INFO


STOP,  ACHTERUIT, .... PESTKOP !!!!

Naast zelfverdediging is weerbaarheid, zelfzekerheid, assertiviteit onze grootste betrachting.
Een ware must voor jeugd en volwassenen, mannen en vrouwen, voor allen die een gemakkelijk slachtoffer vormen voor pestkoppen,
op school, op het werk,...... in de vriendenkring.

Durf  "  NEEN "  te zeggen,  bijt van je af ,... ook jij kan het  !!!WEKELIJKSE TRAININGEN


Gratis 3 proeflessen het ganse jaar door.  (  Kledij : T-shirt met trainingsbroek of shorts. )

Waar : judozaal v/h Noordzeebad naast het Sea Life. / A. Van Ackersquare 1  8370 Blankenberge.

Wanneer : van september tot eind juni  :
Jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  woensdag van 17.30 tot 18.30  /  zaterdag van 09.30 tot 10.30. ( afzonderlijke jeugdtrainers ).
Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen :  maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00  /  zaterdag van 10.30 tot 12.00.

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek :
° Niet verplicht  ( maar wordt aangeraden ) bij deelname aan de gewone wekelijkse trainingen. 
° Verplicht bij deelname aan competitie, en jaarlijks te hernieuwen.

Gratis examens vanaf witte gordel tem bruine gordel.
Gratis examens dangraden + zwarte gordel + diploma + receptie achteraf in cafétaria v/d N-Zeebad aangeboden door de club.


WANNEER EXAMENS  / VERHOGEN VAN GRAAD :

Kyu- graden  =  lagere graden vanaf wit tem bruine gordel.
° J
eugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  indien kandidaten, steeds de laatste zaterdag van de maand.
° Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen :  indien kandidaten, steeds de laatste maandag van de maand.

Dan-graden  =  hogere graden / zwarte gordel :
° Pas vanaf 18jaar :  indien kandidaten, steeds de laatste zaterdag v/d maand juni.


OPEENVOLGING  GRADEN / GORDELS :

9kyu = witte gordel.  
° Geldt voor elk nieuw aangesloten lid,  ongeacht de leeftijd.

8kyu = witte gordel met 1 brede gele band. 
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.


7kyu = witte gordel met 2 brede gele banden. 
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.


6kyu = witte gordel met 3 brede gele banden
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.


5kyu = gele gordel.  
Geldt voor elke leeftijd : Min. 30 trainingen  /  +- 4md.
° Na 2 proeven : ( judo ) -  ( boks / karate ) = 2 oranje bandjes op de gordel.
° Na 3e proef : jiu-jitsu wordt de gele gordel vervangen door een oranje gordel.

4kyu = oranje gordel.
Geldt voor elke leeftijd : min. 50 trainingen  /  1jaar.
° Na 2 proeven = 2 groene bandjes op de gordel.
° Na 3e proef  =  jiu-jitsu wordt de oranje gordel vervangen door een groene gordel.

3kyu = groene gordel.
Geldt voor elke leeftijd :  min. 50 trainingen / 1 jaar.

° Na 2 proeven = 2 blauwe bandjes op de gordel.
° Na 3e proef wordt de groene gordel vervangen door een blauwe gordel.

2kyu = blauwe gordel.  Hoogste te behalen graad voor jeugd tot 12 jaar.
Geldt voor elke leeftijd :  min. 50 trainingen / 1jaar.
° Na 2 proeven = 2 bruine bandjes op de gordel.  
° Na 3e proef wordt de blauwe gordel vervangen door een bruine gordel.


1kyu = bruine gordelPas mogelijk vanaf de leeftijd van 13 jaar. 
Min. 60 trainingen / 1jaar.
° Na 3 proeven :  judo - boks / karate - jiu jitsu =  3 zwarte bandjes op de gordel, kan het examen voor
   zwarte gordel 1dan worden afgelegd.

1dan = zwarte gordelPas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Min. 60 trainingen / 1jaar.
° 20 punten vjjf behalen tijdens stages - Federale trainingen.
° Verplicht te volgens cursus :  EHBO en Recht 1 : wettelijke bepalingen inzake zelfverdediging.INSCHRIJVING :  Geldig vanaf datum inschrijving tot idem datum v/h volgende jaar.

Bij inschrijving neemt elk lid via een tekst kennis inzake de nieuwe Europese privacywetgeving ( GDPR ) waarbij  de ouders
vader of moeder of voogd van de minderjarige ( - 18 jaar ) toestemming verleent aan de club om :


° Persoonlijke data te gebruiken, nodig om als lid ingeschreven te worden bij de club en overkoepeld orgaan, de  Vlaamse Ju-jitsu  
   Federatie ( vjjf ) teneinde een verzekering te kunen afsluiten.
° Gebruik te mogen maken van telefoon- GSM- e-mailadres teneinde het lid  in te lichten inzake alles wat betreft de club en VJJF.
° Gebruik te mogen maken van foto's/ film genomen tijdens training teneinde info en publiciteit te verspreiden v/d club.
° Deze tekst dient door elk lid te worden genaamtekend voor akkoord.


LIDGELD  EN  VERZEKERING :

Jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :
Jaarlijks Lidgeld + verzekering :  120€ + 25€ = 145€. 

Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :
Jaarlijks lidgeld + verzekering :  155€ + 25€ = 180€.

Prijsvermindering :  3 tarieven jaarlijks lidgeld + verzekering inbegrepen.
1. Jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  145€ /1pers. of  135€ /  2pers. v/h zelfde gezin of  125€/ 3pers. of meer v/h zelfde gezin.   
2. Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen : 180€ /1 pers.  of  170€ /  2pers. v/h zelfde gezin  of  160€ /  3 pers. of meer v/h zelfde gezin. 
3. Mutualiteit :  door de mutualiteit wordt u een bedrag van 25€ uitbetaald.
4. Sportdienst / OCMW.


JAARLIJKSE CURSUS ZELFVERDEDIGING.
THANS ENKEL VOOR DAMES EN MEISJES VANAF DE LEEFTIJD VAN 14 JAAR.

Deze 10-delige cursus gaat telkens door op maandag en woensdag van 19u tot 20u, gedurende 5 weken
vanaf maandag 30/09/19  tem  woensdag 30/10/19.
De cursus is zo aangepast dat iedereen, ongeacht de leeftijd probleemloos kan meedoen. 

Waar: Judozaal v/h Noordzeezwembad Blankenberge ( zie hoger )
Kledij: trainingsbroek of shorts met T-shirt of judokimono. 
Kostprijs :  50€ per persoon of  40€ per persoon vanaf 2 of meer personen v/h zelfde gezin.

- Contacteer ons telefonisch (0485/48.01.52),  per mail (freddy.merket@telenet.be) of via ons contactformulier.OPGELET

Parking Noordzeebad – Sea Life:
Gratis parkeren : gedurende de week tijdens de gewone werkdagen.
Betalend parkeren van 09.00 tot 19.00 : zaterdag en zondag/ feestdagen/ Paas- en groot verlof juli/ augustus.


ORGANOGRAM  /  Raad van Bestuur ( RvB ) :

Rechtsvorm Jiu-Jitsu Blankenberge : 
feitelijke vereniging.
www.jiu-jitsu.blankenberge.be
De club is samen met de  VJJF ondertekenaar v/d Panathlonverklaring inzake ethiek/jeugdsport.

Secretariaat : 
Brugsesteenweg 115 te Blankenberge.
Administratie :  IBAN  BE47 7380 1616 6080   /   BIC  KREDBEBB

Voorzitter
/ 1e hoofdtrainerMerket Freddy. ( 485/480.152  /  050/69.17.43  /  freddy.merket@telenet.be )
° Lid van de S.T.C  :  Stijltechnische Commissie Jiu-Jitsu Blankenberge : Kobo-Itschi-Ryu.
° Jeugdsportcoördinator.
° Samenroepen en voorzitten algemene vergadering v/d R.V.B.
° Algemeen beleid / lesprogramma's /  examens / trainingen.
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.

Secretaris / 2e hoofdtrainer :  Roelant David.  (  0497/058.469  /  david.roelant@skynet.be )
° Lid van de S.T.C  :  Stijltechnische Commissie Jiu-Jitsu Blankenberge : Kobo-Itschi-Ryu.
° Notuleren v/d vergadering en bijhouden v/d notulen.
° Briefwisseling v/d club  /  Versturen uitnodiging vergadering R.V.B
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.

Penningmeester :  Segers Marina. ( 0486/373.833  /  marinasegers1@gmail.com
° Bijhouden kasboek.
° Bij belet Voorzitter voorlopig overnemen taken.


VERGADERING STIJLTECHNISCHE COMMISSIE  ( S.T.C. ) 

Per
trimester wordt indien , op de éérste maandag van de maand door de Stijltechnische Commissie samen met de trainers
( alle dangraden ) een vergadering gehouden waarbij opmerkingen, voorstellen inzake jeugd / volwassenen training, examens, techniek,enz...  kunnen worden voorgelegd aan de S.T.C.HUISHOUDELIJK REGLEMENT / GEDRAGSCODE
.

“Attidude en respect IN en BUITEN de dojo“

Van toepassing voor leden en trainers.

Wees op tijd bij aanvang v/d training.
Is dit onmogelijk (werk/ school) licht de trainer in. ( via mail, inspreken bericht, telefoneren ).
Kledij van de deelnemers (dames / heren / jeugd ) : enkel de jiu-jitsugi ( kimono ) is toegestaan en wordt gedragen
zoals voorzien :  broek - vest - gordel/ badge JJB en badge VJJF  ( geen uitzonderingen. )
Dames / heren /jeugd :  verplichting voor de dames om onder de kimono een witte T-shirt te dragen. Voor de heren is dit een optie.
juwelen algemeen : uurwerk, ringen,  halsketting ( ook met religeus symbool vb :  kruisje, enz...  verboden te dragen op training.
Zorg bij elke training voor: een nette/ propere gi – lichaamsverzorging / adem verzorgen, tanden poetsen, geen alcohol voor de les/ lange haren samenbinden/ korte- propere vinger- en teennagels / douche na de training.
Er wordt steeds gegroet bij: betreden - verlaten dojo/ het op- en afstappen v/d tatami/ naar uke tijdens elk begin - onderbreking
en einde oefening.
Je komt trainen:  toon motivatie/ werk mee anders geef je een slecht signaal aan je medeleden.
Luister naar de trainer/ volg zijn instructies op, zo voorkom je tevens ongevallen.
Hoogdringend verlaten dojo ( WC ) trainer vooraf inlichten.
Haantjesgedrag / pestgedrag/ belachelijk maken van medeleden wordt niet geduld.
Discriminatie op grond van godsdienst, ras of voorkomen wordt niet geduld.
Seksueel grensoverschreidend gedrag of handelingen welke indruisen tegen het goed fatsoen tussen leden of koppels, zelfs met onderlinge toestemming onder volwassen, wordt niet geduld.
Kwetsuren hoe gering ook, onmiddellijk melden.
Na de training de dojo – kleedkamers – douches Proper en ordelijk achterlaten.
De aangeleerde technieken enkel uitvoeren in de dojo. 
Nooit   “ demonstraties “   thuis- op school- op het werk - in vriendenkring. 
Uitzondering :  bij noodzaak / zie bepalingen inzake de wettige verdediging.

OPGELET:
Bij het schenden van deze gedragscode zal door de RvB kordaat worden opgetreden.  Afhankelijk v/d aard / zwaarwichtigheid kan  een verwittiging en/of een sanctie worden opgelegd. 
Bij ernstige feiten of bij herhaling kan het lidmaatschap worden verbroken. Hierbij zal betrokkene geen aanspraak kunnen maken op retributie v/h lidgeld en verzekering.
De getroffen maatregel wordt door de AIP ( aanspreekpersoon integriteit ) mondeling en via schrijven/ post aan betrokkene kenbaar gemaakt.
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: