Programma 2de Kyu

1 jaar Min. 50 trainingen. Blauwe gordel ( met 2 bruine banden ).

TER INFO :  Bij beeldmateriaal vindt u aansluitend op het einde,  het volledige
programma jiu-jitsu / film examen 1e dan Steve Mertens 24/06/2017.


A. VALTECHNIEK–WORPEN–HOUDGREPEN–GRONDWERK :
  

GROETEN - OSU : ( uitspreken als USS  ).
=  algemene groet  =  uitdrukking van waardering/respect

 1. Bij het betreden en verlaten van de dojo.
 2. Bij het opstappen v/d tatami :   L/R opstappen +  groeten.
 3. Bij het afstappen :  éérst groeten ( gericht naar de tatami ) + R/L ruglings afstappen.
 4. Steeds naar elkaar bij aanvang en einde oefening.
 5. Bij aanvang/ einde training ( opgelijnd  /  geknield of rechtstaande )

 
 1.UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :

     Toepassingjudo-  en jiu-jitsutechnisch.

° Mae ukemi : plankval + voorwaartse val in beweging.
° Yoko ukemi : zijwaartse val L en R.
° Uchiro ukemi : achterwaartse val.


2. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN :

Principe v/d naakte tegenstander =  Geen of minimaal gebruik v/d kledij. 
De naakte tegenstander wil zeggen dat we bij het uitvoeren van worpen of het uit evenwicht brengen van de opponent vermijden van kledij vast te nemen, omdat weinig dagdagelijkse kledij voldoende sterk is om te gebruiken om het evenwicht van de opponent te verbreken, door bijvoorbeeld aan de mouw of revers te trekken of te duwen.
Vandaar dat we ons richten op ledematen zoals de pols ( trekken ) de hals/keel ( duwen ) en de nekstreek ( trekken ).

Uitzondering op deze regel is stevige kledij / een winterjas, enz...

     Toepassing
 
    1.  Yaku soku geiko :   
        Uke laat tori de worp uitvoeren zonder deze te ontwijken of te blokkeren.
    2.  Principe v/d naakte tegenstander : 
        Geen of minimaal gebruik v/d kledij uke.

    3.  Afwerking :  met zuki- of geri waza.

Ashi waza – Beenworpen
° O soto gari : grote buitenwaartse beenveeg.

° Ko soto gake : buitenkant v/h been haken.
° Ko uchi gari : kleine binnenwaartse beenveeg.
° O uchi gari : grote binnenwaartse beenveeg.

Koshi waza – Heupworpen :
° Goshi guruma : heuprad.

° Harai goshi : vegende heupworp.

 Kata waza – Schouderworpen :
° Ippon seoi nage : 1 punt schouderworp.

° Kata guruma : schouderwiel   

Te waza – handworpen :
° O soto osae : tai sabaki schuin voorwaarts + ude zuki op keel/ worp.

° Kiri otoshi : idem + 2 handen achterwaarts op schouders/of kumade/of haar/worp.
°Ryu ashi dori : 2 benen onderuit trekken/ worp.

 

3.NE WAZA :  GATAME WAZA - HOUDGREPEN EN CONTROLETECHNIEK  :   

Technische toepassingen:

 1. In controle overgaan van 1e naar 6e / 6e naar 1e houdgreep.
 2. Een opgelegde houdgreep gedurende 10 tellen houden.
  Indien nodig overgaan naar een andere houdgreep.                                                                   


OPGELET : Principe Kobo-Itschi-Ruy  "  DE GROND IS MIJN VIJAND !  "

Nooit zelf kiezen om een aanvaller onder controle te houden op grond met houdgreep.
Reden : Wanneer een 2e aanvaller op je afkomt heb je geen verdediging meer.

Uitzondering :

Of  je weet zeker dat er geen 2e aanvaller is.
Of  Je hebt geen keus. Je wordt door de aanvaller op de grond geduwd waarbij je de controle overneemt via houdgreep, onmiddellijk gevolgd door bevrijding via slagtechniek waarna zo snel mogelijk recht in verdedigende houding en veilige afstand of vlucht. ( = jezelf in veiligheid brengen )


 4.NE WAZA - VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND :  

 Technische toepassing :   

 AAanvaller staat recht / duwt tori omver :

° Uke op afstand : tori steunt op R elleboog/heup + L been opgetrokken + L knie tegen
  L elleboog. L en R meedraaien/ kantelen of rollen over de schouder  in de richting
  van de aanvaller(s) en deze via traptechniek op afstand houden.

 ° Uke dichtbij/ R been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de hiel /R voet
   uke blokkeren en met L trap op R kniegewricht uke ten val brengen.

 ° Uke dichtbij/ L been voor : tori op de R zijde. Met de rug v/d R voet, de enkel /L voet
   uke vooraan blokkeren en met L hieltrap in L knieholte uke ten val  brengen.

 ° Uke in contact met R / L been : tori op R zijde. Been uke vatten/ ten val brengen door
   teisho op zijkant kniegewricht en/ of traptechniek op het lichaam/ naar gezicht.

 B. Aanvaller zit geknield tussen de benen tori / voert wurging uit :

° atemi waza + knie/steun wegtrappen/ uke op de buik/ gestrekte armklem.
° atemi waza + R pols uke vatten / juji gatame.


C. Aanvaller zit op bekken/ borst tori / voert wurging uit : 

° atemi waza + atama gaeshi ( hoofdverdraaiing ).

 
 DAanvaller geknield naast tori / voert wurging uit : 

° atemi waza + juji gatame.

 

 B. STANDEN- BOKS- SLAG- TRAP- en AFWEER :
  

 1.DACHI WAZA – STANDEN

 ° Hachiji dachi = natuurlijke houding ( schouderbreedte )

          Vanuit deze stand uitvallen in :

° Zenkutsu dachi = achterwaarts uitvallen.
° Kiba dachi = Ruiterstand ( dubbele schouderbreedte/tenen naar binnen/knieën naar buiten/heupen naar voor ).
° Fudo dachi = vechtsstand / kamae te = bokshouding


OPGELET
:   Een slag- traptechniek uitgevoerd zonder kime-kiai is onvolledig !


KIME =
 

Het opbouwen van innerlijke kracht, bij het uitvoeren v/e aanvallende techniek. 
Deze kracht wordt via diep inademen gevormd / opgeladen in de hara ( buik/ middenrif ) 
en moet in een explosieve actie ( slag/ stoot/trap ) met alle macht toeslaan, door je lichaam
( schouders, armen, je vuist/voet ) te spannen op het moment dat de slag, stoot, trap, 
het doelwit treft. Bij dergelijke actie volgt simultaan kiai. 
Hierna ontspant het lichaam onmiddellijk.


KIAI =

Strijdkreet/ luide schreeuw die geuit wordt bij het uitvoeren v/e beslissende, aanvallende
techniek ( slag/stoot/trap ).
Dit geluid wordt evenals bij kime opgebouwd in het middenrif en NIET in de keel.
Naast het feit dat kiai een extra boost geeft aan de uitgevoerde techniek, kan het ook
de tegenstander intimideren/laten schrikken.
Tevens dwingt het de aanvaller na het uitvoeren van de techniek om onmiddellijk terug
diep adem te halen.

Op schrift wordt het uiten van kiai vaak weergegeven als :  hi-yah  of  hyah.


KIME- KIAI  wordt eveneens toegepast bij uitvoeren van meer technische oefeningen
zoals kata of kihon, waarbij kime na diep ademhalen eerder beheerst dan explosief wordt
uitgevoerd gevolgd door een bijna geluidloze kiai = volledig uitademen / ademkracht.

 

 2.BOKSTECHNIEKEN :

 Toepassingen :   In beweging op pads uke : afwisselend L en R direct +                                                                          combinaties snel / krachtig in afwisselend ritme/ tempo. 

° Linker direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.
° Rechter direct = tegengestelde vuiststoot (  idem hoger ).
° Hoekslag/swing = draaiende stoot naar de kin/ kaak/slaap/oogkas.
° Uppercut = opwaartse stoot naar kin/ plexus/ maag/ lever/zwevende ribben.

 

3.KARATE : ZUKI WAZA / UCHI WAZA -_STOOT- SLAGTECHNIEK  : 

Toepassing

° Technische demo : uke in kamae te / tori beweegt zich rond uke. ( kime ).
° Krachtig op stootkussen. ( Kime/kiai ). Uke neemt steeds andere positie in.

° Oi zuki = vorderende vuiststoot / vuist horizontaal.
° Gyaku zuki = tegengestelde vuiststoot.
° Tate zuki = vorderende vuiststoot / vuist vertikaal.
° Teisho uchi / morote teisho = slag met hiel van de hand / beide handen.
° Uraken uchi = slag met rugzijde v/d vuist.
° Shuto uchi = meshand / pinkzijde van de hand.
°  Haito uchi = meshand / duimzijde van de hand.
° Tettsui uchi = hamervuist.
° Toho = vorkhand.
° Kumade = berenklauw.
° Empi uchi = elleboogslag ( tate- mawashi- yoko - uchiro- otoshi )

 

4.UKE WAZA / AFWEERTECHNIEK OP GRIJPEN /_BOKS- KARATESLAGEN / 

 STOTEN  /  TAI SABAKI  / VEILIGE AFSTAND  :

 
Toepassing :  Combinatie slag- en afweertechniek.   

Demo met uke die hoog en midden een serie aanvallen uitvoert : 

 1. Tori enkel afweer + tai sabaki = Letterlijk lichaam draaien
  = uit de stoot- aanvalslijn + veilige afstand nemen. 
 2. Tori afweer / tai sabaki en tegenaanval met boks- slagtechniek ( kime / kiai ).  


Hoge zone : 
( uke grijpt / slaat naar het hoofd ):
° Age uke / gyaku age uke :  uke grijpt naar het haar.

° Voorarm / voorarmen : afweer op swing / uppercut / uraken uchi.  
               

Hoge zone – Midden zone :  (  uke grijpt / slaat naar het gezicht / borst ).
° Open handen : opvangen rechter / linker direct.
° Te osae uke = neerwaarts drukkende afweer met de palm v/d hand.
° Teisho uke = zijwaarts stotende afweer met de hiel v/d hand.
° Shuto uke = zijwaartse afweer snij- pinkkant hand.
° Soto uke = zijwaartse afweer met voorarm van buiten naar binnen.

 

5. GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN :

 Toepassing

° Technische demo : uke in kamae te / tori beweegt zich rond uke. ( kime ).
° Krachtig op stootkussen ( kime/kiai). Uke neemt steeds een andere positie in. 

° Mae geri kekomi = voorwaarts stotende trap ( gestrekt been ).
° Mae geri keage = voorwaarts flappende trap.
° Yoko geri kekomi = zijwaarts stotende trap ( gestrekt been ).
° Mawashi geri =  zijwaarts draaiende trap ( yodan / chudan )
° Low kick =  zijwaarts draaiende of voorwaartse trap met scheenbeen.
° Ura kansetsu geri = schuin neerwaarts stotende trap met hiel v/d voet.
° Fumikomi geri =  vertikaal neerwaarts stotende trap met de hiel v/d voet.
° Ushiro geri = Achterwaartse trap  ( gestrekt been ).
° Hiza geri = Kniestoot.

 

6.UKE WAZA / AFWEER OP TRAPPEN  /  TAI SABAKI  /  VEILIGE AFSTAND  :

 Toepassing :  Combinatie van trap- en afweertechniek.

 Demo met uke die hoog- midden- laag een serie aanvallen uitvoert. 

        1. Tori enkel afweer en tai sabaki / uit de stootlijn/ veilige afstand nemen.

        2. Tori afweer en tegenaanval met slag- en of traptechniek. ( kime / kiai ).

Hoge zone :
° Age uke / gyaku age uke / voorarmen.


Midden zone :
° Gedan barai : rechtstreekse afweer met voorarm + wijken + tai sabaki.

° Gyaku gedan barai : tegengestelde afweer met voorarm+instappen+ tai sabaki.
° Gedan kake uke : stotende afweer met voorarm + tai sabaki.
° Sho sukui uke : scheppende afweer met voorarm of hand + tai sabaki.

Lage zone :
° Ashi uke = zijwaarts trap opvangen met onderbeen ( tenen optrekken ).

° Nami geashi = voorwaarts optrekken v/h been/ trap opvangen met de voetzool.

         

7.  JIJU_KUMITE / SPARRING FULL CONTACT :


Aanval / afweer op boks- karateslag- en traptechnieken.
4 rondes van elk 30 sec.  met 20 sec. rust tussen elke ronde.
Wordt uitgevoerd met hoofd- been- torsobescherming en bokshandschoenen 14oz.


Hier moet duidelijk onderscheid blijken tussen de technische demo’s met partne
en de in full contact uitgevoerde technieken.

 


C.  JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES :

 

1. KANSETSU WAZA – KLEMTECHNIEKEN :


KLEMMENKATA :
Demo met partner / in controle overgaan van klem naar klem.

Aanvang uitvoering :

 Uke vat met één hand de L-revers van tori. 
 Tori kime bij uitvoering zuki- geri waza.

 
 1.UDE GATAME 
Na atemi ( haisu naar gezicht uke )
3 x gestrekte armklem vooraan op elleboog, waarna overgaan naar hara gatame.

 2.HARA GATAME 
Na atemi ( haito L-kant hoofd uke )
Uke voorwaarts via wurging+ gestrekte armklem /de elleboog uke op de buik tori/mune gatame.

 3.MUNE GATAME :
Tori houdt wurging en klem aan / stapt achter uke waardoor deze achterwaarts in onevenwicht wordt gebracht . Gestrekte armklem/ elleboog uke op de borst tori. Terug naar hara gatame, waarna overgaan naar waki gatame.

 4.WAKI GATAME 
Rechtstaande /R-zijwaarts uitvoeren/empi uchi yodan/klem, waarna onder controle de R-hand van uke wordt gevat, onmiddellijk gevolgd door sankio.

 5.SANKIO :
De hand van uke opwaarts naar z’n gezicht toe draaien / zijn  voorarm vertikaal, gevolgd door ude garami op de rug uke. 

 6.UDE GARAMI :
Met de L-hand houdt tori de R-hand uke vast en trekt met de R-hand de voorarm/    elleboog uke tegen de borst en vormt ude garami op de rug uke, waarna overgaan naar ude garami vooraan op de borst tori.

 7.UDE GARAMI :
Elleboog uke op de borst tori, gevolgd door yubi kansetsu.

 8.YUBI KANSETSU :
Vingerklem op R-hand uke, waarna fumi komi geri ( verpletterende trap ) op voet uke.
Hierna onmiddellijk rechts uitstappen en met ikyo uke op de buik brengen.

 9.IKYO :
Gestrekte armklem = met meshand op elleboog uke op de buik brengen + arm uke loodrecht op z’n schoudergewricht + knie in of naast nek uke gevolgd door ude garami.

 10.UDE GARAMI
Uke rechtop brengen : de geplooide arm uke naar voor brengen/ elleboog op de borst tori,

gevolgd door atemi waza yodan + Uitvoering kote gaeshi.

 11.KOTE GAESHI :
Uke op de rug brengen via polsklem / gevolgd door klem op de gestrekte R-arm.


 12.UDE GATAME x 2 :                                                                                                                              
Op elleboog v/d gestrekte R arm uke via oksel en voorarm tori.
Gevolgd door houdgreep gesa gatame waarna ude gatame op R-arm uke via hefboom/dijbeen tori.
Tori gaat over naar houdgreep tate shio gatame en ude garami.

 13. UDE GARAMI x 2 :
In houdgreep tate shio gatame wordt ude garami op R-arm uke uitgevoerd (rug R-hand uke op de grond ).

Hierna gaat tori over naar houdgreep mune gatame gevolgd door ude garami op R-arm uke (rug R-hand uke boven).  Terug naar tate shio gatame

 14. JUJI GATAME :
Tori gaat terug naar tate shio gatame waarbij uke hem met beide handen op de borst wegduwt. 


Tori reageert
Met de R-hand grijpt tori de R-pols van uke.
Met de L-hand/ shuto ( meshand ) zet tori wurging aan/ keel uke.
Tori plaatst L-knie op zijkant gezicht uke gevolgd door juji gatame + kakato geri.


15.  SANKYO :
tori vat R-hand uke/ sankio en richt zich in controle op. Uke geknield.

16. IKYO :
Uke op de buik gebracht via ikyo, arm loodrecht op schoudergewricht.

  Einde uitvoering :
Afwerking via fumi komi geri op schoudergewricht uke.                                

           

2. KANSETSU WAZA :  ARM en POLSKLEMMEN :
                       

WAKI GATAME :  Gestrekte armklem via de oksel.            

Technische toepassing :  Demo spoepel in beweging met uke in open ruimte.

Uitvoering zijwaarts + afwerking op grond met ude garami.                                                        

  

NIKYO
  polsklemIKYO elleboogklem :

Beide klemmen steeds simultaan uitvoeren / nooit afzonderlijk.


Technische toepassing
:  

Demo soepel in beweging met uke in open ruimte/ beperkte ruimte  ( smalle gang  /  lift ).

 1.Na atemi/geri waza klem op gestrekte of teruggetrokken/geplooide arm.
2.uke op de buik + ude gatame/arm uke loodrecht op schoudergewricht.
3.tori plaatst knie in/naast nek uke/ kant hoofdzijde + controle ude garami.

     

 KOTE  GAESHI :   Buitenwaartse polsverdraaiing = worp


 Technische toepassing : 

 Demo soepel in beweging met uke in open ruimte/ beperkte ruimte :

 1.Na atemi/geri waza polsklem/ uke valt op de rug/ wordt op z’n zijkant getild.
2.uke op de buik + ude gatame/arm uke loodrecht op schoudergewricht.
3.tori plaatst knie in/naast nek uke/ kant hoofdzijde + controle ude garami.

 De totaliteit van deze afwerking : het naar de grond brengen en in controle houden van uke
via deze klemtechnieken vormt voor politiediensten een uitstekende houding / positie tot handboeien.

      

 2.AFWEER  OP ONGEWAPENDE AANVALLEN :

 
 FASE 1BEVRIJDING  ( + indien nodig slag/trap ) + veilige afstand/ vlucht.

Greep op één pols :
° Bevrijding :  via zwakke punt/ hand uke.
° Slagtechniek : uraken op hand uke.

 Greep op twee polsen voorwaarts/  hoog en laag :
° Bevrijding  hoog : handen samenvoegen / neerwaarts lostrekken .
° Bevrijding  laag :  handen samenvoegen / omhoog lostrekken.   
° Traptechniek : Mae geri keage of  mae geri kekomi.    

Greep op twee polsen achterwaarts :
°
Bevrijding : achterw. instappen/armen voorw.strekken/ gedan barai.

° Traptechniek : Uchiro geri + gedan barai. 

Achterwaartse omklemming onder de armen :
°
Bevrijding : ippon ken/ drukkend op handrug + gedan barai.

° Slagtechniek : Ippon ken/ stoot op handrug + gedan barai. 

Wurgingen met beide handen voorwaarts/ zijwaarts/ achterwaarts :
° Bevrijding : molenwieken + gedan barai.

° Slagtechniek : empi uchi + gedan barai.

 

3. AFWEER  OP ONGEWAPENDE AANVAL;

 FASE 2 : CONTROLE   ( Via  slag-  traptechniek / klemtechniek. )                                                                       
                      OF  UITSCHAKELEN ( Afhankelijk volgens noodzaak dreiging / hevigheid aanval )

Afweer op zijwaartse halsomklemming met beide armen :

° Tori / beide armen vooraan uke ( zijwaarts achter uke doorglijden ).
° Tori / één arm achter rug van uke  ( kumade gezicht/  haar grijpen ).
° Tori / wordt naar beneden gedrukt ( meegaan / sutemi waza ).

 Afweer voorwaartse omklemming rond het middel :
° Over de armen ( kopstoot/kniestoot/trap op voet/tegen scheenbeen ).
° Onder de armen( hoog-laag/trap/slag/hoofdverdraaing ).

Afweer achterwaartse omklemming onder de armen :
° I
ppon ken : stoot op handrug uke + 3 x empi uchi yodan + ude garami.

° Uchiro atama zuki ( achterw. kopstoot ) + 1 x empi uchi + veilige afstand.

 
Afweer achterwaartse omklemming over de armen :
°
Tori springt op de schouders : ippon seoi nage.

° Tori omvat de biceps : seoi otoshi.

 
Afweer voorarmwurging : uke trekt tori achterwaarts :
° Yoko wakare : makikomi techniek zijwaarts.

  

4. AFWEER OP GEWAPENDE AANVALLEN :

 FASE 3Uitschakelen / ONTWAPENEN..

 

Afweer aanval met stok – slagwapen :
° Aanval van boven naar onder : gyaku age uke + hiza/  juji uke/ mae geri.

° Aanval zijwaarts van rechts naar links: shuto uke + tate zuki/ harai goshi.
° Aanval zijwaarts van links naar rechts : morote uraken + nikyo-ikyo /Morote uraken + low kick.

 
Afweer bedreiging /aanval met mes – steekwapen :
° Uke grijpt mes van tussen de kledij : blokkeren hand + achterw. Wurging.

°Bedreiging op afstand : mikazuki geri / soto mawashi geri.
°Mes vooraan tegen de keel/ mespunt gericht naar R oor tori :
  - Teisho uke + simultaan zuki en/of geri waza + nikyo-ikyo/ kote gaeshi.
° Mes vooraan tegen de keel/ mespunt gericht naar L oor tori :
   - Haito uchi/ grijpen pols uke + simultaan zuki en/of geri waza/ kote gaeshi.
° Mes langs achter tegen de keel : 
  - Blokkeren meshand met 2 handen tegen eigen borst + L zijw. achter/onderuit stappen/geri waza.
° Messteek naar de buik : tai sabaki + tate shuto uke / wijken + juji uke


Afweer bedreiging met pistool - vuurwapen :

° Bedreiging vooraan hoog : 
  - Grijpen/omhoog duwen pols uke/ mae geri + nikyo-ikyo of kote gaeshi.
 - Grijpen pols uke + loop / loop naar richting uke duwen : ontwapenen.


° Bedreiging vooraan midden :
  - Tai sabaki + te osae uke + atemi yodan + nikyo-ikyo / waki gatame/ kote gaeshi.
  - Wapen simultaan met 2 handen uit de hand uke slaan = pols uke blokkeren +
    wapen uit hand uke slaan via zwakke punt en vervolgen met zuki- geri waza.
 - Grijpen / blokkeren pols uke + loop grijpen. Tai sabaki + loop zijwaarts duwen :
    ontwapenen via zwakke punt  ( zie princiepe bevrijdingen ).


° Bedreiging zijwaarts hoog : 
   - Grijpen/ omhoog duwen pols uke / geri waza + nikyo-ikyo / waki gatame/kote  gaeshi.
  - Haisu + afwerken met atemi/ geri waza.


° Bedreiging langs achter hoog : 
  - Shuto uke buiten of  binnenzijde + atemi- geri waza/ klemtechniek.


° Bedreiging langs achter midden : 
   - Shuto uke buiten of binnenzijde + atemi- geriwaza/ klemtechniek.