INFO


STOP,  ACHTERUIT, .... PESTKOP !!!!

Naast zelfverdediging is weerbaarheid, zelfzekerheid, assertiviteit onze grootste betrachting.
Een ware must voor jeugd en volwassenen, mannen en vrouwen, voor allen die een gemakkelijk slachtoffer zijn van pestkoppen,
op school, op het werk,...... in de vriendenkring.

Durf  "  NEEN "  te zeggen,  bijt van je af ,... ook jij kan het  !!!WEKELIJKSE TRAININGEN


Gratis 3 proeflessen het ganse jaar door.  (  Kledij : T-shirt met trainingsbroek of shorts. )

Waar : judozaal v/h Noordzeebad naast het Sea Life. / A. Van Ackersquare 1  8370 Blankenberge.

Wanneer : van september tot eind juni  :
Jeugdvanaf 8 jaar tot 12 jaar :  woensdag van 17.30 tot 18.30  /  zaterdag van 10.00 tot 11.00. ( afzonderlijke jeugdtrainers ).
Jeugd : vanaf 13 jaar + volwassenen :  maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00  /  zaterdag van 10.00 tot 11.30.

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek : enkel verplicht indien deelname aan competitie.

Gratis examens vanaf witte gordel tem bruine gordel.
Gratis examens dangraden + zwarte gordel + diploma + receptie achteraf in cafétaria v/d N-Zeebad aangeboden door de club.INSCHRIJVING :

Bij inschrijving neemt elk lid via een tekst kennis inzake de nieuwe Europese privacywetgeving ( GDPR ) waarbij hij/zij toestemming verleent ( vader of moeder minderjarige - 18 jaar ) aan de club om :

° Persoonlijke data te gebruiken, nodig om als lid ingeschreven te worden bij de club en overkoepeld orgaan, de  Vlaamse Ju-jitsu  
   Federatie ( vjjf ) teneinde een verzekering te kunen afsluiten.
° Gebruik te mogen maken van telefoon- GSM- e-mailadres teneinde het lid  in te lichten inzake alles wat betreft de club en VJJF.
° Gebruik te mogen maken van foto's/ film genomen tijdens training teneinde info en publiciteit te verspreiden v/d club.
° Deze tekst dient door elk lid te worden genaamtekend voor akkoord.


LIDGELD  EN  VERZEKERING :

Jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :
Jaarlijks Lidgeld + verzekering :  120€ + 25€ = 145€. 

Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :
Jaarlijks lidgeld + verzekering :  155€ + 25€ = 180€.

Prijsvermindering :  3 tarieven jaarlijks lidgeld + verzekering inbegrepen.
1. Jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  145€ /1pers. of  135€ /  2pers. v/h zelfde gezin of  125€/ 3pers. of meer v/h zelfde gezin.   
2. Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen : 180€ /1 pers.  of  170€ /  2pers. v/h zelfde gezin  of  160€ /  3 pers. of meer v/h zelfde gezin. 
3. Mutualiteit :  door de mutualiteit wordt u een bedrag van 15€ uitbetaald.
4. Sportdienst / OCMW met sportattest.


CURSUS ZELFVERDEDIGING

Voor : dames/heren, senioren en jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar.

Elk jaar organiseert Jiu-Jitsu Blankenberge een 10-delige cursus zelfverdediging gedurende 5 opeenvolgende weken,
met aanvang begin september, telkens op maandag en woensdag van 19u. tot 20u. 
De cursus is zo aangepast dat iedereen probleemloos kan meedoen. 
Opgelet :  de cursus gaat pas door bij deelname van min. 10 personen.

Waar: Judozaal v/h Noordzeezwembad Blankenberge ( zie hoger )
Kledij: trainingsbroek of shorts met T-shirt.
Prijsvermindering :  2 tarieven deelname en verzekering inbegrepen.
- 50€ per persoon  of  40€ per persoon vanaf 2 of meer personen v/h zelfde gezin.

- contacteer ons telefonisch (0485/48.01.52),  per mail (freddy.merket@telenet.be) of via ons contactformulier.
- deelname te betalen bij aanvang cursus  ( contante betaling / gepast bedrag ).


OPGELET

Parking Noordzeebad – Sea Life:
Gratis parkeren : gedurende de week tijdens de gewone werkdagen.
Betalend parkeren : zaterdag/zondag/feestdagen/Paas- en groot verlof juli/aug van 9u tot 19u.


ORGANOGRAM  /  Raad van Bestuur ( RvB ) :

Rechtsvorm Jiu-Jitsu Blankenberge : 
feitelijke vereniging.
www.jiu-jitsu.blankenberge.be
De club is samen met de  VJJF ondertekenaar v/d Panathlonverklaring inzake ethiek/jeugdsport.

Secretariaat : 
Brugsesteenweg 115 te Blankenberge.
Administratie :  IBAN  BE47 7380 1616 6080   /   BIC  KREDBEBB

Voorzitter
/ 1e hoofdtrainerMerket Freddy. ( 485/480.152  /  050/69.17.43  /  freddy.merket@telenet.be )
° Samenroepen en voorzitten algemene vergadering v/d R.V.B.
° Algemeen beleid / lesprogramma's /  examens / trainingen.
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.

Secretaris / 2e hoofdtrainer :  Roelant David.  (  0497/058.469  /  david.roelant@skynet.be )
° Notuleren v/d vergadering en bijhouden v/d notulen.
° Briefwisseling v/d club  /  Versturen uitnodiging vergadering R.V.B
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.

Penningmeester :  Segers Marina. ( 0486/373.833  /  freddy.merket@telenet.be )
° Bijhouden kasboek.
° Bij belet Voorzitter voorlopig overnemen taken.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT / GEDRAGSCODE


“Attidude en respect IN en BUITEN de dojo“

Van toepassing voor leden en trainers.

Wees op tijd bij aanvang v/d training.
Is dit onmogelijk (werk/ school) licht de trainer in bij aankomst in de dojo en geef een reden op.
Kledij dames / heren / jeugd verplicht bij inschrijving : enkel de jiu-jitsugi ( Japanse kimono ) is toegestaan en wordt gedragen
zoals voorzien : broek - vest - gordel/ geen uitzonderingen.
Dames / heren /jeugd :  verplichting voor de dames om onder de kimono een witte T-shirt te dragen, voor de heren is dit een optie.
juwelen algemeen : uurwerk, ringen,  halsketting ( ook met religeus symbool vb :  kruisje ), enz...  verboden te dragen op training.
Zorg bij elke training voor: een nette/ propere gi – lichaamsverzorging / adem verzorgen, tanden poetsen, geen alcohol voor de les/ lange haren samenbinden/ korte- propere vinger- en teennagels / douche na de training.
Er wordt steeds gegroet bij: betreden - verlaten dojo/ het op- en afstappen v/d tatami/ naar uke tijdens elk begin - onderbreking - en einde oefening.
Je komt trainen:  toon motivatie/ werk mee anders geef je een slecht signaal aan je medeleden.
Luister naar de trainer/ volg zijn instructies op, zo voorkom je tevens ongevallen.
Hoogdringend verlaten dojo ( WC ) trainer vooraf inlichten.
Haantjesgedrag / pestgedrag/ belachelijk maken van medeleden/discriminatie op grond van godsdienst of ras wordt niet geduld.
Seksueel grensoverschreidend gedrag wordt niet geduld.
Seksueel getinte handelingen of handeling welke indruist tegen het goed fatsoen tussen koppels of tussen leden, zelfs met onderlinge toestemming onder volwassen, wordt niet geduld.
Kwetsuren hoe gering ook, onmiddellijk melden.
Na de training de dojo – kleedkamers – douches Proper en ordelijk achterlaten.
De aangeleerde technieken enkel uitvoeren in de dojo. 
Nooit   “ demonstraties “   thuis- op school- op het werk - in vriendenkring. 
Uitzondering :  bij noodzaak / zie bepalingen inzake de wettige verdediging.

OPGELET:
Bij het schenden van deze gedragscode zal door de RvB kordaat worden opgetreden.  Afhankelijk v/d aard / zwaarwichtigheid kan  een verwittiging en/of een sanctie worden opgelegd. 
Bij ernstige feiten of bij herhaling kan het lidmaatschap worden verbroken. Hierbij zal betrokkene geen aanspraak kunnen maken op retributie v/h lidgeld en verzekering.
De getroffen maatregel wordt door de AIP ( aanspreekpersoon integriteit ) mondeling en via schrijven/ post aan betrokkene kenbaar gemaakt.
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: