VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 

    VOLWASSENEN

Programma 4de Dan        deze pagina afdrukken

zwarte gordel met 4 witte banden / Yondan
 
  • Als 3° dan gedurende minimum vier jaar (min. 60 trainingen per jaar) zich verder bekwamen zowel binnen de eigen club als door het volgen van stages en/of cursussen die rechtstreeks aansluiten bij de gevechtsportdisciplines.
  • 40 aanwezigheidspunten behalen op federale trainingen, stages of competities (VJJF).
  • Afleggen van een examen yondan tegenover de examencommissie van Jiu Jitsu Blankenberge, onder toezicht van een hogere dangraad, waarnemer VJJF. Deze jury kan worden uitgebreid met dangraadhouders van andere vechtsportdisciplines.
  • Het examen bestaat uit het opstellen van een eigen visie waarbij :
  • A. 1 aanvaller in traag tempo afwisselend uit verschillende richtingen 20 diverse aanvallen zonder wapen uitvoert. Hierbij dient de verdediging uit een zo groot mogelijke verscheidenheid aan technieken te bestaan welke  demonstratief met beheersing worden uitgevoerd. (  kime ).
  • B. Idem uitvoering in werkelijke snelheid. ( Kime / kiai )

BEOORDELING EXAMEN YONDAN:

De kandidaat moet minimun de beoordeling goed krijgen : 60%.


QUOTERING ALGEMEEN TOTAAL :   ................. /    200 ptn.

                                                                                                                               ……….%


De kandidaat yondan : …………………………………………………………


Is op ……./……./20….. geslaagd / niet geslaagd.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: