALGEMEEN TOTAAL :   ................. /    200 ptn.

                                                                                                                               ……….%


De kandidaat yondan : …………………………………………………………


Is op ……./……./20….. geslaagd / niet geslaagd.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….