INFO


WEKELIJKSE TRAININGEN

Gratis 3 proeflessen het ganse jaar door.  (  Kledij : T-shirt met trainingsbroek of shorts. )

Leeftijd :  vanaf 12 jaar / tatami gescheiden van volwasenen /  afzonderlijke jeugdtrainers.
Waar :
judozaal v/h Noordzeebad naast het Sea Life. / A. Van Ackersquare 1  8370 Blankenberge.
Wanneer : van september tot eind juni elke :
maandag van 18.30 tot 20.00 , woensdag van 18:30 uur tot 20:00 uur en zaterdag van 10.00 tot 11.30.
Sportmedisch geschiktheidsonderzoek : enkel verplicht indien deelname aan competitie.
Lidgeld + verzekering inbegrepen : geldt vanaf datum inschrijving tot idem datum v/h volgend jaar.

Prijsvermindering :
1. Drie tarieven : 170€ /1 pers.  of  150€ / vanaf  2pers. v/h zelfde gezin  of  130€ / vanaf 3 pers. of meer v/h zelfde gezin. 
2. Mutualiteit :  door de mutualiteit wordt u een bedrag van 15€ uitbetaald.

Examens vanaf witte gordel tem zwarte gordel en hogere dangraden :  gratis / kosten gedragen door de club.
Examens dangraden :  zwarte gordel en diploma gratis /receptie achteraf in cafétaria N-Zeebad / aangeboden door de club.


CURSUS ZELFVERDEDIGING

Voor : dames/heren, senioren en jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar.

Elk jaar organiseert Jiu-Jitsu Blankenberge een 10-delige cursus zelfverdediging gedurende 5 opeenvolgende weken,
met aanvang begin september, telkens op maandag en woensdag van 19u. tot 20u. 
De cursus is zo aangepast dat iedereen probleemloos kan meedoen. 
Opgelet :  de cursus gaat pas door bij deelname van min. 10 personen.

Waar: Judozaal v/h Noordzeezwembad Blankenberge ( zie hoger )
Kledij: trainingsbroek of shorts met T-shirt.
Prijsvermindering :  2 tarieven deelname en verzekering inbegrepen.
- 50€ per persoon  of  40€ per persoon vanaf 2 of meer personen v/h zelfde gezin.

- contacteer ons telefonisch (0485/48.01.52),  per mail (freddy.merket@telenet.be) of via ons contactformulier.
- deelname te betalen bij aanvang cursus  ( contante betaling / gepast bedrag ).


OPGELET

Parking Noordzeebad – Sea Life:
Gratis parkeren : gedurende de week tijdens de gewone werkdagen.
Betalend parkeren : zaterdag/zondag/feestdagen/Paas- en groot verlof juli/aug van 9u tot 19u.


ORGANOGRAM  /  Raad van Bestuur ( RvB ) :

Rechtsvorm Jiu-Jitsu Blankenberge : 
feitelijke vereniging.
www.jiu-jitsu.blankenberge.be
De club is samen met de  VJJF ondertekenaar v/d Panathlonverklaring inzake ethiek/jeugdsport.

Secretariaat : 
Brugsesteenweg 115 te Blankenberge.
Administratie :  IBAN  BE47 7380 1616 6080   /   BIC  KREDBEBB

Voorzitter
/ 1e hoofdtrainerMerket Freddy. ( 485/480.152  /  050/67080.04  /  freddy.merket@telenet.be )
° Samenroepen en voorzitten algemene vergadering v/d R.V.B.
° Algemeen beleid / lesprogramma's /  examens / trainingen.
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.

Secretaris / 2e hoofdtrainer :  Roelant David.  (  0497/058.469  /  david.roelant@skynet.be )
° Notuleren v/d vergadering en bijhouden v/d notulen.
° Briefwisseling v/d club  /  Versturen uitnodiging vergadering R.V.B
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.

Penningmeester :  Segers Marina. ( 0486/373.833  /  freddy.merket@telenet.be )
° Bijhouden kasboek.
° Bij belet Voorzitter voorlopig overnemen taken.


GEDRAGSCODE


“Attidude en respect IN en BUITEN de dojo“

Van toepassing voor leden en trainers.

Wees op tijd bij aanvang v/d training.
Is dit onmogelijk (werk/ school) licht de trainer in bij aankomst in de dojo en geef een reden op.
Jeugd/ dames en heren :  naar eigen keuze wordt toegestaan om onder de kimono een witte T-shirt te dragen.
juwelen algemeen, uurwerk, halsketting, ringen, nooit dragen op training.
Zorg bij elke training voor: een nette/ propere gi – lichaamsverzorging / adem verzorgen tanden poetsen, geen alcohol voor de les/ lange haren samenbinden/ korte- propere vinger- en teennagels / douche na de training.
Er wordt steeds gegroet bij: betreden - verlaten dojo/ het op- en afstappen v/d tatami/ naar uke tijdens elk begin - onderbreking - en einde oefening.
Je komt trainen:  toon motivatie/ werk mee anders geef je een slecht signaal aan je medeleden.
Luister naar de trainer/ volg zijn instructies op.
Hoogdringend verlaten dojo ( WC ) trainer vooraf inlichten.
Haantjesgedrag / pestgedrag/ belachelijk maken van medeleden/discriminatie op grond van godsdienst of ras wordt niet geduld.
Seksueel grensoverschreidend gedrag wordt niet geduld.
Seksueel getinte handelingen of handeling welke indruist tegen het goed fatsoen tussen koppels of tussen leden, zelfs met onderlinge toestemming onder volwassen, wordt niet geduld.
Kwetsuren hoe gering ook, onmiddellijk melden.
Na de training de dojo – kleedkamers – douches Proper en ordelijk achterlaten.
De aangeleerde technieken enkel uitvoeren in de dojo. 
Nooit   “ demonstraties “   thuis- op school- op het werk - in vriendenkring. 
Uitzondering :  bij noodzaak / zie bepalingen inzake de wettige verdediging.

OPGELET:
Bij het schenden van deze gedragscode zal door de RvB kordaat worden opgetreden.  Afhankelijk v/d aard / zwaarwichtigheid kan  een verwittiging en/of een sanctie worden opgelegd. 
Bij ernstige feiten of bij herhaling kan het lidmaatschap worden verbroken. Hierbij zal betrokkene geen aanspraak kunnen maken op retributie v/h lidgeld en verzekering.
De getroffen maatregel wordt door de AIP ( aanspreekpersoon integriteit ) mondeling en via schrijven/ post aan betrokkene kenbaar gemaakt.
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: