VOORINSCHRIJVING TRAININGEN
 
 
 
 
 
               
 
 

    VOLWASSENEN

Programma 8ste Kyu        deze pagina afdrukken

2 maanden - Min. 24 trainingen. Witte gordel ( met 1 gele band ).
 
TER INFO :  Bij beeldmateriaal vindt u aansluitend op het einde, het volledige
programma jiu-jitsu / film examen 1e dan Steve Mertens 24/06/2017.


A. VALTECHNIEK–WORPEN–HOUDGREPEN–GRONDWERK :

GROETEN - OSU : ( uitspreken als USS  ).
                       =  algemene groet  =  uitdrukking van waardering/respect

 1. Bij het betreden en verlaten van de dojo.
 2. Bij het opstappen v/d tatami :   L/R opstappen +  groeten.
 3. Bij het afstappen :  éérst groeten ( gericht naar de tatami ) + R/L ruglings afstappen.
 4. Steeds naar elkaar bij aanvang en einde oefening.
 5. Bij aanvang/ einde training ( opgelijnd  /  geknield of rechtstaande )

   

1. UKEMI WAZA – VALTECHNIEKEN :    JUDOTECHNISCHE UITVOERING :
 • Mae ukemi = voorwaartse val in geknielde positie 
 • Yoko ukemi - zijwaartse val
 • Uchiro ukemi - achterwaartse val2. NAGE WAZA – WERPTECHNIEKEN

Principe v/d naakte tegenstander =  Geen of minimaal gebruik v/d kledij. 
De naakte tegenstander wil zeggen dat we bij het uitvoeren van worpen of het uit evenwicht brengen van de opponent vermijden van kledij vast te nemen, omdat weinig dagdagelijkse kledij voldoende sterk is om te gebruiken om het evenwicht van de opponent te verbreken, door bijvoorbeeld aan de mouw of revers te trekken of te duwen.
Vandaar dat we ons richten op ledematen zoals de pols ( trekken ) de hals/keel ( duwen ) en de nekstreek ( trekken ).

Uitzondering op deze regel is stevige kledij / een winterjas, enz...


Toepassing :

1. Uitvoering in yaku soku geiko :
     uke laat zich werpen zonder ontwijken of blokkeren
2. Tori voert worp uit volgens principe JJB :
     = naakte tegenstander = geen of minimaal  gebruik v/d kledij uke.
3. Afwerking met zuki- of geri waza.

 • Ashi waza – Beenworpen :  
  • O soto gari - grote buitenwaartse beenveeg


3. NE WAZA :  GATAME WAZA - HOUDGREPEN EN CONTROLETECHNIEKEN

          Toepassing :  gedurende 10 seconden houden.

          ° Gesa gatame : zijwaartse houdgreep. 

OPGELET : Principe Kobo-Itschi-Ruy  "  DE GROND IS MIJN VIJAND !  "

Nooit zelf kiezen om een aanvaller onder controle te houden op grond met houdgreep.
Reden : Wanneer een 2e aanvaller op je afkomt heb je geen verdediging meer.

Uitzondering :

Of  je weet zeker dat er geen 2e aanvaller is.
Of  Je hebt geen keus. Je wordt door de aanvaller op de grond geduwd waarbij je de controle overneemt via houdgreep, onmiddellijk gevolgd door bevrijding via slagtechniek waarna zo snel mogelijk recht in verdedigende houding en veilige afstand of vlucht. ( = jezelf in veiligheid brengen )

B. STANDEN – BOKS- SLAG- TRAP- en AFWEERTECHNIEK


1. DACHI WAZA – STANDEN :
 • Hachiji dachi = natuurlijke houding ( schouderbreedte )
  Vanuit deze stand uitvallen in fudo dachi
 • Fudo dachi = gevechtsstand in kamae te = bokshouding


OPGELET :   Een slag- traptechniek uitgevoerd zonder kime-kiai is onvolledig !


KIME =
 

Het opbouwen van innerlijke kracht, bij het uitvoeren v/e aanvallende techniek. 
Deze kracht wordt via diep inademen gevormd / opgeladen in de hara ( buik/ middenrif ) 
en moet in een explosieve actie ( slag/ stoot/trap ) met alle macht toeslaan, door je lichaam
( schouders, armen, je vuist/voet ) te spannen op het moment dat de slag, stoot, trap, 
het doelwit treft. Bij dergelijke actie volgt simultaan kiai. 
Hierna ontspant het lichaam onmiddellijk.


KIAI =

Strijdkreet/ luide schreeuw die geuit wordt bij het uitvoeren v/e beslissende, aanvallende
techniek ( slag/stoot/trap ).
Dit geluid wordt evenals bij kime opgebouwd in het middenrif en NIET in de keel.
Naast het feit dat kiai een extra boost geeft aan de uitgevoerde techniek, kan het ook
de tegenstander intimideren/laten schrikken.
Tevens dwingt het de aanvaller na het uitvoeren van de techniek om onmiddellijk terug
diep adem te halen.

Op schrift wordt het uiten van kiai vaak weergegeven als :  hi-yah  of  hyah.


KIME- KIAI  wordt eveneens toegepast bij uitvoeren van meer technische oefeningen
zoals kata of kihon, waarbij kime na diep ademhalen eerder beheerst dan explosief wordt
uitgevoerd gevolgd door een bijna geluidloze kiai = volledig uitademen / ademkracht.


 
2. BOKSTECHNIEKEN :
 • Linker direct = rechtstreekse vuiststoot naar de kin/neus/oogkas.
 • Rechter direct = tegengestelde vuiststoot ( idem hoger )

  Toepassingen :  
 • In beweging op pads uke.
 • Afwisselend L en R direct snel/krachtig in afwisselend tempo.


3. KARATE : ZUKI- UCHI WAZA / STOOT-  SLAGTECHNIEK

     
Toepassing :  krachtig op stootkussen ( kime/kiai )
 • Oi zuki : vorderende vuiststoot / vuist horizontaal.
 • Gyaku zuki : tegengestelde vuiststoot.
 • Tate zuki : vorderende vuiststoot / vuist vertikaal.


4. UKE WAZA :  AFWEER OP GRIJPEN/BOKS- KARATESLAGEN/ STOTEN
                               TAI SABAKI / VEILIGE AFSTAND.

     Toepassing :  

   
Uke voert hoog/midden aanvallen uit : grijpt/slaat naar gezicht/borst tori.
    Tori enkel afweer : tai sabaki = letterlijk lichaam draaien/uit de stoorlijn/ veilige afstand.

      Hoge zone - middenzone :  
      
     
° Open handen : opvangen R / L direct.

     ° Te osae uke : neerwaarts drukkende afweer met de hiel  v/d hand.                             
     

5. GERI WAZA – TRAPTECHNIEKEN
 • Toepassing krachtig op stootkussen  ( kime/ kiai )
 • Mae geri kekomi :  voorwaarts stootende trap. ( gestrekt been )
 • Mae geri keage : voorwaarts flappende trap.


6. UKE WAZA - AFWEERTECHNIEK OP TRAPPEN/ TAI SABAKI/ VEILIGE AFSTAND.
 • Toepassing
  Uke voert aanval uit.
  Tori enkel afweer/ tai sabaki/ uit de stootlijn/ veilige afstand.                                                                                                                                                                                                                 Midden zone
 • Gedan barai = afweer van binnen naar buiten met voorarm.


C. JIU-JITSUTECHNIEKEN / COMBINATIES

1. KANSETSU WAZA – KLEMTECHNIEKEN :                                                          

                                       

                     Waki GatameGestrekte armklem via de oksel.         

                Technische toepassing :           

                Demo soepel in beweging met uke
                Uitvoering zijwaarts.

 

 

 

V
JIU-JITSU BLANKENBERGE - A. VAN ACKERSQUARE - 8370 BLANKENBERGE


onze sponsors: