VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 
    GESCHIEDENIS
Jiu Jitsu Blankenberge

1961

Freddy Merket,stichter v/d Jiu-Jitsuclub Blankenberge,start op 11j. leeftijd bij Judoclub Brugge met dojo aan O.L.V Kerk.
B.J.B.: Belgische Judo Bond.
Trainers: André Deckers 3e dan ( overleden ) - Marcel De Groote 3e dan (thans 7e dan ) Fernand Tetaert 2e dan (overleden )
Japanse leraars : Ichiro Abe en Tokio Hirano. Beide toen 6e dan / Kodokan Tokyo Japan.
Tot 1979 wordt met onderbrekingen aan training en stages deelgenomen. Studies en latere beroepsbezigheden beletten verdere doorbraak. Eindgraad 1 kyu.( bruine gordel )


1979

Aansluiting bij Jiu-Jitsu Brugge. Dojo Bloso Centrum Julien Saelens te St.-Kruis.
B.J.J.F.: Belgische Ju-Jitsu Federatie.
Trainer: Rudy De Klerck, thans 7e dan jiu-jitsu vjjf / 5e dan aikido / 1e dan judo.


1981

Aansluiting bij Shotokan Karateclub De Valkaart. Dojo Sportcentrum Oostkamp.
V.K.A.: Vlaamse karate Associatie.
Trainer : Marc Vercaemst, 2e dan, thans 5e dan V.B.F. ( Vlaamse Budo Federatie )


1982

Aansluiting bij Judo- Jiu jitsu- Karateclub Kuurne.Dojo in Ter Leie.
V.B.A. : Vlaamse Budoschool Asahi. Trainer: Frans De Rijckere 4e dan.


1983

° 1e dan jiu-jitsu - 1e dan judo V.B.A. 12/12/1983.


1984

1e dan karate V.B.A. 12/12/1984.


1985

Korpsinstructeur politie Blankenberge. Dit betreft een voortgezette beroepsopleiding enkel voor politiemensen. Er is geen vast programma, gordels/graden worden niet uitgereikt.


1987

° 2e dan jiu-jitsu V.B.A. 12/12/1987.
° Inzake de korpsopleiding wordt als stimulans voor de deelnemers een clubnaam gekozen : Jiu Jitsuclub Politie Blankenberge. Tevens wordt door Freddy Merket een vast programma/ combinatie jiu jitsu- karate- en judo opgesteld en worden examen afgenomen vanaf witte gordel 6e kyu tot en met bruine gordel 1e kyu.


1988

2e dan karate V.B.A. 12/12/1988.


1991

° 3e dan jiu-jitsu V.B.A. 20/06/1991.

° De club wordt lid van de Vlaamse Budo Federatie ( V.B.F ) opgericht door Luc Vandoorne, 3e dan karate/ 2e dan jiu jitsu, Full Contact Karateclub Kuurne ( thans 7e dan karate-jitsu vjjf ), Marc Vercaemst, 3e dan karate Full Contact Karateclub Zedelgem ( thans 5e dan karate-jitsu VBF ) en Freddy Merket. Hierbij krijgen de leden de mogelijkheid meer en intensiever te trainen bij de diverse aangesloten clubs. Tevens kan thans via een examencommissie, samengesteld uit hogere dangraadhouders van diverse federaties en budostrekkingen de zwarte gordel 1e dan en hogere dan-graden worden behaald. Gezien zowel aanvallende als verdedigende technieken worden aangeleerd wordt door Freddy Merket voor een nieuwe en meer passende clubnaam gekozen : Kobo-Itschi-Ryu : Kobo = offensief / Itschi = defensief / Ryu = school.

Schaduwzijde : de jiu jitsuclub staat alleen, omringd door karateclubs waar pas vanaf 3e kyu jiu-jitsu wordt aangeleerd terwijl bij de Kobo-Itschi-Ryu de combinatie jiu jitsu/ karate vanaf 9e kyu 50/50 wordt aangeleerd.


1992

° David Roelant : sluit als jonge rijkswachter aan bij de Kobo-Itschi-Ryu.
Hij heeft tot nu toe geen enkele ervaring met vechtsporten.


1994

° Johan Fockaert: 3e kyu judo/ politieagent te Blankenberge wordt lid van de club.
° David Roelant: tevens aansluiting bij Full Contact karateclub Zedelgem.


1995

° Freddy Merket: 4e dan jiu-jitsu V.B.F 15/10/1995.
° David Roelant: tevens aansluiting bij de Jiu-jitsuclub Brugge.
Trainer Pol Willems.


1996

David Roelant 1e dan jiu-jitsu V.B.F. 04/05/1996.


1997

David Roelant: tevens aansluiting bij de Aikidoclub Brugge.
Trainer Rudi De Klerck.


1998

° De Kobo-Itschi-Ryu : wordt afgekoppeld v/d politie en opengesteld voor het grote publiek.
° David Roelant : hulptrainer en de start v/d club zoals wij die thans kennen.


1999

° David Roelant 1e dan karate V.B.F. 08/05/1999.


2000

Voorstel Freddy Merket aan de Raad van Bestuur V.B.F. : bundelen v/d technieken tot één programma/ één stijl voor alle VBF-clubs. Voorstel... verworpen.


2001

° Johan Fockaert 1e dan jiu-jitsu V.B.F. 26/05/2001.
° David Roelant : VTS / Bloso diploma initiator vechtsporten 09/06/2001.


2002

° David Roelant 2e dan jiu-jitsu V.B.F. 19/01/2002.
° Freddy Merket 5e dan jiu-jitsu V.B.F 01/06/2002.


2003

Bestuursvergadering V.B.F. : door de voorzitter Luc Vandoorne wordt het vroegere voorstel van Freddy Merket ( één programma/één stijl ) van onder het stof gehaald,... en goedgekeurd onder de benaming karate-jitsu. Deze samenstelling v/h programma wordt op vraag Freddy Merket door David Roelant uitgevoerd.


2004

° Stage te Bitburg Duitsland : het programma karate-jitsu wordt door David Roelant gedemonstreerd aan de Raad van Bestuur / Technische Commissie VBF en wordt aanvaard met de bedoeling alle clubs in die zin te onderrichten.
° Johan Fockaert : diploma Bloso / Trainer B jiu-jitsu 08/05/2004.


2005

° Karatetechnieken blijven primeren binnen de V.B.F. wat uiteindelijk aanleiding geeft tot de onvermijdelijke breuk met de federatie en de oprichting van de J.J.B. ( Jiu-Jitsuclub Blankenberge ). Onder deze nieuwe naam sluit de club aan bij FROS BUDO-koepel, erkent door BLOSO en de Vlaamse Gemeenschap.
De J.J.B. vaart een eigen koers, met eigen programma en eigen logo, geleid door hoofdtrainer Freddy Merket en trainers David Roelant en Johan Fockaert. ° Johan Fockaert 2e dan jiu-jitsu J.J.B 07/07/2005.


2006

° David Roelant 3e dan jiu-jitsu J.J.B. 17/02/2006.


2007

° Hans Abbeloos: 1e dan jiu-jitsu J.J.B 26/05/2007.

° Freddy Merket: 6e dan jiu-jitsu J.J.B. 01/06/2007.
Eerder demonstreert Freddy de door hem opgestelde Kobo-Itschi-kata ( Kime No Kata herwerkt/aangevuld met karate en jiu jitsutechnieken ) aan een jury bestaande uit August De Wit 10e dan jiu-jitsu /1e dan aikido en Frans Wouters 8e dan jiu-jitsu / 1e dan karate ( V.J.F. Vlaamse Jitsu Federatie / Mechelse Budosporten ) die reeds op 14/05/2004 unaniem de kata certificeren op het niveau 6e dan.

° Aansluiting v/d club bij de Vlaamse Jiu-Jitsu Federatie ( V.J.J.F )
Dhr. Paul Pauwels, Algemeen Technisch Directeur meldt op 01.07.2007 dat :
1. ons programma alle technieken en basisvereisten bevat vooropgesteld door de vjjf.
2. onze stijl binnen de vjjf wordt erkend onder de naam : Kobo-Itschi-Jitsu. 3. Volgende dangraden jiu jitsu door de vjjf worden erkend : Freddy Merket 6e dan/ Daivd Roelant 3e dan/ Johan Fockaert 2e dan/ Abbeloos Hans 1e dan.


2008

° Roel Lagauw: 1e dan jiu-jitsu vjjf 31/05/2008.


2009

Johan Fockaert vervoegt het politiekorps Brugge. Deze nieuwe functie belet hem om nog langer als lid en trainer binnen de JJB te fungeren.


2010

° David Roelant: 4e dan jiu-jitsu vjjf. 27.02.2010.
° Hans Abbeloos/ Roel Lagauw /Pascal De Naeghel : VTS diploma aspirant initiator 4/12/10.


2011

° Jeroen Bossier : VTS/Bloso diploma aspirant initiator jiu jitsu 17/12/2011.


2013

° Hans Abbeloos en Roel Lagauw 2e dan vjjf 25/05/2013.
° Pascal De Naeghel en Jeroen Bossier 1e dan vjjf 25/05/2013.


2014

° Freddy Merket : 7e dan jiu-jitsu vjjf 16/11/2014


2015

° David Roelant : 5e dan jiu-jitsu vjjf 13/05/2015


2017

° Steve Mertens: 1e dan jiu-jitsu 24/07/2017.
Trainer / jeugdtrainer.


2018

°Pascal De Naeghel 2e dan jiu-jitsu 23/06/2018.
°Jeroen Bossier 2e dan jiu-jitsu 30/06/2018.
°Hans Abbeloos en Roel Lagauw 3e dan jiu-jitsu 30/06/2018.


2019

° Morgane Mertens : 1e dan jiu-jitsu 18/05/2019
1e dan tae kwondo 2015.
VTS diploma Initiator.
Trainer / jeugdtrainer JJB.


2020

° David Roelant : 6e dan jiu-jitsu 13/05/2020.
° Freddy Merket : 8e dan jiu-jitsu 16/11/2020.


2022

° Steve Mertens 2e dan jiu-jitsu : 12/03/2022.
° Femke Ballegeer 1e dan jiu-jhitsu : 12/03/2022.


2023

SHODAN SHIKEN OP 24/06/23 :

Hans Abbeloos en Roel Lagauw : 4e dan.
Ptrick Zwaenepoel : 3e dan.


JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: