Programma 6de Kyu

2 maanden / Min. 16 trainingen / Witte gordel ( met 3 gele banden ).

 A. JUDO :  VALLEN/ WORPEN/ HOUDGREPEN :

TER INFO  : 
Bij aanklikken "  volwassenen "  zie je links onderaan de pagina  " beeldmateriaal ". 
Hier kan je verklarende films zien betreffende alle onderstaande technieken.


 WANNEER GROETEN :
OSU uitspreken als USS = algemene groet  = uitdrukking van waardering / respect.

  1. Bij het betreden en verlaten van de dojo.
  2. Bij het opstappen v/d tatami :   L/R opstappen +  groeten.
  3. Bij het afstappen v/d tatami :  éérst groeten ( gericht naar de tatami ) + R/L ruglings afstappen.
  4. Steeds naar elkaar bij aanvang en einde oefening.
  5. Bij aanvang/ einde training ( opgelijnd  /  geknield of rechtstaande )

          
 1.UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

    Toepassing : judotechnisch

   -  Mae ukemi = plankval rechtstaande + voorwaartse val in beweging.
   - Yoko ukemi = zijwaartse val  L en R  rechtstaande.
   - Uchiro ukemi = achterwaartse val gehurkt / rechtstaande.

 

2. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN :

     Toepassing

Principe v/d naakte tegenstander =  Geen of minimaal gebruik v/d kledij. 
De naakte tegenstander wil zeggen dat we bij het uitvoeren van worpen of het uit evenwicht brengen van de tegenstander vermijden van kledij vast te nemen, omdat weinig dagdagelijkse kledij voldoende sterk is om te gebruiken om het evenwicht van de tegenstander te verbreken, door bijvoorbeeld aan de mouw of revers te trekken of te duwen. Vandaar dat we ons richten op ledematen zoals de pols ( trekken ) de hals/keel
( duwen ) en de nekstreek ( trekken ).

Uitzondering op deze regel is stevige kledij / een winterjas, enz...


     Ashi waza – Beenworp :
 
      - O soto gari = grote buitenwaartse beenveeg.

    
Koshi waza – Heupworpen :

 
      -  Goshi guruma = heupworp ( met voorarm vatten v/d nek uke )
  3. NE WAZA :  VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND
 
   Toepassing
Aanvaller staat recht en duwt tori omver.
                            Tori valt op de rug en neemt onmiddellijk volgende positie in :

    - ligt op R zijde/ steunt op R- heup en R- elleboog.
    - L-elleboog tegen knie van het  L- opgetrokken been en trappen naar de aanvaller.

    -  zo snel mogelijk veilig rechtkomen in verdedigende houding.
   
   - ligt op R zijde/ steunt op R- heup en R- elleboog.   
   - L-elleboog tegen knie van het  L- opgetrokken been en trappen naar de aanvaller.
    -  in deze houding L- en R- zijwaarts kantelen of meedraaien in de richting v/d aanvaller.
   -  zo snel mogelijk veilig rechtkomen in verdedigende houding.   

  


4.NE WAZA GATAME WAZA - HOUDGREPEN /CONTROLETECHNIEK:

    Toepassing :  Houdgreep gedurende 10 ''  houden

 

OPGELET : Principe Kobo-Itschi-Ruy  "  DE GROND IS MIJN VIJAND !  "

Nooit zelf kiezen om een aanvaller onder controle te houden op grond met houdgreep.
Reden : Wanneer een 2e aanvaller op je afkomt heb je geen verdediging meer.

Uitzondering :

Of  je weet zeker dat er geen 2e aanvaller is.
Of  Je hebt geen keus. Je wordt door de aanvaller op de grond geduwd waarbij je de controle overneemt via houdgreep, onmiddellijk gevolgd door bevrijding via slagtechniek waarna zo snel mogelijk recht in verdedigende houding en veilige afstand of vlucht. ( = jezelf in veiligheid brengen )B. BOKS-KARATE : STANDEN- SLAG-TRAP- AFWEERTECHN. / KIHON.

  

1.DACHI WAZA / STANDEN :

 Hachiji dachi = aandachtshouding / basisstand.
- Fudo 
dachi = vechtsstand in kamae te = bokshouding.

 

OPGELET :   Een slag- traptechniek uitgevoerd zonder kime-kiai is onvolledig !


KIME =
 

Het opbouwen van innerlijke kracht, bij het uitvoeren v/e aanvallende techniek. 
Deze kracht wordt via diep inademen gevormd / opgeladen in de hara ( buik/ middenrif ) 
en moet in een explosieve actie ( slag/ stoot/trap ) met alle macht toeslaan, door je lichaam
( schouders, armen, je vuist/voet ) te spannen op het moment dat de slag, stoot, trap, 
het doelwit treft. Bij dergelijke actie volgt simultaan kiai. 
Hierna ontspant het lichaam onmiddellijk.


KIAI =

Strijdkreet/ luide schreeuw die geuit wordt bij het uitvoeren v/e beslissende, aanvallende
techniek ( slag/stoot/trap ).
Dit geluid wordt evenals bij kime opgebouwd in het middenrif en NIET in de keel.
Naast het feit dat kiai een extra boost geeft aan de uitgevoerde techniek, kan het ook
de tegenstander intimideren/laten schrikken.
Tevens dwingt het de aanvaller na het uitvoeren van de techniek om onmiddellijk terug
diep adem te halen.

Op schrift wordt het uiten van kiai vaak weergegeven als :  hi-yah  of  hyah.


KIME- KIAI  wordt eveneens toegepast bij uitvoeren van meer technische oefeningen
zoals kata of kihon, waarbij kime na diep ademhalen eerder beheerst dan explosief wordt
uitgevoerd gevolgd door een bijna geluidloze kiai = volledig uitademen / ademkracht. 2.BOKSTECHNIEKEN :  Op stootkussen ( kime / kiai )3.KARATETECHNIEKEN Op stootkussen ( kime / kiai )4
.UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP BOKS- KARATESLAGEN :

Hoge zone :

Midden zone :


5
.GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN
 krachtig op stootkussen (kime/kiai)


6
.UKE WAZA / AFWEER OP TRAPPEN :

    Hoge zone  :  Age uke / Gyaku age uke / morote age uke.

   Midden en lage zone :7. Kihon =  Technische training / Toepassing in groep  / in hachiji dachi 
:

Opstelling in groep / opgelijnd in hachiji dachi.

Voor aanvang kihon algemene groet :  uss.

Ajime =  Start  reeks technieken  = uitvallen in fudo dachi / kame te met  kime / kiai.     
Jame  =  stop uitvoeren reeks technieken  =  terug naar hachiji dachi .


Wordt telkens herhaald bij begin/einde reeks technieken.

Na einde uitvoeringen kihon algemene groet : uss.C.JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES :

1. KANSETSU WAZA / KLEMTECHNIEKEN :
            Toepassing : Uitvoering zijnwaarts.