VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 

    JEUGD

Programma 3de Kyu        deze pagina afdrukken
 

 EXAMENPROGRAMMA  " KIDS " 

 
3KYU :  Groene gordel.


TER INFO  : 
Bij aanklikken "  volwassenen "  zie je links onderaan de pagina  " beeldmateriaal ". 
Hier kan je verklarende films zien betreffende alle onderstaande technieken.


  A. JUDO.

 
1. VALTECHNIEK.  
 
-Voorwaarts :  Rechtstaande plankval.
- Al lopende doorrollen en rechtkomen in kame te.
-Zijwaarts / achterwaarts : rechtstaande.
 
 
2. VERDEDIGENDE HOUDING OP GROND
 
   A. Aanvaller op afstand :
    
- Verdedigende houding / Basishouding liggend op R zijde 
- kantelen of meedraaien.
- Achterwaarts over de schouder rollen.
 
  B. In contact met been aanvaller :
 
- Been vatten : aanvaller op afstand houden / ten val brengen.
Aanvaller tussen de benen/ wurging : juji gatame.
- Aanvaller op het bekken : atama gaeshi.
- Aanvaller naast : juji gatame.


3. WORPEN :  
 
- O SOTO GARI  / O SOTO OSAE / O UCHI GARI / GOSHI GURUMA / HARAI GOSHI
 

4. HOUDGREPEN : 
 
- GESA GATAME / KATA GATAME ( liggend ) KUZURE ( geknield )
  TATE SHIHO GATALE / MUNE GATAME / KAMI SHIHO GATAME.
    
 
5. BEVRIJDING UIT HOUDGREEP GESA GATAME.
   
- Met eigen been, één been v/d aanvaller vatten / hem over tillen. 
- Hand/ voorarm op gezicht/ keel aanvaller/ hem op de rug duwen.
- Been over hoofd/ keel v/d aanvaller / hem op de rug duwen. 
 
 
B. KARATE.  Alle verplaatsingen in suri ashi ( schuifpas )
 
1. STANDEN : 

- Hachi dachi en achterwaarts uitvallen in Fudo dachi / kamae te. ( kime / kiai )
- Zenkutsu dachi : kiba dachi.

   
2. ZUKI WAZA OP STOOTKUSSEN :  

    Morote teisho  / Gyaku zuki  / Empi uchi /  Uraken uchi..

      
3. AFWEER OP STOTEN / WIJKEN :
- Age uke /  Gyaku age uke / Beide voorarmen / Open handen / Te osae uke  /  Teisho uke. 

 
4. GERI WAZA OP STOOTKUSSEN / VORDEREN : 
-  Mae geri kekomi  /  Keage  / Hiza geri / low kick / uchiro geri. 

   
5. AFWEER OP TRAPPEN / kihon / WIJKEN  
- Gedan barai / Gyaku gedan barai / Ashi uke ( onderbeen hoog optrekken ) Gedan kake uke.

 
6. TOEPASSINGEN / COMBINATIE OP STOOTKUSSEN :

- L - R direct .
- L - R direct  + empi uchi..
- L direct - R direct  +  empi uchi  +  hiza geri.
 
 
C. BOKSTECHNIEKEN : 

- Op pads afwisselend combinaties L  / R  direct / hoek / uppercut /  Snel / krachtig in beweging. 
Met uke :  sparren. ( met oog voor combinaties hoog-laag / laag-hoog )


D. JIU-JITSU :     Kansetsu waza : Waki Gatame. 

   Demo soepel in beweging + afwerking ude garami.  ( om beurt uke / tori ) 2. BEVRIJDING OP ONGEWAPENDE AANVALLEN :  FASE 1                                                    

- Voorwaartse greep op één pols  : 
- Voorwaartse greep op twee polsen hoor en laag : 
- Achterwaartse greep op twee polsen : 
- Achterwaartse omklemming onder de armen :  
- Wurgingen met beide handen voorwaarts/ zijwaarts :
- Wurging met beide handen achterwaarts :3.  AFWEER  OP ONGEWAPENDE AANVAL :  FASE 2 

 - Afweer op zijwaartse halsomklemming met beide armen :

- Afweer voorwaartse omklemming rond het middel :
   Over de armen - Onder de armen  ( hoog-laag/trap/slag/ morote teisho ).

  ( Atama gaeshi / hoofdverdraaing = te gevaarlijk ).
- Afweer achterwaartse omklemming onder de armen.
- Afweer achterwaartse omklemming over de armen/ hoog.

 

 

 

 

 

 

 

 

JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: