Programma 4de Kyu

1 jaar Min. 40 trainingen. Oranje gordel

TER INFO :  bij beeldmateriaal vindt u aansluitend op het einde,  het volledige
programma jiu-jitsu / film examen 1e dan Steve Mertens 24/06/207.

A. VALTECHNIEK–WORPEN–HOUDGREPEN–GRONDWERK :


1. UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

           Toepassing :  judo- en jiu-jitsutechnisch.

           ° Mae ukemi :  plankval + voorwaartse val in beweging.
           ° Yoko ukemi : zijwaartse val.
           ° Uchiro ukemi : achterwaartse val.2. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN

Toepassing :3. GATAME WAZA - HOUDGREPEN EN CONTROLETECHNIEKEN
Technische toepassingen:
  1. In controle overgaan van 1e naar 5e / 5e naar 1e houdgreep.
  2. Een opgelegde houdgreep gedurende 10 tellen houden.  Indien nodig overgaan naar een andere houdgreep.


4. NE WAZA – VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND.

Technische toepassing :   

 Aanvaller staat recht / duwt tori omver :

Uke op afstand : tori steunt op R elleboog/heup + L been opgetrokken + L knie tegen  L elleboog.
L en R meedraaien/ kantelen naar links of kantelen over de schouder  in de richting  van de aanvaller(s)
en deze via traptechniek op afstand houden.

 Uke dichtbij/ R been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de hiel /R voet   uke blokkeren
en met L trap op R kniegewricht uke ten val brengen.

 Uke dichtbij/ L been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de enkel /L voet  uke vooraan
blokkeren en met L hieltrap in L knieholte uke ten val  brengen.

Uke in contact met R / L been : tori op R zijde. Been uke vatten/ ten val brengen door teisho op zijkant
kniegewricht en/ of traptechniek op het lichaam/ naar gezicht.

  

Aanvaller zit geknield tussen de benen tori / voert wurging uit :

° atemi waza + knie/steun wegtrappen/ uke op de buik/ gestrekte armklem.
° atemi waza + R pols uke vatten / juji gatame.

 Aanvaller zit op bekken/ borst tori / voert wurging uit :

° atemi waza + atama gaeshi ( hoofdverdraaiing ).

 Aaanvaller geknield naast tori / voert wurging uit :

 ° atemi waza + juji gatame.

 


B. STANDEN – BOKS- SLAG- TRAP- en AFWEERTECHNIEK

1. DACHI WAZA – STANDEN


2. BOKSTECHNIEKEN
  1. In beweging op pads uke : afwisselend L en R direct + combinaties snel/ krachtig in verschillend ritme en tempo.


3. KARATE : ZUKI WAZA / UCHI WAZA - STOOT- SLAGTECHNIEKEN


4. UKE WAZA – AFWEERTECHNIEK OP BOKS- SLAGEN / STOTEN

Toepassing :   1.  Tori enkel afweer + tai sabaki = letterlijk lichaam draaien/ uit stootlijn/ veilige afstand.
                           
2. Tori afweer + tai sabaki + tegenaanval met boks- slagtechniek ( kime/ kiai ).

       Hoge zone :  
      
° Age uke/ gyaku age uke :  uke grijpt naar het haar / slaat naar het hoofd.
       ° Voorarm / voorarmen : afweer op swing/ uppercut/ uraken uchi.


      Hoge zone - middenzone :   Uke grijpt/ slaat naar het gezicht/ borst.     
      ° Open handen : opvangen R / L direct.
     ° Te osae uke : neerwaarts drukkende afweer met de palm/ hiel  v/d hand.
     ° Teisho uke : zijwaarts stotende afweer met de hiel v/d hand.    
     ° Shuto uke : zijwaartse afweer met snij- pinkkant hand.
     ° Soto uke : zijwaartse afweer met voorarm van buiten naar binnen.  
   
  
                 
     
5. GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN

Toepassing :  1. krachtig op stootkussen ( kime/kiai )/ uke neemt steeds andere positie in.
                           2. technische demo : uke in kamae te / tori beweegt zich zond uke.


6. UKE WAZA - AFWEERTECHNIEK OP TRAPPEN/ TAI SABAKI/ VEILIGE AFSTAND.

Toepassing :
1. Tori enkel afweer/ tai sabaki/ uit de stootlijn/ veilige afstand.
                         
2. Tori afweer en tegenaanval met slag- en of traptechniek ( kime/ kiai ).C. JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES

1. KANSETSU WAZA – KLEMTECHNIEKEN :
            

             Waki Gatame :  Gestrekte armklem via de oksel.            

                Technische toepassing :   Demo soepel in beweging met uke. 

                                                                      

 2BEVRIJDING OP ONGEWAPENDE AANVALLEN :

 Toepassing

 FASE 1 :  BEVRIJDING  ( indien nodig slag/trap ) + veilige afstand / vlucht.

 Greep op twee polsen voorwaarts/  1. hoog /  2. laag :

°  Bevrijding : handen samenvoegen / lostrekken 1. Neerwaarts/ 2. Omhoog.
° Traptechniek : Mae geri keage of  mae geri kekomi

  
Greep op twee polsen achterwaarts :

° Bevrijding : achterw. instappen/armen voorw.strekken/ gedan barai.
° Traptechniek : Uchiro geri + gedan barai.

 Achterwaartse omklemming onder de armen :

° Bevrijding : ippon ken/ drukkend op handrug + gedan barai.
° Slagtechniek : Ippon ken/ stoot op handrug + gedan barai.

 
Wurgingen met beide handen voorwaarts/ zijwaarts/ achterwaarts :

° Bevrijding : molenwieken + gedan barai.
° Slagtechniek : empi uchi + gedan barai.