VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 
    INFO


           
Vanaf woe.  01/09/2021 :

Trainingen kids en volwassenen hernomen.

Pubkiek in de dojo :

Tot nader order wordt in de dojo geen publiek toegestaan.
Ouders, met mondmasker mogen wel hun zoon/dochter begeleiden tot aan de dojo en na de training ook ophalen


Lidgeld en verzekering seizoen 2021/2022 :

Naar aanleiding corona heeft het Bestuur JJB besloten tot volgende
tegemoetkoming aan de leden :

1. Hernieuwing leden en inschrijving nieuwe leden in september / oktober 2020 :
   - Gratis lidmaatschap seizoen 2021/2022.  Enkel verzekering 25€ te betalen.

2. Hernieuwing overige leden :  Betalen 1/2 van het normale lidgeld + verzekering 25€.
   
- jeugd 8 jaar tem 12 jaar :  normaal 125€ lidgeld + 25€ verzekering = 150€
      Wordt  60€ + 25€   =   85€  seizoen 2021/2022.

   
- jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen : normaal 160€ lidgeld + 25€ verzekering = 185€
     Wordt 80€ + 25€   =   105€ seizoen 2021/2022.

Merket Freddy.
Voorzitter  -  1e hoofdtrainer Jiu-Jitsiclub Blankenberge..  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________September 2020 :  Heropstart training.

Corona maatregelen  Jiu-Jitsuclub Blankenberge : " Plan van aanpak "   Corona verantwoordelijke :  Merket Freddy, voorzitter Jiu-Jitsuclub Blankenberge. 
Contactgegevens :  GSM : 0485/ 480.152  /  e-mailadres : freddy.merket@telenet.be


Algemene maatregelen mbt hygiëne en social-distancing :

-  Wanneer je ziek bent, of je ziek voelt, blijf thuis. 
- Oppervlakte dojo 220m2 : Gezien 10m2/sporter wordt voorzien = maximum 22 personen in de mattenzaal,
inclusief trainer + assistent en waarnemer  =   totaal 19  deelnemers per training 

- Deze beperking in aantal geldt niet voor kinderen van 8j. tot 12j. tenzij  door omstandigheden  noodzakelijk.
( Zie mail Sport Vlaanderen dd. 26/08/20. )
- Publiek : toeschouwers / ouders zijn tot verder bericht niet toegelaten in de mattenzaal.
- Ouders kunnen gebruik maken v/d cafétaria om te wachten op hun zoon / dochter
- De club voorziet ontsmettingsgel : ontsmetten v/d handen bij het binnen- buitengaan v/d dojo.
  ontsmetten gebruikt materiaal, handvaten van deuren en vensters, enz...
- De Sportraad voorziet ontsmettingsgel + materiaal voor het ontsmetten v/d tatami
- Ten allen tijde worden buiten de mat slippers gedragen
- De kleedkamers en douches zijn tot verder bericht niet toegankelijk. Omkleden doe je thuis of in de dojo.
- Deel geen drankbussen met andere sporters.
- Beperk het toiletgebruik, doe  "het"  voor de aanvang v/d training.
- Voor aanvang en na elke training afzonderlijk dient de tatami ontsmet te worden.
- Vanaf 12 jaar : Bij aankomst in het zwembad en na de training / verlaten zwembad dragen van een mondmasker.
- Er is geen vroegtijdig toegang tot de de dojo voor de aanvang van de training : KOM DUS NIET VROEGER !!!


Bovenop de algemene maatregelen, dienen trainers zich aan de volgende extra maatregelen te houden :

- Opwarming gebeurt individueel of per 2 sporters.
- Langdurige oefeningen worden uitgevoerd in groepen van maximaal 4 sporters, dit teneinde de bubbels te beperken.
- Deze beperking geldt niet voor de groep 8j. tot 12j. die als één bubbel wordt beschouwd.
( info via Risico Vechtsport Platform / Els     Dom 0495/100.685 )
- Zorg voor optimale ventilatie in de dojo, vensters en deuren aan beide zijden van de mattenzaal openen.
- Bij gebruik van hulpmiddelen ( stootkussens, enz... ) dienen voor en na gebruik te worden ontsmet.
- Trainers dragen een mondmasker en houden 1.5 m afstand van de deelnemers.
- Indien bij instructie contact noodzakelijk : doe dit dan met een collega lesgever en steeds met dezelfde persoon.
- Beperk het echte contact ( grondvechten, enz... ) in tijd en intensiteit.


Registratiesysteem : 

- Geldt voor beide leeftijdsgroepen :  vanaf 8 jaar tot 12 jaar  EN   vanaf 13 jaar + volwassenen.
- Vanaf september dient deelname aan elke training te worden geregistreerd via onze website www.jiu-jitsu-blankenberge.
- Via een button op deze website  " RESERVATIE TRAINING " kom je op onze kalender waar de voorziene trainingen zijn vermeld.
- Het registreren van deelname dient steeds per éérstvolgende training te gebeuren en niet per reeks.
- Bij deze registratie dient altijd volgende info worden verstrekt : naam / voornaam / e-mailadres / gsm-nummer.
- Een waarnemer wacht boven op de overloop de deelnemers op en noteert de aanwezigheidslijst en eventuele opmerkingen.
- De waarnemer kan tevens op deze plaats of cafétaria inschrijvingen doen / info verstrekken.
- Deze waarnemer heeft dus een afzonderlijke taak en kan / mag nooit tevens de / een trainer zijn.
- De aanwezigheidslijsten worden voor een periode van minimum 14 dagen bijgehouden door de club.


Procedure bij vaststelling van besmetting :

- Wanneer je tijdens de twee dagen volgend op de training symptomen van covid vaststelt, verwittig je de coronaverantwoordelijke van de club (en natuurlijk ook je huisarts)
- De corona verantwoordelijke schat het risico in ( heeft de besmette persoon alle nodige voorzorgsmaatregelen gevolgd )
- Indien het risico bestaat, zal de corona verantwoordelijke de besmette persoon helpen bij het opstellen van een lijst met
  contactpersonen.
- Er wordt opgevolgd of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing team ( 02/ 214.19.19 )
- De aanwezige leden worden door de club op de hoogte gebracht dat er een mogelijke besmetting heeft plaatsgevonden op  datum
  en plaats van gebeuren.
- De naam van de besmette persoon wordt niet medegedeeld aan de groep (medisch geheim).


Communicatie :


De trainers krijgen persoonlijk het plan van aanpak toegestuurd, en bevestigen ontvangst.
Op de facebook pagina van de club wordt dit plan sumier vermeld en wordt er verwezen naar de integrale tekst op website.
Elk lid wordt tevens via mail ingelicht inzake deze info op de website.
Voorzitter Jiu-Jitsuclub  Blankenberge,


Merket Freddy,
1e Hoofdtrainer JJC Blankenberge.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        ALGEMENE   INFO  JIU- JITSUCLUB  BLANKENBERGE :


STOP,  ACHTERUIT, .... PESTKOP !!!!Naast zelfverdediging is weerbaarheid, zelfzekerheid, assertiviteit onze grootste betrachting.
Een ware must voor jeugd en volwassenen, mannen en vrouwen, voor allen die een gemakkelijk slachtoffer vormen voor
pestkoppen of erger.  Op school, op het werk, in de vriendenkring,,...... in het gezin !

Durf  "  NEEN "  te zeggen,  bijt van je af ....... ook jij kan het  !!!WEKELIJKSE TRAININGEN


Gratis 3 proeflessen het ganse jaar door.  (  Kledij : T-shirt met trainingsbroek of shorts. )

Waar : judozaal v/h Noordzeebad naast het Sea Life. / A. Van Ackersquare 1  8370 Blankenberge.

Wanneer : van september tot eind juni  :
Jeugd vanaf 8 jaar t.e.m 12 jaar :  woensdag van 17.30 tot 18.30  /  zaterdag van 09.30 tot 10.30. ( afzonderlijke jeugdtrainers ).
Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen :  maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00  /  zaterdag van 10.30 tot 12.00.

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek :
° Niet verplicht  ( maar wordt aangeraden ) bij deelname aan de gewone wekelijkse trainingen. 
° Verplicht bij deelname aan competitie, en jaarlijks te hernieuwen.

Gratis examens vanaf witte gordel tem bruine gordel.
Gratis examens dangraden + zwarte gordel + diploma + receptie achteraf in cafétaria v/d N-Zeebad aangeboden door de club.


WANNEER EXAMENS  / VERHOGEN VAN GRAAD :

Kyu- graden  =  lagere graden vanaf wit tem bruine gordel.
° J
eugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  indien kandidaten, steeds de laatste zaterdag van de maand.
° Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen :  indien kandidaten, steeds de laatste woensdag van de maand.

Dan-graden  =  hogere graden / zwarte gordel :
° Pas vanaf 18 jaar :  indien kandidaten, steeds de laatste zaterdag v/d maand juni.


OPEENVOLGING  GRADEN / GORDELS :

9kyu = witte gordel.  
° Geldt voor elk nieuw aangesloten lid,  ongeacht de leeftijd.
8kyu = witte gordel met 1 brede gele band. 
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.

7kyu = witte gordel met 2 brede gele banden. 
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.

6kyu = witte gordel met 3 brede gele banden
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.

5kyu = gele gordel.  
Geldt voor elke leeftijd : Min. 30 trainingen  /  +- 4md.
° Na 2 proeven : ( judo ) -  ( boks / karate ) = 2 oranje bandjes op de gordel.
° Na 3e proef : jiu-jitsu wordt de gele gordel vervangen door een oranje gordel.
4kyu = oranje gordel.
Geldt voor elke leeftijd : min. 50 trainingen  /  1jaar.
° Na 2 proeven = 2 groene bandjes op de gordel.
° Na 3e proef  =  jiu-jitsu wordt de oranje gordel vervangen door een groene gordel.
3kyu = groene gordel.
Geldt voor elke leeftijd :  min. 50 trainingen / 1 jaar.

° Na 2 proeven = 2 blauwe bandjes op de gordel.
° Na 3e proef wordt de groene gordel vervangen door een blauwe gordel.
2kyu = blauwe gordel.  Hoogste te behalen graad voor jeugd tot 12 jaar.
Geldt voor elke leeftijd :  min. 50 trainingen / 1jaar.
° Na 2 proeven = 2 bruine bandjes op de gordel.  
° Na 3e proef wordt de blauwe gordel vervangen door een bruine gordel.
1kyu = bruine gordelPas mogelijk vanaf de leeftijd van 13 jaar. 
Min. 60 trainingen / 1jaar.
° Na 3 proeven :  judo - boks / karate - jiu jitsu =  3 zwarte bandjes op de gordel, kan het examen voor
   zwarte gordel 1dan worden afgelegd.

1dan = zwarte gordelPas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Min. 60 trainingen / 1jaar.
° 20 punten vjjf behalen tijdens stages - Federale trainingen.
° Verplicht te volgens cursus :  EHBO en Recht 1 : wettelijke bepalingen inzake zelfverdediging.INSCHRIJVING :  
Bij inschrijving neemt elk lid via een tekst kennis inzake de nieuwe Europese privacywetgeving ( GDPR ) waarbij  de ouders
vader of moeder of voogd van de minderjarige ( - 18 jaar ) toestemming verleent aan de club om :


° Persoonlijke data te gebruiken, nodig om als lid ingeschreven te worden bij de club en overkoepeld orgaan, de  Vlaamse Ju-jitsu  
   Federatie ( vjjf ) teneinde een verzekering te kunen afsluiten.
° Gebruik te mogen maken van telefoon- GSM- e-mailadres teneinde het lid  in te lichten inzake alles wat betreft de club en VJJF.
° Gebruik te mogen maken van foto's/ film genomen tijdens training teneinde info en publiciteit te verspreiden v/d club.
° Deze tekst dient door elk lid te worden genaamtekend voor akkoord.


LIDGELD  EN  VERZEKERING : 
Geldig vanaf datum inschrijving tot idem datum v/h volgende jaar.

Jeugd vanaf 8 jaar tot en met 12 jaar :

Jaarlijks Lidgeld + verzekering :  125€ + 25€ = 150€. 

Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :
Jaarlijks lidgeld + verzekering :  160€ + 25€ = 185€.

Prijsvermindering :  3 tarieven jaarlijks lidgeld + verzekering inbegrepen.
1. Jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  150€ /1pers. of  140€ /  2pers. v/h zelfde gezin of  130€/ 3pers. of meer v/h zelfde gezin.   
2. Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen : 185€ /1 pers.  of  175€ /  2pers. v/h zelfde gezin  of  165€ /  3 pers. of meer v/h zelfde gezin. 
3. Mutualiteit :  door de mutualiteit wordt u een bedrag van 25€ uitbetaald.
4. Sportdienst / OCMW.
5. Een afbetalingsplan is in bepaalde situaties mogelijk .
     


JAARLIJKSE CURSUS ZELFVERDEDIGING.
ENKEL VOOR DAMES EN MEISJES VANAF DE LEEFTIJD VAN 13 JAAR.


Vanaf  woe. 29/09/2021 tot en met  woe. 01/12/2021.    
VOOR WIE :  Voort dames en meisjes vanaf de leeftijd van 13 jaar.


WAT :  Deze 10-delige cursus gaat telkens door op woensdag van 20u tot 21u, dit gedurende 10 opeenvolgende  weken.                                De cursus is zo aangepast dat iedereen, ongeacht de leeftijd probleemloos kan meedoen. 

Waar:  Judozaal v/h Noordzeezwembad Blankenberge.


MEER INFORMATIE  : 
KLEDIJ: trainingsbroek of shorts met T-shirt of judokimono. 
KOSTPRIJS :  50€ per persoon of  40€ per persoon vanaf 2 of meer personen v/h zelfde gezin.
INSCHRIJVING  : Contacteer ons telefonisch (0485/480.152)  of   Per mail  (freddy.merket@telenet.be)

BETALING :  via bankrekening jiu-jitsu Blankenberge  BE47 7380 1616 6080  of  contant bij aanvang van de cursus.
BELANGRIJK  ; Voorzie u van ee flesje frisdrank / water.
OPGELET

Parking Noordzeebad – Sea Life:
Altijd en elke dag betalend parkeren van 09.00 tot 19.00. 


ORGANOGRAM  /  Raad van Bestuur ( RvB ) :

Rechtsvorm Jiu-Jitsu Blankenberge : 
Feitelijke  Vereniging.
www.jiu-jitsu.blankenberge.be
De club is samen met de  VJJF ondertekenaar v/d Panathlonverklaring inzake ethiek/jeugdsport.

Secretariaat : 
Brugsesteenweg 115 te Blankenberge.
Administratie :  IBAN  BE47 7380 1616 6080   /   BIC  KREDBEBB

Voorzitter
/ 1e hoofdtrainerMerket Freddy. ( 485/480.152  /  050/69.17.43  /  freddy.merket@telenet.be )
° Lid van de S.T.C  :  Stijltechnische Commissie Jiu-Jitsu Blankenberge : Kobo-Itschi-Ryu.
° Samenroepen en voorzitten algemene vergadering v/d R.V.B.
° Algemeen beleid / lesprogramma's /  examens / trainingen.
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.

Secretaris / Ondervoorzitter  / 2e hoofdtrainer :  Roelant David.  (  0497/058.469  /  david.roelant@skynet.be )
° Jeugdsportcoördinator / initiator.
° Lid van de S.T.C  :  Stijltechnische Commissie Jiu-Jitsu Blankenberge : Kobo-Itschi-Ryu.
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.
° Notuleren v/d vergaderingen en bijhouden notulen.
° Briefwisseling v/d club / versturen uitnodiging vergadering RvB.
° Bij belet Voorzitter voorlopig overnemen taken.

 Penningmeester :  Segers Marina. ( 0486/373.833  /  marinasegers1@gmail.com
° Bijhouden kasboek.
° Uitvoeren van betalingen.


VERGADERING STIJLTECHNISCHE COMMISSIE  ( S.T.C. ) 

Wordt minstens één maal per jaar op een nader te bepalen datum belegd en gehouden door de leden van de
Stijltechnische Commissie
samen met de trainers
( alle dangraden ) waarbij opmerkingen, voorstellen inzake jeugd / volwassenen training, examens, techniek, enz...  kunnen worden voorgelegd aan de S.T.C.

leden van de S.T.C :
Freddy Merket 8dan -  David Roelant 6dan :  volwassenen en jeugd.
Hans Abbeloos 3dan  -  Roel Lagauw 3dan  :  volwassenen.
Steve Mertens 1dan - Mogane Mertens 1dan :  jeugd.HUISHOUDELIJK REGLEMENT / GEDRAGSCODE
.

“Attidude en respect IN en BUITEN de dojo“

Van toepassing voor leden en trainers.

Wees op tijd bij aanvang v/d training.
Is dit onmogelijk (werk/ school) licht de trainer in. ( via mail, inspreken bericht, telefoneren ).
Kledij van de deelnemers (dames / heren / jeugd ) : enkel de jiu-jitsugi ( kimono ) is toegestaan en wordt gedragen
zoals voorzien :  broek - vest - gordel/ badge JJB en badge VJJF  ( geen uitzonderingen. )
Dames / heren /jeugd :  verplichting voor de dames om onder de kimono een witte T-shirt te dragen. Voor de heren is dit een optie.
juwelen algemeen : uurwerk, ringen,  halsketting ( ook met religeus symbool vb :  kruisje, enz...  verboden te dragen op training.
Zorg bij elke training voor: een nette/ propere gi – lichaamsverzorging / adem verzorgen, tanden poetsen, geen alcohol voor de les/ lange haren samenbinden/ korte- propere vinger- en teennagels / douche na de training.
Er wordt steeds gegroet bij: betreden - verlaten dojo/ het op- en afstappen v/d tatami/ naar uke tijdens elk begin - onderbreking
en einde oefening.
Je komt trainen:  toon motivatie/ werk mee anders geef je een slecht signaal aan je medeleden.
Praat niet maar luister aandacht tijdens de uitleg van de lesgever.
Luister naar de trainer/ volg zijn instructies op, zo voorkom je tevens ongevallen.
Hoogdringend verlaten dojo ( WC ) trainer vooraf inlichten.
Haantjesgedrag / pestgedrag/ belachelijk maken van medeleden wordt niet geduld.
Discriminatie op grond van geslacht  ( man / vrouw ),  homosexuele, lesbische voorkeur,  godsdienst, ras of voorkomen wordt niet geduld.
Lach niet wanneer iemand zich verspreekt of iets verkeerd zegt of doet, zowel in als buiten de dojo.
Seksueel grensoverschreidend gedrag of handelingen welke indruisen tegen het goed fatsoen tussen leden of koppels, zelfs met onderlinge toestemming onder volwassen, wordt niet geduld.
Kwetsuren hoe gering ook, onmiddellijk melden.
Na de training de dojo – kleedkamers – douches Proper en ordelijk achterlaten.
De aangeleerde technieken enkel uitvoeren in de dojo. 
Nooit   “ demonstraties “   thuis- op school- op het werk - in vriendenkring. 
Uitzondering :  bij noodzaak / zie bepalingen inzake de wettige verdediging.

OPGELET:
Bij het schenden van deze gedragscode zal door de RvB kordaat worden opgetreden.  Afhankelijk v/d aard / zwaarwichtigheid kan  een verwittiging en/of een sanctie worden opgelegd. 
Bij ernstige feiten of bij herhaling kan het lidmaatschap worden verbroken. Hierbij zal betrokkene geen aanspraak kunnen maken op retributie v/h lidgeld en verzekering.
De getroffen maatregel wordt door de AIP ( aanspreekpersoon integriteit ) mondeling en via schrijven/ post aan betrokkene kenbaar gemaakt.
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: