VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 

    VOLWASSENEN

Programma 3de Dan        deze pagina afdrukken

zwarte gordel met 3 witte banden / Sandan
 
  • VOORWAARDEN :
  • Als 2° dan gedurende minimum drie jaar (min. 60 trainingen per jaar) zich verder bekwamen.
  • 30 aanwezigheidspunten behalen op dangraadtrainingen, stages of competities (VJJF).
  • Houder zijn v/e attest EHBO  ( max. 5 jaar geldig ).
  • Federale kadervorming vfjjf :  " Jiu-Jitsu recht 1" ( wetgeving wettige zelfverdediging ) en Jiu-jitsu recht 2   wapenwetgeving (  beide geldig voor onbepaalde duur ).
  • Afleggen van een examen sandan tegenover de examencommissie van Jiu Jitsu Blankenberge, onder toezicht van een hogere dangraad, waarnemer VJJF. Deze jury kan worden uitgebreid met dangraadhouders van andere vechtsportdisciplines.
  • De kandidaat moet uit het programma JJB een selectie van technieken aantonen zoals gevraagd door de jury :    Uitvoering Langzaam en beheerst ( kime ) + verstrekken uitleg techniek.
    Uitvoering in snelheid +  kime / kiai.
  • De kandidaat dient vooral aan te tonen het niveau van Sensei te hebben bereikt en als trainer/ lesgever de technieken beheerst en kan overdragen.

BEOORDELING EXAMEN SANDAN:

De kandidaat moet op elk onderdeel v/d proeven voldoende behalen : 50%
en op het totaal v/h examen minimun de beoordeling goed : 60%.

A Judotechnisch :  worpen/ houdgrepen/ grondwerk  :             ........... / 60ptn.

B Boks- karatetechnisch : slag- trap en afweertechniek :          ........... / 80ptn.

C Jiu Jitsutechnisch :  klemtechniek / wurgtechniek/
   afweer op ongewapende en gewapende aanvallen.                  ........... /160ptn.

__________________________________________________________________________________________

TOTAAL :                                                                                                     ........... / 300ptn.


                                                                                                                        ........... %De kandidaat sandan : …………………………………………………………


Is op ……./……./20…..                          geslaagd voor het examen 3e Dan jiu-jitsu.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: