VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 

    VOLWASSENEN

Programma 7de Kyu        deze pagina afdrukken

2 maanden - Min. 24 trainingen. Witte gordel ( met 2 gele banden ).
 
TER INFO : Bij beeldmateriaal vindt u aansluitend op het einde, het volledige
programma jiu-jitsu / film examen 1e dan Steve Mertens 24/06/2017.


A. VALTECHNIEK–WORPEN–HOUDGREPEN–GRONDWERK :


GROETEN - OSU : ( uitspreken als USS  ).
=  algemene groet  =  uitdrukking van waardering/respect

 1. Bij het betreden en verlaten van de dojo.
 2. Bij het opstappen v/d tatami :   L/R opstappen +  groeten.
 3. Bij het afstappen :  éérst groeten ( gericht naar de tatami ) + R/L ruglings afstappen.
 4. Steeds naar elkaar bij aanvang en einde oefening.
 5. Bij aanvang/ einde training ( opgelijnd  /  geknield of rechtstaande )

   
1. UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN

 • Judotechnische uitvoering :
 • Mae ukemi = voorwaartse val in geknielde positie. 
 • Yoko ukemi - zijwaartse val
 • Uchiro ukemi - achterwaartse val2. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN

 
Principe v/d naakte tegenstander =  Geen of minimaal gebruik v/d kledij. 
De naakte tegenstander wil zeggen dat we bij het uitvoeren van worpen of het uit evenwicht brengen van de opponent vermijden van kledij vast te nemen, omdat weinig dagdagelijkse kledij voldoende sterk is om te gebruiken om het evenwicht van de opponent te verbreken, door bijvoorbeeld aan de mouw of revers te trekken of te duwen.
Vandaar dat we ons richten op ledematen zoals de pols ( trekken ) de hals/keel ( duwen ) en de nekstreek ( trekken ).

Uitzondering op deze regel is stevige kledij / een winterjas, enz...


Toepassing :

1. Tori voert worp uit volgens principe JJB  = naakte tegenstander 
=  geen of minimaal gebruik v/d kledij uke.
2. Uitvoering in yaku soku geiko = uke laat worp uitvoeren zonder ontwijken of  blokkeren.
3. Afwerking met zuki- of geri waza.

 • Ashi waza – Beenworpen
  • O soto gari : grote buitenwaartse beenveeg.
  • Ko soto gake : buitenkant van het been haken.


3. NE WAZA : GATAME WAZA - HOUDGREPEN EN CONTROLETECHNIEKEN

Toepassing :  gedurende 10 seconden houden.

° Gesa gatame : zijwaartse houdgreep. 
° Kata gatame : zijwaartse houdgreep met armcontrole liggend
° Kuzure Kata gatame :  idem /geknield.


OPGELET
: Principe Kobo-Itschi-Ruy  "  DE GROND IS MIJN VIJAND !  "

Nooit zelf kiezen om een aanvaller onder controle te houden op grond met houdgreep.
Reden : Wanneer een 2e aanvaller op je afkomt heb je geen verdediging meer.

Uitzondering :

Of  je weet zeker dat er geen 2e aanvaller is.
Of  Je hebt geen keus. Je wordt door de aanvaller op de grond geduwd waarbij je de controle overneemt via houdgreep, onmiddellijk gevolgd door bevrijding via slagtechniek waarna zo snel mogelijk recht in verdedigende houding en veilige afstand of vlucht. ( = jezelf in veiligheid brengen )

B. STANDEN – BOKS- SLAG- TRAP- en AFWEERTECHNIEK

1. DACHI WAZA – STANDEN
 • Hachiji dachi = natuurlijke houding ( schouderbreedte )
  Vanuit deze stand uitvallen in :
 • Fudo dachi = gevechtsstand in kamae te = bokshouding
 • Zenkutsu dachi : achterwaarts uitvallen.


OPGELET :   Een slag- traptechniek uitgevoerd zonder kime-kiai is onvolledig !


KIME =
 

Het opbouwen van innerlijke kracht, bij het uitvoeren v/e aanvallende techniek. 
Deze kracht wordt via diep inademen gevormd / opgeladen in de hara ( buik/ middenrif ) 
en moet in een explosieve actie ( slag/ stoot/trap ) met alle macht toeslaan, door je lichaam
( schouders, armen, je vuist/voet ) te spannen op het moment dat de slag, stoot, trap, 
het doelwit treft. Bij dergelijke actie volgt simultaan kiai. 
Hierna ontspant het lichaam onmiddellijk.


KIAI =

Strijdkreet/ luide schreeuw die geuit wordt bij het uitvoeren v/e beslissende, aanvallende
techniek ( slag/stoot/trap ).
Dit geluid wordt evenals bij kime opgebouwd in het middenrif en NIET in de keel.
Naast het feit dat kiai een extra boost geeft aan de uitgevoerde techniek, kan het ook
de tegenstander intimideren/laten schrikken.
Tevens dwingt het de aanvaller na het uitvoeren van de techniek om onmiddellijk terug
diep adem te halen.

Op schrift wordt het uiten van kiai vaak weergegeven als :  hi-yah  of  hyah.


KIME- KIAI  wordt eveneens toegepast bij uitvoeren van meer technische oefeningen
zoals kata of kihon, waarbij kime na diep ademhalen eerder beheerst dan explosief wordt
uitgevoerd gevolgd door een bijna geluidloze kiai = volledig uitademen / ademkracht.

 
2. BOKSTECHNIEKEN
 • Linker direct : rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.
 • Rechter direct : tegengestelde vuiststoot ( idem hoger )
 • Hoekslag/ swing : draaiende stoot naar de kin/ kaak/ slaap/ oogkas.

  Toepassingen
 • In beweging op pads uke. Afwisselend L en R direct + combinaties snel/krachtig
  in afwisselend tempo.


3. KARATE : ZUKI- UCHI WAZA / STOOT-  SLAGTECHNIEK.
 • Toepassing :  krachtig op stootkussen ( kime/kiai )
 • Oi zuki : vorderende vuiststoot / vuist horizontaal.
 • Gyaku zuki : tegengestelde vuiststoot.
 • Tate zuki : vorderende vuiststoot / vuist vertikaal.
 • Teisho uchi : slag met de hiel van de hand.


4. UKE WAZA :  AFWEER OP GRIJPEN/BOKS- KARATESLAGEN/ STOTEN
                               TAI SABAKI / VEILIGE AFSTAND.

     Toepassing :     Uke voert aanval uit.
                                  Tori enkel afweer/ tai sabaki = letterlijk lichaam draaien/uit de stootlijn/ veilige afstand.

       Hoge zone :  

       ° Age uke/ gyaku age uke :  uke grijpt naar het haar / slaat naar het hoofd.
       ° Voorarm / voorarmen : afweer op swing.

      Hoge zone - middenzone :  
 Uke grijpt/ slaat naar het gezicht/ borst.     
     
° Open handen : opvangen R / L direct.

     ° Te osae uke : neerwaarts drukkende afweer met de palm/ hiel  v/d hand.
     ° Teisho uke : zijwaarts stotende afweer met de hiel v/d hand.                             
     


5. GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN
 • Toepassing krachtig op stootkussen  ( kime/ kiai )
 • Mae geri kekomi :  voorwaarts stotende trap. ( gestrekt been )
 • Mae geri keage : voorwaarts flappende trap.
 • Yokoi geri kekomi : voorwaarts stotende trap. ( gestrekt been )


6. UKE WAZA - AFWEERTECHNIEK OP TRAPPEN/ TAI SABAKI/ VEILIGE AFSTAND.
 • Toepassing Uke voert aanval uit.  Tori enkel afweer/ tai sabaki/uit de stootlijn/ veilige afstand.
 • Hoge zone
 • Age uke / gyaku age uke/ beide voorarmen.
 • Midden zone
 • Gedan barai : afweer van binnen naar buiten met voorarm.
 • Gyaku gedan barai : tegengestelde afweer met voorarm.C. JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES

1. KANSETSU WAZA – KLEMTECHNIEKEN
 1. KANSETSU WAZA / KLEMTECHNIEKEN :                   

                 

             Waki Gatame :  Gestrekte armklem via de oksel.

            Technische toepassing :   Demo soepel in beweging met uke.

             Uitvoering zijwaarts + afwerking op grond met ude garami.

 

JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: