VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 
    INFO
 
Beste leden,


 

 Zaterdag 04/05/24  =  éérste training in onze nieuwe dojo.


Locatie nieuwe dojo : 


° Koning Albert I laan 114b  8370 Blankenberge.


° Gelegen tussen de Bouwling en Sea Life.


° Ingang tot het sportcomplex via de Groenestraat. 
Te bereiken uit richting Station Blankenberge naar richting Zeebrugge
 :
 °  Koning Albert I laan volgen naar rotonde en afslaan op rotonde 3e straat R ( Prinsenlaan ).


°  Prinsenlaan volgen en afslaan 1e straat R ( Groenestraat ).


°  Groenestraat volgen tot T-kruispunt en L afslaan ( Groenestraat  ) naar de Sportdoze.


 
Te bereiken uit richting Zeebrugge naar richting station Blankenberge :


° Koning Albert I laan volgen tot voorbij Sea Life en Bouwling, dan 1e straat R ( Ooststraat ).


° Ooststraat volgen tot T-kruispunt en R afslaan ( Groenestraat ) naar de Sportdoze.


   


Parkeergelegenheid  ter hoogte van de Groenestraat  : 

1. Blauwe zone  :

 
= van maandag tem zaterdag van 09 uur tot 18 uur. ( uitgezonderd zon- en feestdagen )


  = Max.  Parkeertijd 2 uur 


  = Onbeperkte Parkeertijd op voorwaarde : woonachtig te Blankenberge en geregistreerd bij het OPC.


2. Betalend parkeren Elke dag van 09 uur tot 19 uur.


Met vriendelijke groeten,
Freddy.


CURSUS ZELFVERDEDIGING. : 
       Voort dames en meisjes vanaf de leeftijd van 13 jaar.

  De training is zo aangepast dat iedereen, ongeacht de leeftijd

                     probleemloos kan meedoen. 

 


WANNEER  :  Wordt jaarlijks hernomen vanaf de md. september.

Vanaf woensdag  20/09/2023  tem  woensdag  29/11/2023  gaat deze cursus

gedurende 10 weken telkens door op woensdag van 20u tot 21u.

OPGELET : woensdag 01 november = Allerzielen = dojo gesloten


Waar : 

Judozaal v/h Noordzeebad Blankenberge.

 

LESGEVERS :

Freddy Merket :   8e dan jiu-jitsu - 2e dan karate -1e dan judo.

Hans Abbeloos  :  4e dan jiu-jitsu

katrien Strubbe :   2kyu / hulptrainer. 

 

NOG TER INFO  : 

kledij : trainingsbroek of shorts met T-shirt of judokimono. 
Kostprijs :  50€ per persoon of  40€ per persoon vanaf 2 of meer personen v/h zelfde gezin.
Iinschrijving  : Contacteer ons telefonisch (0485/480.152)  of   Per e-mail  (freddy.merket@telenet.be)

Betaling :  via bankrekening jiu-jitsu Blankenberge  BE47 7380 1616 6080  of  contant bij aanvang van de cursus.
Bekijk onze site  :  www.jiu-jitsu blankenberge.be

 

BELANGRIJK :  Voorzie u bij deelname van een flesje frisdrank / water.

 

Met vriendelijke groet en hopelijk tot spoedig,

Het team self defense.
        ALGEMENE   INFO  JIU- JITSUCLUB  BLANKENBERGE :

STOP,  ACHTERUIT, .... PESTKOP !!!!Naast zelfverdediging is weerbaarheid, zelfzekerheid, assertiviteit onze grootste betrachting.
Een ware must voor jeugd en volwassenen, mannen en vrouwen, voor allen die een gemakkelijk slachtoffer vormen voor pestkoppen  op school, op het werk, in de vriendenkring,,...... in het gezin !

Durf  "  NEEN "  te zeggen,  bijt van je af ....... ook jij kan het  !!!WEKELIJKSE TRAININGEN


Gratis 3 proeflessen het ganse jaar door.  (  Kledij : T-shirt met trainingsbroek of shorts. )

Waar : judozaal v/h Noordzeebad naast het Sea Life. / A. Van Ackersquare 1  8370 Blankenberge.

Wanneer : van september tot eind juni  :
Jeugd vanaf 8 jaar t.e.m 12 jaar :  woensdag van 17.30 tot 18.30  /  zaterdag van 09.30 tot 10.30.
( afzonderlijke jeugdtrainers ).

Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen :  maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00  /  zaterdag van 10.30 tot 12.00.

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek :
° Niet verplicht  ( maar wordt aangeraden ) bij deelname aan de gewone wekelijkse trainingen. 
° Verplicht bij deelname aan competitie, en jaarlijks te hernieuwen.

Gratis examens vanaf witte gordel tem bruine gordel.
Gratis examens dangraden + zwarte gordel + diploma + receptie achteraf in cafétaria aangeboden door de club.


WANNEER EXAMENS  / VERHOGEN VAN GRAAD :                                          Tijdens het seizoen 2023-2024 worden 4 examensessies voorzien welke voor alle graden om de 2  1/2md. 
doorgaan op verschillende, op voorhand  vastgestelde dagen = Examenweek.   

Op deze wijze wordt het overzichtelijk om de vooropgestelde examendata in jullie agenda te plannen.


 Juiste data volgen na overzicht jaarkalender 2023 - 2024.
OPEENVOLGING  GRADEN / GORDELS :

9kyu = witte gordel.  
° Geldt voor elk nieuw aangesloten lid,  ongeacht de leeftijd.
8kyu = witte gordel met 1 brede gele band. 
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.
7kyu = witte gordel met 2 brede gele banden. 
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.

6kyu = witte gordel met 3 brede gele banden
° jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :  min. 16 trainingen /  +- 2md.
° Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :  min. 24 trainingen /  +- 2md.

5kyu = gele gordel.  
Geldt voor elke leeftijd : Min. 30 trainingen  /  +- 4md.
° Na 2 proeven : 1/ judo = 1e oranje bandje -  2/ boks / karate = 2e bandje op de gordel.
° Na 3e proef : jiu-jitsu wordt de gele gordel vervangen door een oranje gordel.

4kyu = oranje gordel.
Geldt voor elke leeftijd : min. 50 trainingen  /  1jaar.
° Na 2 proeven = 2 groene bandjes op de gordel.
° Na 3e proef  =  jiu-jitsu wordt de oranje gordel vervangen door een groene gordel.

3kyu = groene gordel.
Geldt voor elke leeftijd :  min. 50 trainingen / 1 jaar.

° Na 2 proeven = 2 blauwe bandjes op de gordel.
° Na 3e proef wordt de groene gordel vervangen door een blauwe gordel.

2kyu = blauwe gordel.  Hoogste te behalen graad voor jeugd tot 12 jaar.
Geldt voor elke leeftijd :  min. 50 trainingen / 1jaar.
° Na 2 proeven = 2 bruine bandjes op de gordel.  
° Na 3e proef wordt de blauwe gordel vervangen door een bruine gordel.

1kyu = bruine gordelPas mogelijk vanaf de leeftijd van 13 jaar. 
Min. 50 trainingen / 1jaar.
° Na 3 proeven :  judo - boks / karate - jiu jitsu =  3 zwarte bandjes op de gordel, kan het examen voor
   zwarte gordel 1dan worden afgelegd
.
1dan = zwarte gordelPas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Min. 50 trainingen / 1jaar.
° 10 punten vjjf behalen tijdens stages - Federale trainingen vjjf.
° Verplicht te volgens cursus :  EHBO en Recht 1 : wettelijke bepalingen inzake zelfverdediging.


INSCHRIJVING :  
Bij inschrijving neemt elk lid via een tekst kennis inzake de nieuwe Europese privacywetgeving ( GDPR ) waarbij  de ouders vader of moeder of voogd van de minderjarige ( - 18 jaar ) toestemming verleent aan de club om :

° Persoonlijke data te gebruiken, nodig om als lid ingeschreven te worden bij de club en overkoepeld orgaan, de            Vlaamse Ju-jitsu  Federatie ( vjjf ) teneinde een verzekering te kunen afsluiten.
° Gebruik te mogen maken van telefoon- GSM- e-mailadres teneinde het lid  in te lichten inzake alles wat betreft de club en VJJF.
° Gebruik te mogen maken van foto's/ film genomen tijdens training teneinde info en publiciteit te verspreiden v/d club.
° Deze tekst dient door elk lid te worden genaamtekend voor akkoord.


LIDGELD  EN  VERZEKERING : 
Geldig vanaf datum inschrijving tot idem datum v/h volgende jaar.

Jeugd vanaf 8 jaar tot en met 12 jaar :

Jaarlijks Lidgeld + verzekering :  125€ + 30€ = 155€. 


Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen :
Jaarlijks lidgeld + verzekering :  160€ + 30€ = 190€.

Prijsvermindering :  3 tarieven jaarlijks lidgeld + verzekering inbegrepen.
1. Jeugd vanaf 8 jaar tot 12 jaar :   145€ /  2pers. v/h zelfde gezin  of  135€/ 3pers. of meer  van het zelfde gezin.   

2. Jeugd vanaf 13 jaar + volwassenen :   185€ /  2pers. v/h zelfde gezin  of  175€ /  3 pers.  of meer v/h zelfde gezin. 
3. Mutualiteit :  door de mutualiteit wordt u een bedrag van 20€  tot  25€  uitbetaald.
4. Sportdienst / OCMW.
5. Een afbetalingsplan is in bepaalde situaties mogelijk .
     OPGELET

Parking Noordzeebad – Sea Life:
Altijd en elke dag, betalend parkeren van 09.00 tot 19.00. 


ORGANOGRAM /  BESTUURSORGAAN.
(  Voorheen Raad van Bestuur genoemd )

Rechtsvorm Jiu-Jitsu Blankenberge : 
Feitelijke  Vereniging.
www.jiu-jitsu.blankenberge.be
De club is samen met de  VJJF ondertekenaar v/d Panathlonverklaring inzake ethiek/jeugdsport.

Secretariaat : 
Brugsesteenweg 115 te Blankenberge.
Administratie :  IBAN  BE47 7380 1616 6080   /   BIC  KREDBEBB

Voorzitter
/ 1e hoofdtrainer
Merket Freddy. ( 485/480.152  /  050/69.17.43  /  freddy.merket@telenet.be )
° Lid van de S.T.C  :  Stijltechnische Commissie Jiu-Jitsu Blankenberge : Kobo-Itschi-Ryu.
° Samenroepen en voorzitten algemene vergadering v/d R.V.B.
° Algemeen beleid / lesprogramma's /  examens / trainingen.
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.

Secretaris / Ondervoorzitter  / 2e hoofdtrainer :  Roelant David.  (  0497/058.469  /  david.roelant@skynet.be )
° Jeugdsportcoördinator / initiator.
° Lid van de S.T.C  :  Stijltechnische Commissie Jiu-Jitsu Blankenberge : Kobo-Itschi-Ryu.
° VCP :  vertrouwenscontactpersoon  /  AIP :  aanspreekpersoon integriteit.
° Notuleren v/d vergaderingen en bijhouden notulen.
° Briefwisseling v/d club / versturen uitnodiging vergadering RvB.
° Bij belet Voorzitter voorlopig overnemen taken.

 Penningmeester :  Segers Marina. ( 0486/373.833  /  marinasegers1@gmail.com
° Bijhouden kasboek.
° Uitvoeren van betalingen.


VERGADERING STIJLTECHNISCHE COMMISSIE  ( S.T.C. ) 

Wordt minstens één maal per jaar op een nader te bepalen datum belegd en gehouden door de leden van de
Stijltechnische Commissie
samen met de trainers ( alle dangraden ) waarbij opmerkingen, voorstellen inzake jeugd / volwassenen training, examens, techniek, enz...  kunnen worden voorgelegd aan de S.T.C.

leden van de S.T.C :
Freddy Merket 8dan -  David Roelant 6dan :  volwassenen en jeugd.
Hans Abbeloos 4dan  -  Roel Lagauw  4dan  :  volwassenen.
Steve Mertens  2dan - Mogane Mertens 1dan - Gregory Deduytsche 1dan  :  jeugd.HUISHOUDELIJK REGLEMENT / GEDRAGSCODE
.

“Attidude en respect IN en BUITEN de dojo“

Van toepassing voor leden en trainers.

Wees op tijd bij aanvang v/d training.
Is dit onmogelijk (werk/ school) licht de trainer in. ( via mail, inspreken bericht, telefoneren ).
Kledij van de deelnemers (dames / heren / jeugd ) : enkel de jiu-jitsugi ( kimono ) is toegestaan en wordt gedragen
zoals voorzien :  witte broek - vest / gordel/ badge JJB ( op L revers ) en badge VJJF  ( op L mouw thv de schouder )
T-shirt  onder de jiu-jitsugi / wit zonder opdruk :  verplicht voor de dames  /  Voor de heren  een optie.
juwelen algemeen : ringen,  halsketting ( ook met religeus symbool vb :  kruisje, enz...  verboden te dragen op training.
Zorg bij elke training voor: een nette/ propere gi – lichaamsverzorging / adem verzorgen, tanden poetsen, geen alcohol voor de les/ lange haren samenbinden/ korte- propere vinger- en teennagels / douche na de training.
Er wordt steeds gegroet bij: betreden - verlaten dojo/ het op- en afstappen v/d tatami/ naar uke tijdens elk begin - onderbreking en einde oefening.
Je komt trainen:  toon motivatie/ werk mee anders geef je een slecht signaal aan je medeleden.
Praat niet maar luister : aandacht tijdens de uitleg van de lesgever./ volg zijn instructies en voorkom  ongevallen.
Hoogdringend verlaten dojo ( WC ) trainer vooraf inlichten.
Haantjesgedrag / pestgedrag/ belachelijk maken van medeleden wordt niet geduld.
Discriminatie op grond van geslacht,  homosexuele, lesbische voorkeur,  godsdienst of ras wordt niet geduld.
Lach niet wanneer iemand zich verspreekt of iets verkeerd zegt of doet, zowel in als buiten de dojo.
Seksueel grensoverschreidend gedrag of handelingen welke indruisen tegen het goed fatsoen tussen leden of koppels, zelfs met onderlinge toestemming onder volwassen, wordt niet geduld.
Kwetsuren hoe gering ook, onmiddellijk melden.
Na de training de dojo – kleedkamers – douches Proper en ordelijk achterlaten.
De aangeleerde technieken enkel uitvoeren in de dojo.  Nooit   “ demonstraties   thuis- op school- op het werk - in vriendenkring. 
Uitzondering :  bij noodzaak / zie bepalingen inzake de wettige verdediging.

OPGELET:
Bij het schenden van deze gedragscode zal door de RvB kordaat worden opgetreden.  Afhankelijk v/d aard / zwaarwichtigheid kan  een verwittiging en/of een sanctie worden opgelegd. 
Bij ernstige feiten of bij herhaling kan het lidmaatschap worden verbroken. Hierbij zal betrokkene geen aanspraak kunnen maken op retributie v/h lidgeld en verzekering.
De getroffen maatregel wordt door de AIP ( aanspreekpersoon integriteit ) mondeling en via schrijven/ post aan betrokkene kenbaar gemaakt.
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: