VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 

    VOLWASSENEN

Programma 5de Dan        deze pagina afdrukken

zwarte gordel met 5 witte banden / Godan
 
  • Als 4° dan gedurende minimum vijf jaar (min. 60 trainingen per jaar) zich verder bekwamen zowel binnen de eigen club als door het volgen van stages en/of cursussen die rechtstreeks aansluiten bij de gevechtsportdisciplines.
  • 50 aanwezigheidspunten behalen op federale trainingen, stages of competities (VJJF).
  • Afleggen van een examen godan tegenover de examencommissie van Jiu Jitsu Blankenberge, onder toezicht van een hogere dangraad, waarnemer VJJF. Deze jury kan worden uitgebreid met dangraadhouders van andere vechtsportdisciplines.
  • Het examen bestaat uit het opstellen van een eigen visie waarbij 1 aanvaller in traag tempo, demonstratief en afwisselend uit verschillende richtingen 30 diverse aanvallen uitvoert, waarbij minstens 18 met een wapen. Hierbij dient de verdediging uit een zo groot mogelijke verscheidenheid aan technieken te bestaan welke analoog aan de aanval in traag tempo en demonstratief worden uitgevoerd. De nadruk bij de voorstelling dient te liggen op kime / beheersing van de technieken.

BEOORDELING EXAMEN GODAN:

De kandidaat moet minimun de beoordeling goed krijgen : 60%.


QUOTERING ALGEMEEN TOTAAL :    ............. /  300 ptn.

                                                                                                                  ………............%De kandidaat godan : …………………………………………………………


Is op ……............/…….........../20…............ geslaagd / niet geslaagd.


Naam / handtekening jurylid :………………………………………………….
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: