Programma 4de Kyu

1 jaar / Min. 50 trainingen / Oranje gordel ( met 2 groene banden )

 A. VALLEN/ WORPEN/ HOUDGREPEN / GRONDWERK:

TER INFO  : 
Bij aanklikken "  volwassenen "  zie je links onderaan de pagina beeldmateriaal ". 
Hier kan je verklarende films zien betreffende alle onderstaande technieken.

WANNEER GROETEN
:
OSU uitspreken als USS = algemene groet  = uitdrukking van waardering / respect.

  1. Bij het betreden en verlaten van de dojo.
  2. Bij het opstappen v/d tatami :   L/R opstappen +  groeten.
  3. Bij het afstappen v/d tatami : éérst groeten ( gericht naar de tatami ) + R/L ruglings afstappen.
  4. Steeds naar elkaar bij aanvang en einde oefening.
  5. Bij aanvang/ einde training ( opgelijnd  /  geknield of rechtstaande )

  
 1.UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

    Toepassing : judotechnisch

    - Mae ukemi = plankval echtstaande + voorwaartse val in beweging.
    - Yoko ukemi = zijwaartse val  L en R  / rechtop.
    - Uchiro ukemi = achterwaartse val / rechtop.


2.NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN :

     Toepassing
                              
Principe v/d naakte tegenstander =  Geen of minimaal gebruik v/d kledij. 
De naakte tegenstander wil zeggen dat we bij het uitvoeren van worpen of het uit evenwicht brengen van de tegenstander vermijden van kledij vast te nemen, omdat weinig dagdagelijkse kledij voldoende sterk is om te gebruiken om het evenwicht van de tegenstander te verbreken, door bijvoorbeeld aan de mouw of revers te trekken of te duwen. Vandaar dat we ons richten op ledematen zoals de pols ( trekken ) de hals/keel
( duwen ) en de nekstreek ( trekken ).

Uitzondering op deze regel is stevige kledij / een winterjas, enz...


     Ashi waza – Beenworp :
 
     O soto gari = grote buitenwaartse beenveeg.
     O uchi gari = grote binnenwaartse beenveeg


     Koshi waza – Heupworpen :
 
     O Goshi guruma = heupworp ( vatten nek uke )
     O Harai goshi = vegende heupworp.

 
3 .NE WAZA :  VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND :

   ToepassingAanvaller staat recht en duwt tori omver.
                             Tori valt op de rug en neemt onmiddellijk volgende positie in :

    - ligt op R zijde/ steunt op R- heup en R- elleboog.
    - L-elleboog tegen knie van het  L- opgetrokken been en trappen naar de aanvaller.

   -  zo snel mogelijk veilig rechtkomen in verdedigende houding.
   
   - ligt op R zijde/ steunt op R- heup en R- elleboog.
  - L-elleboog tegen knie van het  L- opgetrokken been en trappen naar de aanvaller.

   -  in deze houding L- en R- zijwaarts kantelen of meedraaien in de richting v/d aanvaller.
   -  zo snel mogelijk veilig rechtkomen in verdedigende houding.   

    
   - ligt op R zijde/ steunt op R- heup en R- elleboog.
   - L-elleboog tegen knie van het  L- opgetrokken been en trappen naar de aanvaller.

   -  in deze houding L- en R- zijwaarts kantelen of meedraaien of achterwaarts over de
      L-schouder rollen in de richting v/d aanvaller.

   -  zo snel mogelijk veilig rechtkomen in verdedigende houding.   

  
  - ligt op R zijde/ steunt op R- heup en R- elleboog.
  - L-elleboog tegen knie van het  L- opgetrokken been.

  - De aanvaller staat met het R of L been tegen het lichaam van tori.
  - Het been aanvaller vatten en ten val brengen via teisho op de zijkant v/h 
kniegewricht
  en/of traptechniek naar het lichaam/ gezicht.


4. NE WAZA  : GATAME WAZA - HOUDGREPEN /CONTROLETECHNIEK:

    Toepassing : 

   
1. Houdgreep gedurende 10'' houden
    2. In controle overgaan van 1e naar 4e houdgreep.


OPGELET
: Principe Kobo-Itschi-Ruy  "  DE GROND IS MIJN VIJAND !  "

Nooit zelf kiezen om een aanvaller onder controle te houden op grond met houdgreep.
Reden : Wanneer een 2e aanvaller op je afkomt heb je geen verdediging meer.

Uitzondering :

Of  je weet zeker dat er geen 2e aanvaller is.
Of  Je hebt geen keus. Je wordt door de aanvaller op de grond geduwd waarbij je de controle overneemt via houdgreep, onmiddellijk gevolgd door bevrijding via slagtechniek waarna zo snel mogelijk recht in verdedigende houding en veilige afstand of vlucht. ( = jezelf in veiligheid brengen )


 5. NE WAZA :  BEVRIJDING UIT HOUDGREEP GESA GATAME  

      - via been over hoofd / keel aanvaller.
B. BOKS/ KARATE : STANDEN-  SLAG-TRAP- AFWEERTECHN. /KIHON

  

 1.DACHI WAZA / STANDEN :

Hachiji dachi = aandachtshouding / basisstand.
- Fudo dachi = vechtsstand in kamae te = bokshouding

 

OPGELET :   Een slag- traptechniek uitgevoerd zonder kime-kiai is onvolledig !


KIME =
 

Het opbouwen van innerlijke kracht, bij het uitvoeren v/e aanvallende techniek. 
Deze kracht wordt via diep inademen gevormd / opgeladen in de hara ( buik/ middenrif ) 
en moet in een explosieve actie ( slag/ stoot/trap ) met alle macht toeslaan, door je lichaam
( schouders, armen, je vuist/voet ) te spannen op het moment dat de slag, stoot, trap, 
het doelwit treft. Bij dergelijke actie volgt simultaan kiai. 
Hierna ontspant het lichaam onmiddellijk.


KIAI =

Strijdkreet/ luide schreeuw die geuit wordt bij het uitvoeren v/e beslissende, aanvallende
techniek ( slag/stoot/trap ).
Dit geluid wordt evenals bij kime opgebouwd in het middenrif en NIET in de keel.
Naast het feit dat kiai een extra boost geeft aan de uitgevoerde techniek, kan het ook
de tegenstander intimideren/laten schrikken.
Tevens dwingt het de aanvaller na het uitvoeren van de techniek om onmiddellijk terug
diep adem te halen.

Op schrift wordt het uiten van kiai vaak weergegeven als :  hi-yah  of  hyah.


KIME- KIAI  wordt eveneens toegepast bij uitvoeren van meer technische oefeningen
zoals kata of kihon, waarbij kime na diep ademhalen eerder beheerst dan explosief wordt
uitgevoerd gevolgd door een bijna geluidloze kiai = volledig uitademen / ademkracht. 2.BOKSTECHNIEKEN :  

Toepassing:   Op stootkussen ( kime / kiai )
- In beweging op pads uke.  
- A
fwisselend L / R direct + combinaties snel/ krachtig in afwisselend ritme/ tempo.3
.
KARATETECHNIEKEN :

Toepassing Op stootkussen. ( Kime/kiai ).


4
.UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP BOKS-  KARATESLAGEN :

Toepassing:   Afweer en onmiddellijk tegenaanval met slagtechniek. ( kime / kiai )


  
Hoge zone :  

   Midden zone : 


5
.GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN :

Toepassing:   Op stootkussen (kime/kiai)


6
.UKE WAZA / AFWEER OP TRAPPEN / TAI SABAKI / VEILIGE AFSTAND:

ToepassingAfweer en onmiddellijk tegenaanval met slagtechniek.
 
  

 Hoge zone :

    
Midden zone :

    
Lage zone:7. Kihon =  Technische training / Toepassing in groep  / in hachiji dachi 
:

Opstelling in groep / opgelijnd in hachiji dachi.

Voor aanvang kihon algemene groet :  uss.

Ajime =  Start  reeks technieken  = uitvallen in fudo dachi / kame te met  kime / kiai.     
Jame  =  stop uitvoeren reeks technieken  =  terug naar hachiji dachi .


Wordt telkens herhaald bij begin/einde reeks technieken.

Na einde uitvoeringen kihon algemene groet : uss.C.JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES :


1. KANSETSU WAZA / KLEMTECHNIEKEN :

            Toepassing
            Uitvoering zijnwaarts + afwerking op grond met ude garami.
            Demo soepel in beweging.  ( om beurt uke / tori )


2. BEVRIJDING OP ONGEWAPENDE AANVALLEN = veilige afstand + kamae te of vlucht.

FASE 1 :  A.Bevrijding louter via techniek. / B. idem bevrijding na atemi of geri waza.
                              

Voorwaartse greep op één pols  : 
- lostrekken via zwak punt / idem na mae geri keage of kekomi.

Voorwaartse greep op twee polsen hoor en laag : 
- lostrekken via zwakke punten / idem na mae geri keage of kekomi

Achterwaartse greep op twee polsen : 
- achterwaarts instappen + voorwaarts lostrekken/  idem na u
chiro geri 

Achterwaartse omklemming onder de armen :  
- Ippon ken op handrug drukkend / idem maar met stoot op handrug..

Wurgingen met beide handen voorwaarts/ zijwaarts :
-Bevrijding via molenwieken  = over de voormarmen/ polsen van uke + gedan barai.
-Bevrijding via slagtechniek  = otoshi empi uchi op één voorarm van uke + gedan barai.

Wurging met beide handen achterwaarts :
-Bevrijding via molenwieken.
-Bevrijkding via stoot_ OF  traptechniek  ( uchiro empi uchi / uchiro geri ).